Restoran Kalite Belgesi

 

Restoran Kalite Belgesi


Restoran, medeniyetlerin var oluşundan bu yana her daim varlığını korumuş olan özel mekânlardır. Elbette yemek yeme ihtiyaçlarına yanıt verdikleri için bu mekanların her daim geçerliliği söz konusudur. Restoran, esasen Fransızca kökenli bir sözcüktür ve “canlılık, tazelik” anlamlarına gelir. Türkiye’de zaman zaman restoran, lokanta sözcüğü yerine de kullanılabilir. Lokanta ise İtalyanca kökenli bir sözcüktür.
Bugün kalite standartları açısından bu tarz yeme içme mekanlarını “işletme” olarak genellemek daha doğru olacaktır. Çünkü restoran, lokanta, kafe gibi yerlerin standartlarını belirleyen Restoran Kalite Belgesi, esasen referansını ISO 9001 üzerinden almaktadır. Dolayısıyla bu standarttaki genel bilgiler, pek çok mekân türü için de kullanılabilir. Restoran sahipleri, kurumsal kimliklerini güçlendirmek, müşterilerine iyi bir imaj vermek ve en önemlisi hijyen kuralları konusunda hassas olduklarını göstermek adına bu belgeye ihtiyaç duyarlar. İyi bir restorana sahip olmak için pek çok kriterden söz etmek olasıdır. Restoran Kalite Belgesi, evrensel kalite değerleriyle bu anlamda bir rehber olarak kabul edilebilir.
Restoran Kalite Belgesi Hakkında Genel Bilgiler
Gıda gibi hassas bir sektörde özellikle müşteri taleplerine doğru bir şekilde yanıt vermek kolay değildir. ISO 9001 hem tüketici haklarını korumak hem de işletme sahiplerini doğru bir şekilde yönlendirmek adına bu belgeyi uluslararası düzeyde yayınlamıştır. ISO 9001, sadece restoran sahipleri için değil, çok farklı sektörler için de kullanılabilir. Hizmet kalitesinden sunuma, hijyenden mekanın fiziksel koşullarına dek pek çok nokta, kalite standartlarının konusu olabilir. Pandeminin de etkisiyle bilhassa temizlik koşulları konusunda ortaya daha katı bir tutum konulmuştur.
Restoran Kalite Belgesi, müşteri standartlarını da yukarı çeken bir referans noktasıdır. Müşteriler kalite standartları konusunda geçmişe kıyasla daha bilinçli bir şekilde hareket etmektedir. Satın alma görevlisi, işletme sahibi, işletme çalışanı, tüm bu kurallara uymakla yükümlüdür. Bu noktada kalite yönetimi kavramının önemini hatırlatmakta fayda vardır. ISO 9001 esasen bir tür kalite yönetim standardı olarak bilinir. Söz konusu standart sadece ürüne değil aynı zamanda hizmete de odaklanır. Yönetim kalitesi kadar bu noktada işletmenin verimliliği de öncelikli hedefler arasında gösterilir.
Restoran Kalite Belgesi esasen görece daha düşük maliyetlere odaklanır. Düşük maliyetlerle yüksek verimlilik ve kalite sağlamak, standardın temel mantığını oluşturur. Üretim ya da hizmet kalitesinin yükselmesiyle beraber hatalı ürünlerin önüne geçilmektedir. Bu sayede de müşteri artışı da kolay bir hal almaya başlar. Restoran Kalite Belgesi verilirken ISO 9001 Kalite Yönetim Standardı’nın temel ilkeleri esas alınır. Bu nedenle belgeyi almak isteyen işletmelerin ISO 9001 konusuna hakim olması gerekir.
Tüketicilerin işletmeleri tercih etme noktasında söz konusu belgenin varlığı, ikna edici ve güven verici bir faktör olarak ele alınır. ISO 9001 en eski kalite standartlarından birisidir. Evrensel bir karşılığı olan ISO 9001, işletme sahiplerine ciddi bir sorumluluk getiriyor. Standart, ortalama 6-7 senelik dönemlerde ciddi revizelerden geçmektedir. Bu anlamda güncel mevzuatları göz önünde bulundurmak önemlidir.
1987 senesinden bu yana varlığını koruyan ISO 9001, tasarım sürecinden hizmet sunumuna dek pek çok aşamayı içine alır. Kendi içinde üç ayrı versiyonu olduğu için bir standart serisi olarak tanımlanır. Bugün ISO 9001’in en önemli özelliklerinden biri, küçük ya da büyük ölçekli pek çok restorana, işletmeye uygulanabilir olmasıdır.


Restoran Kalite Belgesi İşletmelere Neler Sağlar?
Restoran Kalite Belgesi, daha genel bir ifadeyle ISO 9001, restoran sahiplerine ya da diğer işletme sahiplerine önemli avantajlar sağlar. Bu avantajları ve yararları şöyle sıralayabiliriz:
•    İşletmeler ister küçük ister büyük ölçekli olsun, müşterilerine önemli bir güven aşılar. Bu güven özellikle ekonomik bir geri dönüş sağlar. Temizlik, hizmet, sunum gibi alanlarda işletmeler itibar elde eder.
•    Maliyetler düşer ve performanslar artış gösterir. Bu açıdan verimliliği artırır.
•    Müşteri sadakatinin korunması adına itici bir güç olur.
•    Oluşabilecek her türlü risk bertaraf edilir.
•    Üretimden girdi kontrol aşamalarına dek her şey daha tedbirli ve güvenli bir akış içinde, profesyonel bir anlayışla gerçekleşir.
•    Oluşan verilere göre geleceğe yönelik yeni analizler gerçekleştirilir.
Restoran Kalite Belgesi Belgelendirme
Restoran Kalite Belgesi alma noktasında iki aşama söz konusudur. Her şeyden önce standardın gerektirdiği kriterlerin eksiksiz şekilde yerine getirilmesi gerekir. Özellikle de güncel mevzuatlar göz önüne alınmalıdır.
Diğer aşamada da bu tarz kriterlerin somut düzeyde kanıtlanması gerekir. Bu noktada da belgelendirme kuruluşları ya da belgelendirme danışmanları devreye girmektedir. Firmalar kendi departmanlarından da bir ekip oluşturabilir; ancak sonucun başarılı olması adına danışmanlık firmaları, daha ideal bir seçim olarak ele alınır.