6331 İş Güvenliği Danışmanlığı

6331 İŞ GÜVENLİĞİ DANIŞMANLIĞI

2012 senesinde yayınlanan 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu TBMM genel kurulunda kabul edilmiş ve Cumhurbaşkanlığı’nda onaylanarak Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Detaylı olarak sizlere bu kanundan bahsedeceğiz. 6331 sayılı kanunun yürürlüğe girmesinin hemen ardından iş sağlığı ile iş güvenliğine ilgili bazı haller ortadan kalkmaktadır. Örneğin 331 sayılı kanunun hangi işlere ve hangi işletmelere uygulanacağını merak ediyor musunuz?

İş güvenliği ve iş sağlığı ile alakalı olan bu kanun faaliyet alanı ve çalışan sayısına bakılmaksızın tüm özel sektör firmaları ve kamu kuruluşları için işverenlere, işveren vekillerine, çıraklara, stajyerlere ve personele dahil olmak üzere firmada faaliyette bulunan herkese uygulanmalıdır.

Firmada çalışan sayısı 50 kişiden az olan ve az tehlikeli olan firma kategorisinde yer alanlara Haziran 2014 senesinden itibaren, 50 kişiden az çalışanı olan firmalara ve tehlikeli, çok tehlikeli sınıflarında yer alan firmalara ise Haziran 2013 tarihinden itibaren son olarak 50’den çok çalışanı olan firmalara ise Aralık 2012 senesinden itibaren uygulanmaya başlamıştır. Sizlerde firmanız için ihtiyacınız olan bir belgelendirme ve mevzuat için gerekli olan uygunlukların kontrolü için Arda Belgelendirme firmasından bilgi ve hizmet alabilirsiniz.

6331 Sayılı Kanunun Uygulanmadan Muaf Olan İş Kolları ve Kişiler


TSK personeli, genel kolluk kuvvetleri personelleri ve milli istihbarat teşkilatı müsteşarlığı faaliyetlerinde bulunanlar,
Ev hizmetlerinde faaliyetlerini sürdürenler,
Acil durum birimlerinin müdahale faaliyetlerinde,
Afet birimlerinin müdahale faaliyetlerinde bulunanlar,
Çalışanı bulunmayan kişilerin ve kendine mal, hizmet üretimi yapan kişiler,
Tutululara, hüküm giymişlere yönelik infaz faaliyetleri kapsamında bulunan faaliyetlerdekilere uygulanmamaktadır.
Bu faaliyet alanlarının ve kişilerin haricinde kalan tüm kişi ve işletmeler ilgili kanun kapsamına dahil edilmektedir.

Firmaların 6331 Yasasına Göre İş Sağlığı ve Güvenliği Alanındaki Yükümlülükleri

İlgili kanunun yürürlüğe girmesi ile beraber firmalar personellerinin sağlık ve güvenliklerini sağlamakla yükümlüdür. İşverenler mesleki risklerin önlenmesi için eğitimlerin verilmesi, gerekli organizasyonların gerçekleştirilmesi, firma içinde gereken araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik alanındaki tüm tedbirlerin her türlü şarta uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi yükümlülüğüne sahiptir.

Aynı zamanda firma içerisinde iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulması gerektiğinin denetlenmesi ve varsa uygunsuz durumların giderilmesi, risklerin değerlendirilmesini yapmak ve yaptırmakla yükümlüdür. Biz Arda Belgelendirme olarak firmalar için iş sağlığı ve güvenliği konusundaki tüm yükümlülüklerinizi yerine getirmek için sizlerin yanındayız. Firmamızdan alacağınız danışmanlık hizmeti ile beraber en kaliteli şekilde firmanızı bu süreçleri geçirmek adına hazırlayabiliriz. Firma içerisinde çalışanlarınız için yeterli bilgi sahibi olmalarını sağlarız.

Gerekli tedbirleri almak için hemen incelediğiniz web sitemizin iletişim sayfası aracılığı ile bizimle irtibata geçebilirsiniz.