BELGELENDİRME

Belgelendirme / Kategori İçeriği
Belgelendirme, laboratuar hizmetlerinin, personelin ya da ürünlerin belli başlı standartlara, teknik düzenlemelere uygun olup olmadığı konusunda sağlam ve güvenilir bir referans olarak kabul görür. Bu tip belgelendirmeler; tamamen bağımsız üçüncü taraflarca oluşturulur. Kurum ya da kuruluşlar söz konusu belgelendirmeyi yazılı düzeyde sonuçlandırır. Esasen belgelendirme, ürünlerin ya da genel anlamda sunulan hizmetlerin onaylanması ve kabul görmesidir. Belgelendirmenin varlığı hem tüketici hem de üretici açısından çok kıymetlidir. Bağımsız kuruluşlar belgelendirme ile sektördeki kalite anlayışını değiştirmekte ve ekonomik girişimleri desteklemektedir. Ayrıca toplum sağlığını tehdit eden hassas süreçlerde güvenilir bir kontrol sistemi dizayn eder. Bu aşamada pek çok test, deney ya da denetim söz konusu olabilir.
Her belgelendirme kendi içinde özel, sektörel bazı dinamiklere sahiptir. Ayrıca bu mevzuatlar her dönem belli değişiklikler içerebilir. Belgelendirme konusunda pek çok türden söz etmek olasıdır. İncelemeler çoğunlukla dış inceleme, eğitim ya da değerlendirme gibi aşamalara sahip olmaktadır. Kurumun akredite olması, hem yerel hem de uluslar arası düzeyde çok önemli bir prestij olarak kabul görür. Dolayısıyla belgelemenin yarattığı etki de son derece büyük olacaktır. İşletmelerin, kurumların ya da firmaların profesyonelliği zorunlu kılan belgelendirme süreçlerinde mutlak suretle danışmanlık firmalarından destek almaları gerekir. Bu iş birliği, başarıya ulaşma noktasında çok etkili olmaktadır. Standart kalite belgeleri tüketicilere karşı gösterilmesi gereken optimum sorumluluğun resmi bir kanıtıdır. Bu açıdan belgelendirme, ekonomik geri dönüşleri de tetikleyen bir unsur olarak dikkat çeker.
ISO 9001, ISO 50001, ISO 10002, CE Belgesi, Helal Belgesi vs. belgelendirme denildiği zaman akla gelen ilk standartlar arasındadır. Bu standartları pek çok sektör özelinde örneklendirmek mümkündür. Şu an için binlerce ISO standardı, kendi sektörlerine özel olarak sunulmaktadır. Danışmanlık firmaları, tüm standartlara güncel düzeyde hakim olmak ve danışanlarını doğru şekilde yönlendirmek durumundadır. Belgelendirme, ülkemizde TSE tarafından işletmelere ya da firmalara sunulan bir doküman tipidir.
Belgelendirmeler, ürünlerin dışında hizmet, personel ya da doğrudan sistemler için de alınabilir. TSE ürün belgelendirme formunun bu anlamda doğru şekilde doldurulması ve teknik belgelerin zamanında eksiksiz şekilde temin edilmesi gerekir. Tüm bu süreçlerde profesyonel bir destek almak adına bizimle irtibata geçebilirsiniz.