Biyosidal

Biyosidal


Biyosidal ürünler, içerisinde bulunan bazı aktif maddeler sayesinde virüs, mantar, bakteri vb gibi zararlı mikroorganizmalar üzerinde etkili olan ürünlerdir. Bu ürünler, fare, sinek, kene, böcek gibi canlılar üzerinde biyolojik veya kimyasal etki gösterebilmektedir. Biyosidal ürünlerle ilgili piyasa düzenlemeleri T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Bu ürünlerin, değerlendirilmesi, denetlenmesi ve gerekli izinlerin sağlanması için yetkili olan kuruluş bu Müdürlük’tür. Piyasaya yeni bir biyosidal ürün sunacak işletmelerin de ancak gerekli izinler alınıp ruhsatlandırılma yapıldıktan sonra satış faaliyetlerine başlayabilmesi mümkündür.
Biyosidal ürünlerin üretimi, ithali, ruhsat ve tescil işlemleri ilgili yasal düzenleme, 31.12.2009 tarihinde çıkarılan bir yönetmelik ile yapılmıştır. Biyosidal Ürünler Yönetmeliği, 27449 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik, biyosidal ürünlerle ilgili oldukça kapsamlı kurallar getirmektedir. Ürünlerin piyasaya sunulmasına kadar geçen yasal sürecin yanı sıra ambalajlama, etiketleme, sınıflandırma, denetleme ve diğer birçok konu, bu yönetmelikte ele alınmıştır.
Biyosidal ürünler dört farklı ürün grubuna ayrılmaktadır:
1.    Dezenfektanlar ve genel biyosidal ürünler: Bu ürünler arasında kişisel ve umumi alanlarda kullanılan; ayrıca, veteriner, gıda, yem ve içme suyu hijyenini sağlamak için kullanılan dezenfektanlar yer almaktadır.
2.    Koruyucular: Ürünlerin raf ömrünü uzatmak; ahşap, elyaf, deri, lastik, boya vb gibi ürünlerin biyolojik bozunmasını önlemek vb gibi amaçlarla kullanılan koruyucu maddeler de bir diğer biyosidal ürün gurubudur.
3.    Haşere kontrolünde kullanılan biyosidal ürünler: Fare, kuş, balık vb gibi canlılardan kaynaklanan zararlı mikroorganizmaların kontrollü bir şekilde uzaklaştırılması için kullanılan ürünlerdir.
4.    Diğer biyosidal ürünler: Bozunmayı önleyici ürünler, mumyalama ve hayvan postu doldurma sıvıları, zararlı hayvan ve böceklerin kontrolünde kullanılan diğer ürünler bu kategoriye girmektedir.

Biyosidal Ürün Ruhsatı Nasıl Alınır?


Biyosidal ürünler, ancak yasal izinler alınıp gerekli ruhsatlandırma işlemleri tamamlandıktan sonra piyasaya sunulabilmektedir. Bunun için de bazı yasal süreçlerin takip edilmesi, başvuru, kayıt, dokümantasyon, test, analiz vb gibi adımların izlenmesi gerekmektedir. Bu bağlamda biyosidal ürün ruhsatı alımında izlenen süreci şu şekilde özetleyebiliriz:
•    Ön başvurunun yapılması: Gerekli evraklar tamamlandıktan ve başvuru harcı ödemesi yapıldıktan sonra Türkiye Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’ne ön başvuru işlemi gerçekleştirilir. Bu süreçte söz konusu ürünlerle ilgili ürü güvenlik bilgi formunun (MSDS), ürün etiket bilgisinin ve ön başvuru için gerekli olan diğer evrakların hazırlanması gerekmektedir.
•    Ürün analiz süreci: Ön başvuruda herhangi bir problem olmaması durumunda biyodisal ürün için bir numune yazısı düzenlenir. Ürün için gerkekli analizler bu numune yazısına istinaden Sağlık Bakanlığı tarafından yetki verilen laboratuvarlarda gerçekleştirilir. Yapılacak olan analiz türü, tamamen ürünün içeriğine, kullanım amacına ve özelliklerine bağlıdır. Biyodisal ürün için yapılan analiz sonuçlarının istenen değerlerde çıkması sonucunda bir sonraki aşamaya geçilir.
•    Ruhsat başvurusu: Biyosidal ürün ruhsatı için gerçekleştirilen en son ve en önemli adımdır. Ruhsat alabilmek için gerekli evrakların düzenlenmesi ve bir ruhsat başvuru dosyası hazırlanması gerekmektedir. Bu dosyada yer alması gereken temel bilgiler şunlardır:
o    Söz konusu biyosidal ürünün üretim bilgileri (üretim yeri, üretim izni, üretim sertifikaları vs)
o    Ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik bilgileri
o    Ürünün depolanması, taşınması, paketlenmesi vb gibi süreçlerine ait bilgiler
o    Ürün etiketi
o    Ürün güvenlik bilgi formu
Bu evrak ve bilgilerin yer aldığı ruhsat başvuru dosyası, Türkiye Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’ne iletilir.
•    Başvuru dosyası Müdürlük tarafından incelenip eksik ve yanlış bir bilgi ya da süreç söz konusu ise bunun giderilmesi için biyosidal ürün sahibi firmaya gerekli bilgilendirme yapılır. Daha sonra biyosidal ürün ruhsatı düzenlenerek başvuru sahibi firmaya verilir.
Ruhsatlandırma süreci, ilgili biyosidal ürüne bağlı olarak değişebilmektedir. Toplamda üç ay ile bir sene arasında bir ruhsatlandırma süresi söz konusu olabilmektedir.

Biyosidal Ürün Ruhsatı Alımında Arda Belgelendirme Sizlerle


Biyosidal ürünlerin ruhsatlandırılması konusu oldukça kapsamlıdır ve bazı durumlarda çok uzun bir sürece yayılabilmektedir. Bu durumda, bütün sürecin doğru ve hızlı bir şekilde tamamlanabilmesi için bir danışmanlık firmasından destek almak sizin için en doğru adım olacaktır. Bu bağlamda,Arda Belgelendirme biyosidal ürünlerle ilgili bütün sürecin takip edilmesinde size her konuda yardımcı olmaktadır. Ön başvurunun gerçekleştirilmesi, ürün analiz ve testlerinin yapılması, başvuru dosyasının hazırlanması ve diğer tüm adımlarda Arda Belgelendirme bilgisinden ve tecrübesinden yararlanabilirsiniz. Eğer halihazırda biyosidal ürünlerle ilgili hizmet veren veya hizmet vermeyi planlayan bir firma iseniz,Arda Belgelendirme ile hemen iletişime geçebilir, gerekli izin ve ruhsatlandırma sürecini beraber planlayabilirsiniz.