Bone -Galoş-Eldiven Ce Belgesi

 

BONE -GALOŞ-ELDİVEN CE BELGESİ


CE belgesi piyasaya arz edilen ve bu arz edilmiş malların serbest dolaşımını rahatlıkla sağlayabilmesi için Avrupa Birliğinin Yeni Yaklaşım anlayışı çevresinde verilen bir belgedir. Öncesinde birçok belge ve işaret verilen mallara Yeni Yaklaşım çerçevesinde CE verilmeye başlanmıştır. CE belgesine sahip olan ürünler insan, hayvan ve çevre sağlığı açısından güvenli ve sağlıklı olduğu anlamını taşımaktadır. CE işaretini almış olan ürünler ilgili yönetmelikte belirtilmiş olan şartları yerine getirdiği anlamını taşımaktadır. Bu sayede üretilmiş olan malların piyasaya arzı ve serbest dolaşımı kolayca sağlanabilmektedir. CE işareti bulunduran ürünler serbest dolaşım için ihtiyacı olan sağlık, güvenlik ve çevre standartlarına uygunluk sağladığını göstermektedir.

 


Bone, Galoş ve Eldivenlerde CE Belgesi


Kullanım oranı artmış olan eldiven, galoş ve bone gibi kişisel koruyucu ürünlerde ilgili yönetmelik ve direktiflerde belirtilmiş olan sağlık ve güvenlik standartlarını karşılamalı ve bu sayede piyasada serbest dolaşıma girebilmektedir. Bone, galoş ve eldiven gibi kişisel koruyucu özelliklere sahip olan ürünlerin CE belgesi alabilmesi için bazı şartları ve gereksinimleri karşılamaları gerekmektedir. Gereksinimlerin karşılanmadığı takdirde ürünlerin serbest piyasada dolaşımı ya da ihraç edilmesi mümkün olmamaktadır. Bone, galoş ve eldiven gibi ürünlerde aranacak bazı şartlar vardır. Bu şartlar:


?    Galoşların 45 numaraya kadar olan ayakkabılarla uygun olması gereklililiği,
?    Ürünler hiçbir şekilde sıvı geçirmemelidir ve yırtılmalara karşı dayanıklı olmalıdır,
?    Ürünlerin alt kısımlarının eksiz bir şekilde ve dikişsiz olması gerekmektedir,
?    Ürünlerin kalınlığı 60 mikron olarak belirlenmiş olup ürünler bunu sağlamalıdır,
?    Ürünler ilk kullanım naylondan üretilmiş olmalıdır,
?    Ürünlerin arka ve ön dikişleri takviye edilmiş olmalı ve güvenli olmalıdır,
?    Galoş ve bone gibi ürünlerde ürünlerin ağızları lastikle takviye edilmelidir,


Şeklinde özellikler ve şartlar bu ürünlerde aranmaktadır. Bu ürünlerin verilmiş olan bu şartları karşılaması için bazı standartları karşılamalı ve testlerden geçmelidir. Bu sayede sağlık ve güvenlik özellikleri test edilen ve testi başarılı şekilde geçmiş olan ürünler piyasada serbest dolaşımı ve kullanıma girebilmektedir. Bu ürünlerle ilgili olarak CE belgesini onaylanmış kuruluşlar verebilmektedir. Üreticiler onaylanmış olan yetkili kuruluşlara başvurarak ürünleri için CE belgesi alabilmektedir. Bu sayede ürünleri CE belgesi onaylı şekilde piyasaya arz edilebilir. Serbestçe dolaşım, güvenilirlik ve sağlık şartları ve çevresel sağlık konularında onaylı olarak güvenli şekilde dolaşıma girebilmektedir.  


Bone, Galoş ve Eldivenlerde Testler ve Özellikler


Bone, galoş ve eldivenlerde en önemli özelliklerden biri tehlike ve risk taşımamasıdır. İnsan vücuduyla direkt temasta olan bu ürünlerde insan sağlığını ve güvenliğini tehdit edecek riskler bulunmamalıdır. Karşılaşılan birçok farklı tehlike türü bulunmaktadır. Ürünler bu riskleri taşılmamalıdır. Bone, galoş ve eldiven gibi koruyucu kıyafetler herhangi bir şekilde kullanıcının sağlığını ve hijyenini olumsuz biçimde etkilememelidir. Ürünler öngörülen kullanım süreçlerinde kanserojen, toksik, alerjenik ve başka şekillerde olumsuz etki yaratmamalıdır. Üreticiler tarafından sağlanan bilgiler ürünün kullanıcı sağlığı ve hijyenini olumsuz etkilediği bilinen ya da risklerinden şüphelenilen durumlarda herhangi bir madde içermediğini gösteren ve doğrulayan kanıta dayalı bilgileri içermelidir. Koruyucu giysiler üretilirken üretimi ve atılması çevresel etkileri en aza indirecek malzemelerden seçilmelidir. Koruyucu kıyafetler kullanıcıları için var olan mevcut tehlikelere karşı koruma düzeyi, ortam koşulları, kullanıcının aktivite düzeyi ve koruyucu kıyafetin öngörülmüş olan kullanım süresiyle tutarlı olacak bir konfor düzeyi sağlamalıdır. Ürünlerin temizlik standartlarını yerine getirmesi de gerekmektedir. Temizlik standartlarda belirlenmiş şartlar temelinde üreticinin talimatlarına uygun olmalıdır. Temizlik faaliyetleri için bir döngü belirtilmiş durumdaysa belirlenen süre ve miktar kadar ürünler temizlenmelidir.Üretici temizlik bilgilerini ve döngülerini ürettiği ürünlerde belirtmelidir. Üreticinin talimatları doğrultusunda temizlik işlemleri uygulanmalıdır. Üretici ürünlerin yıkanabileceğini ya da kuru temizleme yoluyla temizlenebileceğini gösteriyorsa koruyucu kıyafet malzemelerinin yıkanması için boyut değişiklikleri için test prosedürleri geçerli olmaktadır. Belirli olan bir standart çerçevesinde aksi belirtilmediği takdirde koruyucu kıyafet için malzemenin temizlenmesinden kaynaklanmış olan boyut değişiklikleri dokuma şeklinde üretilmiş ürünler için ±%3 ve örme şeklinde üretilen ve dokunmamış malzemeler için uzunluk ya da genişlik ±%5 oranını geçmemelidir. Test için alınan bir numune ilgili standart direktifinde belirtilen maddeye göre temizleme döngüsüne tabii tutulacak ve test uygulanmaktadır. Ürünler hem endüstriyel hem evde yıkamaya izin veriyorsa sadece endüstriyel yıkama uygulanacaktır.