BRC Gıda Güvenliği Sistemi

BRC Gıda Güvenliği Sistemi


BRC Gıda Güvenliği Sistemi, gıda maddeleri üretimi yapan firmalar, perakendeci firmalar, gıda hizmeti vermekte olan firmalar ve gıda sektörü uzmanları tarafından titiz ve ayrıntılı bir biçimde geliştirilmiştir. BRC Gıda Güvenliği Sistemi ilk olarak 1998 yılında BRC – The British Consortium (İngiltere Perakende Konsorsiyumu) tarafından düzenlenmiştir. Bugüne kadar da birçok kere düzenleme yapılmıştır.
BRC Gıda Güvenliği Sistemi, gıda maddeleri güvenilirliği, bütünlüğü, yasallığı ve aynı zamanda kalitesini sağlamak amacıyla, gıda maddesi üretim, işleme ve paketleme sektöründeki operasyonel kontrolleri yönetebilmek için bir çerçeve sunmaktadır.
Esas olarak BRC Gıda Güvenliği Sistemi’ nin odaklandığı konulara örnek olarak:
•    İşletmelerde ürün güvenliği kültürünün geliştirilmesini sağlamak.
•    Ürün güvenliği kültürünün önemini yansıtarak çevresel izleme koşullarını genişletmek.
•    İşletmeleri gıda güvenliği ve gıda savunması için sistemler geliştirmeye yöneltmek.
•    Yüksek risk barındıran ve yüksek bakım gerektiren üretim risk belgeleri gerekliliklerine açıklık getirmek.
•    Küresel Gıda Güvenliği Girişimi’ ne küresel uygulanabilirlik ve kıyaslama imkanı sağlayabilmek.
BRC Gıda Güvenliği Sistemi İşletmelere Nasıl Faydalar Sağlar?
BRC Gıda Güvenliği Sistemi belgelendirmesi, dünya genelinde yaygın bir şekilde uygulanmaktadır. Bugünlerde 130’ dan fazla ülkede 28 binin üzerinde firma BRC Gıda Güvenliği Sistemi Belgesi temin etmiştir. BRC standardı kalite, güvenlik ve operasyonel kriterlerin standardizasyonunu garanti eder. Üretici firmaların yasal yükümlülüklerini yerine getirerek son tüketicilerin korunması için ortam hazırlamaktadır. BRC Gıda Güvenliği Sistemi standardı tüm dünyada, önde gelen perakendeci firmalar, gıda maddeleri üretici firmalar ve yemek servisi firmaları için temel bir gereksinim olarak görülmektedir.
Gıda sektöründe bulunan işletmelerin verimliliklerini arttırarak sürdürülebilir bir büyüme sağlamaları, risk düzeyini en aza indirmelerine bağlıdır.
BRC Gıda Güvenliği Sistemi standardı, gıda sektöründe bulunan firmalara (perakendeci firmalar, üretici firmalar, ithalatçılar, içerik tedarikçileri) ürünlerinin ve hizmetlerinin güvenilirliğini, bütünlüğünü ve aynı zamanda kalitesini yönetmek amacıyla uygun bir çerçeve sunmaktadır. Avrupa Birliği ülkeleri, İngiltere ve ABD’ de faaliyet göstermekte olan birçok gıda perakendeci firma yalnızca denetimlerden geçen ve BRC Belgesi alan tedarikçi firmalar ile çalışmaktadır.


BRC Gıda Güvenliği Sistemi Neden Önemlidir?
BRC Gıda Güvenliği Sistemi standardı, İngiltere ve Avrupa Birliği ülkelerinde gıda sektörünün, gıda güvenliği yasalarına uymasına yardımcı olması amacıyla tasarlanmıştır. Bu BRC Global Gıda Standardı, kalite ve sorumluluk açısından en iyi uygulama için uluslararası kabul edilen bir kriter haline gelmiştir.
2018 yılında sekizinci sürümü yayınlanmıştır. Bu son sürümünde de, yönetim taahhüdü, HACCP Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları Sistemi temelli gıda güvenliği programı ile destekleyici kalite yönetim sistemi üzerinde yoğun bir şekilde durulmuştur. Bunu haricinde gıda üretim tesislerinde, mikroorganizmaların çevresel olarak izlenmesi gerekliliğini artmasının beraberinde gıda savunması ve gıda dolandırıcılığının önlenmesi konularına da daha fazla ağırlık verilmiştir.
Esas olarak BRC Gıda Güvenliği Sistemi’ nin genel olarak odaklandığı noktalar:
•    Denetim süreçlerindeki tutarlılığın sağlanabilmesi
•    Dolandırıcılık riskini azaltmak amacıyla farklı sistemlere teşvik ve tedarik zincirinde daha fazla şeffaflık ve izlenebilirliğin sağlanabilmesi.
Şeklinde olmuştur.
BRC Gıda Güvenliği Sistemi Belgesi’ ne sahip olan firmaların iç ve dış piyasada önemli bir rekabet avantajları bulunmaktadır. Bununla birlikte ürün güvenlik kalitesinde gelişim sağlanmış olmakla birlikte üretimde verim artışı elde edilmiş ve maliyetler düşürülmüş olur. BRC Gıda Güvenliği standardı, gıda üretimi gerçekleştiren firmalarda minimum hijyen koşullarının sağlanması amacı ile yayınlanmıştır. Bu standarda uygunluğun sağlanabilmesi için gıda sektöründe çalışan firmalar yönetim sistemlerine belirlenmiş altı temel kriteri adapte etmek zorundadır. bu kriterler şu şekilde ifade edilebilir:
•    HACCP Sistemi (HACCP, Hazard Analysis and Critical Control Points, Tehlike Analizleri ve Kritik Kontrol Noktaları Yönetim Sistemi)
•    Kalite Yönetim Sistemi
•    İşletme (fabrika) ve Çevre Standartları
•    Ürün Kontrolü
•    Süreç Kontrolü
•    Personel Yeterliliği ve Hijyeni Standartları
Ayrıca BRC Gıda Güvenlik Sistemi standardı yanında BRC / IOP Teknik Standardı ve Ambalaj Malzemeleri Standardı bulunmaktadır. BRC ve IOP (Ambalajlama Enstitüsü) standardı olarak da adlandırılan bu standart, perakendeci firmalar ve gıda üretimi yapan firmalar için yasal yükümlülüklerini yerine getirme konusunda yardımcı olabilmek amacı ile hazırlanmıştır. bu standardın da en temel amacı tüketicilerin korunmasıdır.
BRC Gıda Güvenlik Sistemi standardının ilkeleri şu şekilde sıralanabilir:
•    Dürüst ve saydam ticaret anlamında yasal düzenlemelere uygunluk temin edilebilmek.
•    Değerlendirmenin tekrarlanmasını en az seviyeye indirebilmek.
•    Standartları ve destek süreçlerini sürekli gözden geçirerek iyileştirmek.
•    En iyi görülen uygulamaları yaygılaştırabilmek.