BSCI Belgesi

BSCI Belgesi


Günümüz dünyasında tedarik zinciri, bütün sektörlerde giderek daha karmaşık bir hale gelmektedir. Şirketlerin daha kaliteli ve sürdürülebilir bir üretim yapabilmeleri ve tedarik zincirini iyileştirebilmeleri, her geçen gün daha da önem kazanmaktadır. Bunu sağlamayı amaçlayan BSCI (Business Social Compliance Initiative  - İş Sosyal Uygunluk Girişimi), tedarik zincirlerindeki sosyal performansı artırarak şirketlerin amacına yönelik ticaret yapmalarına imkan tanımaktadır. BSCI’nın şartlarını yerine getiren işletmelere de BSCI Belgesi verilmektedir.

BSCI Belgesi Nedir?


BSCI, bilinenin aksine bir denetim şirketi ya da bir akreditasyon sistemi değildir. BSCI Belgesi , şirketlere bir sosyal denetim metodolojisi ve raporu sağlamaktadır. Denetimleri kendisi organize etmemekte; fakat dışarıdan akredite, deneyimli ve bağımsız denetim şirketlerinden oluşan bir ağ sunmaktadır. Ayrıca, BSCI yaklaşımının bir parçası olan sosyal denetimler, tedarik zincirinin tüm paydaşlarıyla güçlü ilişkiler kurulmasını sağlamaktadır.
BSCI Belgesi bir sertifikasyon programı olarak düşünülmemelidir. BSCI, şirketlerin tedarik zincirlerindeki çalışma koşullarını kademeli olarak iyileştirmelerine yardımcı olan bir sistem sağlamaktadır. Tüm BSCI gereksinimlerini karşılayan üreticiler, Social Accountability International (SAI – Uluslararası Sosyal Sorumluluk) kurumu tarafından geliştirilen SA8000 sosyal yönetim sertifikasına ulaşmaları için teşvik edilmektedir.

BSCI Belgesi ‘nin Faydaları


BSCI sisteminin şirketler için doğrudan veya dolaylı olarak birçok faydası sayılabilir. Belge sahibi olan işletmelerin elde ettiği avantajları şöyle özetleyebiliriz:
•    Tedarik zincirlerinde sosyal performansı iyileştirmek.
•    Maliyeti düşürmek ve verimliliği artırmak.
•    En iyi uygulamaları öne çıkaran net ve tutarlı bir yönetim yaklaşımına sahip olmak.
•    İşletmelerinin sektöre ve pazardaki değişikliklere karşı direncini artırmak.
•    Müşterilerin ve paydaşların beklentilerini karşılayarak işletmelerinin itibarını artırmak.

BSCI İlkeleri


BSCI’nın güçlü davranış kuralları, üyeleri destekleyen 11 ilkeden oluşmaktadır. Bu ilkeler, adil ücretlendirme ve çocuk işçiliğinin olmaması gibi sosyal konuları esas almaktadır. BSCI Belgesi almak isteyen şirketlerin bu ilkelerle tam bir uyum içinde olması istenmektedir. İlkeleri şu şekilde özetleyebiliriz:
•    Belge sahibi her tedarikçi, iş hayatınız düzenleyen ulusal yasalara uymalıdır.
•    Çalışma saatleri, ilgili ulusal yasalarda belirtilen düzeyde olmalıdır.
•    Çalışanlara ödenecek kıdem ve ihbar tazminatları, yasalarda belirtilen kural ve prosedürlere göre düzenlenmelidir.
•    BSCI Belgesi sahibi tedarikçiler asla çocuk işçi çalıştırmamalıdır.
•    Personeller, çalışmak için kendi hür iradesi ile karar vermelidir.
•    Çalışanların bir sendikaya üye olmak ve sendika faaliyetlerine katılmalarına izin verilmelidir.
•    İş yerinde, din, dil, ırk, cinsiyet vb gibi konulardan ötürü herhangi bir ayrımcılık yapılması engellenmelidir.
•    BSCI’nın bir diğer önemli ilkesi de iş yerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasıdır.
•    İşletmede kalite, çevre ve enerji gibi konularla ilgil yönetim standartlarına uyum sağlanmalıdır.
•    Belge sahibi tedarikçinin etkin bir çevre güvenlik politikası olmalıdır.
BSCI Belgesi sahiplerinin bu ilkelere uymasında aşağıdaki değerlerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır:
•    Sürekli iyileştirme: BSCI katılımcıları, bu ilkeleri adım adım geliştirme yaklaşımıyla uygulamayı taahhüt etmektedir. Bu bağlamda, işletmelerden, kuruluşları içindeki çalışma koşullarının sürekli olarak iyileştirilmesi beklenmetedir.
•    İş birliği: BSCI katılımcıları, birlikte çalışarak ve ortak bir yaklaşım benimseyerek,  tedarik zincirlerindeki çalışma koşulları üzerinde daha büyük bir etkiye sahip olabilmektedir. Tedarik zincirindeki iş ortaklarıyla iş birliği kurmak da süreli gelişimin ana koşullarından biridir.
•    Yetkilendirme: BSCI´nın temel amaçlarından biri de BSCI katılımcılarını ve iş ortaklarını, tedarik zincirlerini insan ve işçi haklarına saygılı bir şekilde geliştirmeleri için güçlendirmektir. Tedarik zincirindeki iş birimleri için çalışma koşullarını sürdürülebilir bir şekilde iyileştirmek için gereken araçların sağlanması amaçlanmaktadır.

BSCI Belgesi Nasıl Alınır?


Belge sahibi olarak BSCI veritabanın girmek isteyen işletmeler için bazı önemli hususları ve prosedürleri belirtmekte fayda var:
•    BSCI Belgesi sadece akredite belgelendirme kuruluşları tarafından verilmektedir.
•    Belgelendirme sürecinde neredeyse tüm firmalar, BSCI ile ilgili konularda bilgi ve tecrübe sahibi firmalardan danışmanlık hizmeti almaktadır. Bu hizmet kapsamında çeşitli BSCI eğitimleri de düzenlenmektedir.
•    BSCI belgelendirme adımları genellikle bir başvuru ile başlamakta; denetim ve uygunsuzluk giderme adımları ile devam etmektedir.
•    Başvuru ve denetim süreçlerini başarıyla tamamlayan işletmelere BSCI Belgesi verilmektedir.
•    Belge sahibi işletmeler, yıllık denetimlere tabii tutulmakta ve BSCI ilkeleri ile tam bir uyumluluk içinde olması istenmektedir.
•    BSCI Belgesi için alınan danışmanlık hizmetlerinden bazılarını şöyle sıralayabiliriz:
o    Başvuru talebinin oluşturulması
o    BSCI dokümantasyonunun yapılması; gerekli evrakların düzenlenmesi
o    Belgelendirme kuruluşu ile iletişim
o    İşletme bünyesinde ön denetimlerin yapılması
o    BSCI denetim planı ve hazırlığı
o    BSCI ile ilgili tespit edilen uygunsuzlukların giderilmesi
o    Yıllık denetimler konusunda destek