C-Tpat Uygunluk Denetimi

C-Tpat Uygunluk Denetimi

C-TPAT Uygunluk Denetimi  Nedir?

 Kısacası ise  bir uluslararası güvenlik standardıdır. Çağın gidişatı ile  her alanda güvenlik önlemlerini artırma  gereksinimi doğurmuştur. 2001 ‘ de ise C-TPAT gönüllü tedarik  ağının güvenlik programını  hayata geçirmiştir.  ABD  ise sınır koruma öncülüğünde bir tedarik ağı programıdır.

Denetime hazırlık süreci ile alakalı olarak deneyimli kuruluşlarla iletişime geçilmelidir. Kuruluş, başvurunun her aşamasında ise  yardımcı olmakta, karşılaşılabilecek sorunları  karşı çıkmakta ve tüm sorular cevaplamaktadır.

C-TPAT ile Amerika Birleşik Devletleri ile  Gümrük ve Sınır Muhafaza idaresi (CBP) imalatçılar, taşımacılık şirketleri, ithalatçılar,  gümrük müşavirliği firmaları  ve tedarik  ağında yer alabilecek diğer  firmaların akreditasyonu yöntemi ile uluslararası kargonun güvenliğinin sağlanmasını hedeflenmiştir .

C-TPAT ’ın çıkış noktası güvenliktir. Güvenlikli yapının kazanılması ve akabinde  önüne gelecek iş yükü azalmasından yararlanma, belge sahibi kuruluşlar için statü  ise bir avantajıdır. Ancak  Belge tek başına yeterli değildir.  O Süreçteki  şartlar uyulması ve sürekli denetim sağlanması  şartlar içeri alındığında gerçek bir kazanımdır.

Belgenin edinim  şartları süreçler ve kuruluşlar bağlamında değişiklik gösterebilmektedir. Belge talebi olan  kuruluş  ya da kişi, kurumu ile alaklı  bilgileri detaylandırarak danışman firma ile iletişime geçtiğinde ise  her türlü yardım ve desteği alacaktır. C-TPAT uygunluk denetimi ile  alakaı bütün sorular ve başvurular için iletişime geçilmelidir.

C-TPAT uygunluk denetimi gereklilikleri aşağıda gösterildiği gibi sırasıyla  listelenmiştir:

Taşıyıcı güvenliği
İşletme güvenliğinin ispat edilmesi
Güvenlik iç ve taşeron denetimleri
Yazılı ve görsel güvenlik sistemleri
Tedarikçi güvenliği
Taşeron güvenliği
Personel kontrolleri
C-TPAT uygunluk denetimi öncesinde  yapılması gerekenlerin bir kısmı aşağıda gösterildiği gibi sırasıyla  listelenmiştir. Herhangi bir başvuruda bulunmadan önce konu  hususunda deneyimli bir kuruluş ya da kurum ile iletişime geçilmelidir.

  Sürecin her yönü  cevap verilebilir olmalıdır.

  Riskler  en aza indirilmelidir .

  Uzmanlık alınmalı ya da  her hangi bir uzmanla çalışılmalıdır.

  Kuruluş tedarik  ağlarını belirlemelidir.

  Olası bir   kötü durum için eylem planları yapılmalı ve hali  hazırda tutulmalıdır.

  Riskler tanınmlalı ve belirlenmelidir .

   Denetimler planlanmalıdır.

Gerçekleştirilen denetimler aşağıda gösterildiği gibi sırasıyla  listelenmiştir. Denetimler hususunda detaylı bilgi, sorular ve evraklar ile alakalı iletişime geçilmelidir.

Fiziksel Güvenlik ve  Dış Bariyerler
Güvenlik Süreçleri
Anahtar ve Mühür Kontrolleri
Konteyner ve Mal Hareketi
Fabrika Çalışan Güvenliği
Fabrika İç Güvenliği
Nakliye Limanı Güvenliği
Bilgisayar Sistemleri Güvenlik ve Kontrolleri
C-TPAT Uygunluk Denetiminin hedefleri :

Her oluşumun olduğu gibi C-TPAT uygunluk denetimi de amaçları doğrultusunda hareket etmektedir. Bu doğrultudaki amaçların bir kısmı listelenmiş bir şekilde aşağıda verilmektedir.

 evrensel tedarik ağının  güvenliğini sağlamak

 Olası tahribatları önlemek

 Süreçleri  hızlı bir hale getirmek

 Süreçleri ve sonuçları garantiye almak

Düşük risk

Tarafları korumak

Karşılıklı tanıma (ülkeler arasında gerçekleşmektedir)

Tedarikçinin  güvenini  kazanma

hedeflerin artması (programın kendini  aktif bir halde geliştirmesi ile bu madde hem  hedef hem sonuçtur)

Veri toplama

Mülke, varlığa ya da insana karşı oluşabilecek her türlü zararlara karşı çıkmak

İş birlikçi ilişkiler oluşturmak

Güvenlik sitem ve önlemlerini ileri seviyeye taşımak

Global bir güvenlik zinciri  oluşturmak

Terörle mücadelede büyük   rol oynama; önlem alma, kontrollerin sıkılaşmasını sağlama

Uyumu doğrulamak  veya uyumun sağlamasını almak

Hızlandırılmış işlemler

C-TPAT katılan  benzerleri :

ABD / Kanada ve ABD / Meksika sınır ötesi karayolu taşıyıcıları

Meksika ve Kanada üreticileri

Lisanslı ABD gümrük komisyoncuları

Üçüncü parti lojistik sağlayıcıları

İhracatçılar

Kaydın ABD ithalatçıları

Raylı sistem, deniz ve hava taşıyıcıları

Bazı davet edilen yabancı üreticiler

Meksika uzun mesafe taşıyıcıları

Komisyoncular ve ajanslar

İş anlaşmaları için müzakereye katılan ajanslar

Bu içerikteki bilgilerin ulaşılabilirliği husus  üzerine yapılacak araştırmalar ile mümkündür C-TPAT uygunluk denetimi uzmanlık getiren süreç ve maddeleri ele almaktadır . Deneyimli bir  kuruluş ile iletişime geçilerek daha da detaylı bilgilere sahip olunmalıdır.