CE Belgelendirme

1995 yılından bugüne Avrupa Birliği içerisinde uyumu gösteren dünyada üretilen bir ürünün Avrupa Birliği ürün güvenlik mevzuatlarına uygun olduğunu gösteren işarete veya markaya CE İşareti denir ve bunu gösteren belgeye de CE belgesi veya CE Uygunluk Beyanı denmektedir.
Üretici ürün Avrupa Birliği sınırları içerisine girmeyi amaçladığı veya Avrupa sınırları içerisinde üretildiği takdirde ürünün tabi olduğu direktif yönetmelikler çerçevesinde ürünü üretmekle yükümlüdür. Ürünle ilgili yasal tüm süreçlerin tek sorumlusu üreticidir.
 
CE işareti taşıyan bir ürün; ürünün tabi olduğu  Avrupa Birliği direktifleri ve ve normlarının karşıladığının göstergesidir. Örneğin elektrikli bir ürün Avrupa Birliği Alçak Gerilim Direktifi ve EMC Direktifine uymakla yükümlüdür. Bir ürün birden fazla direktif kapsamına girebilir.
CE işareti ile üretici ürünün temel güvenlik koşullarını sağladığını, çevreye  ve insana zarar vermeyeceğini deklare etmiş olur ve bu da ürünün bir nevi pasaportu yerine geçer ürünün Avrupa Pazarında kolayca ticarete konu olmasını sağlamaktadır.

CE Belgesi ve CE İşareti Gerektiren Ülkeler
CE İşareti taşıması zorunlu bir ürün Avrupa Birliği üye ülkelerinin tamamında ürün CE İşareti ile pazara giriş yapabilir veya üretilebilir. Bunun yanı sıra EFTA ülkeleri İzlanda, Norveç, İsviçre ve Lihtenştayn ve bu ülkelerin dışında ülkemiz Türkiye içinde zorunlu bir belgelendirmedir. Avrupa Birliği uyum yasaları ile direktiflerden 29 tanesinde ülkemizde de aynı Avrupa Birliği ülkelerinde olduğu bir bir zorunluluk vardır.
En son 2013 yılı itibariyle CEFTA ülkeleri yani Orta Avrupa Serbest Ticaret Anlaşması ile Makedonya, Sırbistan ve Karadağ’ da bu yönetmeliğe tabi anlaşmalara imza atmıştır.