Disney Fama Denetimi

Disney Fama Denetimi

The walt dısney şirketi eğlence  sektöründe faaliyet göstermektedir  .Dısney şirketı dünyanın en büyük medya şirketidir 16 ekim 1923’te walt ve roy Dısney kaedeşler tarafından hazırlanan şirket animasyon( canlandırma) yapan Dısney şirketi stüdyosunu büyüterek Hollywood stüdyoları şeklini almasını sağlamıştır .

KURUMSAL YÖMNETİM DANIŞMANLIĞI ; DISNEY FAMA LİSANS  BELGESİ  

Ticari etkinlikleri gerçekleştirebilmek için şirketlerin  bu lisansa sahip olabilmeleri  gerekmektedir .Aksi taktirde ticari faaliyetler gerçekleşmiyebilir .Dısney fama denetimlerinden başarıyla geçen şirketler kayıt altına alınacaktır ve kendi ürettikleri ürünleri güvenli bir şekilde Dısney fama’ya sunabilceklerdir.

Sedex ve BSCI Birliği organizasyonuda Dısney Fama belgesi ile benzer amaca hizmet veren belge ve organizasyondur.

Evrensel tedarik ağında çalışma şartlarını geliştirebilmek  için hizmet eden , dünyanın önde gelen kuruluşlardan biridir .   dısney Fama’nın denetimlerde  istediği bazı krıterler şu şekildedir.

ÇALIŞAN (PERSONEL) KAYITLARI

Yıllık izin kayıt listeleri
İşe devam etme kayıtları
Aylık hesap kayıtları
Maaş barkodları listesi
Son iki aya ait kayıt bilgileri
İş sözleşmeleri bilgileri

İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞ SAĞLIĞI KAYIT  LİSTESİ AŞAĞIDAKİ GİBİ SIRALANABİLİR:

İtfaye rapor listesi
Tahliye tasarımı
Tahliye tatbikat acil durum kayıt listeleri
İş yeri sözleşmesi
Eğtim ve yangın söndürme kayıtları
Personel temsilci seçim tutanakları
Bina yerleşim tasarımları
Uzman iş güvenliği sözlemesi
Çalışma ve iş yeri açma ruhsatı
Dolapların sayısı ve yangın söndürme tüpü kontrol kayıt listesi
Yapı kullanım ve ruhsatlandırma izin belgesi
Güvenlik ve iş sağlığı listesi
Bütün personellerin muayene sağlık raporları
Güvenlik ve iş sağlığı kurul tutanakları
Hijyen temizlik sertifikası
Güvenlik ve iş sağlığı risk değerlendirme raporu
Kazanç belgesi
Operatör forklif belgesi
Kullanılan kimyasal maddeleri listesi
MSDS formları
Tesisat iç elektrik uygunluk kayıt raporu
Kullanılan içme suyu analizi
Firmaya ait bölge izin belgesi
Firmada bulunan odalar için iç ortam ölçümleri (toz ,sıcaklık, gürültü, ydınlatma ve kimyasal vb.)

Bölge ile ilgili raporlar
Bölge koruma belgeleri (atık su analizi ,katı atık sözleşmeleri ,baca gazı emisyon raporu ,atık su deşarj izni)
Ulusal atık taşıma ve atık iddia formları
Diğer kayıt listesi

İşe alım ve çıkış prosedürü,
Geçmiş denetim kayıt listesi ,
Üretim kayıt listesi ,
Güvenlik personelinin iş sözleşmesi ,
Fason tedarikçi işletme listesi ,
Müşteri kayıtları ,
Şikayet dilek kayıt listesi ,
Disiplin kayıt listesi ,
İş akış şeması ,
Organizasyon düzen şeması ,
Politikalar müşteri ve diğer prosedür listesi ,
Bu şartlar incelenerek firmadaki  satandartlara uyulup uyulmadığı bulunabilir ve bu bulunan sonuçlar kayıt altına alınır iyi sonuçlanan denetimler ile ticari etkinliklere geçilebilir .

DİSNEY FAMA ‘NIN LİSANS İZNİ VERDİĞİ BİR FİRMANIN  DIRNEY FAMA DENETİMLERİ YAPILDIĞI SIRADA AŞAĞIDAKİ KONULARLA  GEREKLİ BELGELERI OLMASI GEREKMEKTEDİR :

Maaş bordroları ,izin belgeleri personellerin işe devamlılığını gösteren kayıtlar ,iş sözleşmesi gibi konularla ilgili dosyalar beyan edilmelidir.

Çevreyi ilgilendiren her türlü etkinlik raporlarının (atık bilgileri ,su analizi,baca gazı eminasyonu vb.) tamalanmış olması gerekmelidir .
firmanın güvenlik ve iş sağlığı doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen bir çok doküman bulunmalıdır .bu alanda acil durum planları alakalı eğtim kayıtları  ,iş yeri hekimi yangın söndürme ekipmanları vb . konularla alakalı gereken evraklar denetimcilere gösterilmelidir .
üretim süresiyle alakalı konular bir çok dosyada da (düzen şemaları , tedarikçi ve müşteri listeleri , iş akış , disiplin prosödürü vb .)
organize edilmiş olmalıdır .

FAMA DENETİMLERİ SIRASINDA İSTENEN BELGELERDEN BAZILARINI  AŞAĞIDAKİ GİBİ SIRALAYABİLİRİZ:

1-)Çevre ile alakalı kayıtlar

2-)Maaş bordroları,

3-)Aylık hesap kayıtları ,

4-)Çalışan  işe devam kayıtları

5-)Diğer kayıtlar,

6-)Güvenlik ve iş sağlığı kayıt listesi

7-)Bina yerleşim düzenlemesi ,

8-)Tahliye planı ,

9-)Firmaya ait çevre izin belgesi

ARDA BELGELENDİRME , Disney fama denetim öncesi hazırlık , kurumsal disney fama danışmanlığı, fama belgelendirme öncesi gerekenler , fama kriterleri  ve disney fama standartları hakkında bilinmesi gerekenler için lütfen bize danışın.