ECOVADİS BELGESİ

EcoVadis Belgesi Nedir?
EcoVadis Belgesi; evrensel bir bulut merkezli SaaS ile sunulan, firmaların kurumsal sosyal sorumluluk derecelendirme hizmeti olarak düşünülebilir. Bu derecelendirme, “Corporate Social Responsibility” şeklinde de ifade edilir. Belge pek çok faaliyeti bünyesinde barındırır. Genel anlamda insan hakları, işçi hakları, ekoloji ilk etapta örnek olarak sıralanabilir. Bütün firmalar dahil oldukları alanlara ilişkin belli derecelendirmelere tabi tutulur. Burada şirketler uygunluk bakımından değerlendirilir. Değerlendirmelerin mutlak suretle ispata dayalı olması gerekir. Aynı zamanda değerlendirme süreci, basit okunan puan kartların göre yapılır. Bu puan kartları 0 ve 100 arasında değerlere sahip olabilir. Diğer yandan bazı zamanlarda altın, gümüş gibi daha farklı derecelendirme sistemleri söz konusu olabilir. Bu nesnel ve ispat odaklı değerlendirme süreçleri, firmaların zayıf ve sağlam olduğu yönleri ortaya koyar.
EcoVadis Belgesi, tam olarak firmaların sürdürülebilirlik projelerini pekiştirir. Ayrıca düzeltici icraat düşüncelerini hayata geçirmelerine destek olur. Bir anlamda EcoVadis ile beraber CSR, yani kurumsal sosyal sorumluluk performansında artış gözlenir. Günümüzde ticari süreçlerle sosyal sorumluluk performanslı bir denge içinde yol almak durumundadır. Bu, aynı zamanda güçlü ve güven veren bir kurumsal yapı için olmazsa olmaz bir nüanstır. Sosyal sorumluluk performansı, şirketlerin yaşadıkları topluma karşı zorunlu olmayan ancak etik açıdan yerine getirilmesi beklenen görevler konusunda eylem odaklı yaklaştıklarını yansıtır. Bir denge içinde bu performansın kendine yer bulması orta ve uzun vadede başarıyı getirir.
Global açıdan tedarik zincirlerini sürdürebilir kılmak ve yasal mevzuatlara uyum sağlamak adına şirketler EcoVadis ile ortaklık kurmak ister. EcoVadis Belgesi bu uyumun yasal düzeyde göstergesidir. Rekabet ortamının olduğu sektörlerde firmalar birbirleriyle yarışır haldedir. Bu belge bir anlamda sektörel düzeydeki iyileştirmeleri de teşvik eder. Enterprise Aboneliği sayesinde firmalar sürdürülebilir yönetim ağına sahip olurlar. Özellikle büyük hacimli organizasyonlar iş ortaklarını testler sayesinde kontrol etme şansı bulur. Bu da aynı biçimde iş ortaklarının performanslarını yönetme imkanını doğurur. İşletmeler EcoVadis Belgesi ile tedarikçi performansından satıcı kaydına kadar pek çok gündelik iş uygulamasını entegre edebilir. Belgenin varlığı tedarik konusunda alınan kararları oldukça olumlu etkiler.
CSR ile beraber şirketlerin doğaya ve çevreye karşı sorumluluk bilinci artmıştır. Sistem, üretim süreçlerinde oluşan atıkların geri dönüştürülmesini destekler. Bu sayede hem atık çöp düzeyini düşürür hem de israfın önlenmesine katkı sağlar. EcoVadis, 2007 senesinde 140 firmanın ön ayak olduğu bir girişimdir. Bu firmaların sayısı zaman içinde müthiş biri ivmeyle artış göstermiştir. CSR, değerlendirme aşamasında bağlılığınıza ilişkin somut kanıtlar isteyecektir. Bu nedenle başvuru öncesinde bu alanda belli bir hazırlığınız olmalıdır. EcoVadis puan kartınız bu alandaki performansınıza göre verilecektir. Aşan Danışmanlık olarak bu süreçte birikimimizle yanınızda olacağımızı hatırlatırız.

EcoVadis Belgesine İlişkin Süreçler
2018 yılında yapılan kapsamlı bir araştırmaya göre yaklaşık olarak 12 bin civarında şirket, tercihini EcoVadis’ten yana kullandı. Firmalar iş ortaklarını yakından takip etmek ya da tedarikçi zincirini kontrol etmek adına EcoVadis Belgesi talep etmektedir. Bugün sistemin veri tabanı incelendiğinde 200’e yakın sektörden 50 bin civarında işletmenin değerlendirildiği görülür.
Kayıt Aşaması: Kayıt aşamasında tüzel kişiliğin ismi, konumu, hacmi ve sektörü gibi temel bilgiler talep edilir. Bu tip bilgiler size özel olarak hazırlanan anket ya da formların oluşturulmasında önemli bir yere sahiptir. Firmanız EcoVadis Belgesi değerlendirilme daveti almışsa, bu bilgi resmi anlamda bir e-posta yolu ile aktarılır. İlerleme bilgilerinizi ve değerlendirme sonuçlarınızı yine bu e-posta bağlantısı üzerinden takip etmeniz olasıdır.
Anket Aşaması: İhtiyacınız olan belge için size özgü olarak hazırlanan ankete, elektronik ortam üzerinden ulaşım sağlayabilirsiniz. Tabi bunun için bağlantı üzerinden özel bir şifre belirlemeniz gerekir. Bu anketlerde yanlış cevap gibi bir opsiyon söz konusu değildir. Burada tamamen kurumsal sosyal sorumluluk meselesi üzerine yoğunlaşılır. Dilerseniz bir soruya doğrudan “Bilmiyorum” şeklinde bir yanıt da verebilirsiniz. Anket size bu özgürlüğü sunmaktadır. Anket esnasında aynı zamanda bazı özel belgeler talep edilebilir. Bu belgeler destekleyici bir niteliğe sahiptir. EcoVadis Belgesi analistleri ulaştırdığınız belgeleri dikkatli bir şekilde analiz eder. Sorulan sorulara uygun şekilde referans oluşturan belgeler bu açıdan son derece kıymetlidir. Belgelerinizi bu doğrultuda ulaştırmaya özen göstermelisiniz.
Ekspert Analizi Aşaması: Anketiniz tamamlandıktan sonra analistler cevaplarınızı ve destekleyici dokümanlarınızı inceler ve değerlendirme süreci başlar. Analiz zamanı çoğunlukla belge sayısına bağlı şekilde değişir. Yine de maksimum 7-8 hafta içinde resmi anlamda nihayetlendirilir.
EcoVadis Belgesi’nin Sonuçları: Sonuçların açıklandığı esnada puan kartınız size yine bir elektronik posta ile bildirilecektir. Bu puan kartınız aynı anda ticari ortaklarınıza da ulaşacaktır. Puan kartlarının geçerlilik süresi, 12 ay olarak belirlenmiştir.

EcoVadis Konusunda Temel Hususlar
CSR tanımı ve kapsamı tamamen ISO 26000 standardına göre yapılmıştır. Sosyal sorumluluk performansında beklentiler açıkça ifade edilmiştir. ISO 26000 standardının temel hususları şöyledir:
•    Temel insan hakları
•    Emek odaklı uygulamalar
•    Çevre ve ekosistem
•    Adil işletme
•    Tüketiciye dair problemler
•    Topluluk gelişimi