ECOVADİS Danışmanlık

Ecovadis Danışmanlığı

ECOVADİS ULUSLARARSI DERECELENDİRME KURULUŞU İLE KURUMSALLIKTA BİR ADIM DAHA ÖNDE !

Ecovadis uzman ekibi sürdürülebilirlik alanında profesyonel hizmet çözümleri ile elli den fazla ülkeden altıyüzelli kişiden fazla uzmandan oluşmaktadır. Ecodavis puan Kartları yüzaltmış ülkede sosyal çevresel riskler hakkında bilgi sağlar.Dünyanın bir numaralı en üst düzey firmalarına liderliklerini koruyabilme ve sürdürülebilirliklerini değerlendirebilme anlamında performansların geliştirilmesine katkı sağlıyor yenilikçilik katıyor büyümeyi ise hızlandırıyor.

Binlerce şirket sürdürülebirlik için ortak bir platformda buluşuyor. Ecovadis Derecelendirmesi için sizde yerinizi alın

Ecodavis sürdürülebilirlik için altı temel ilkeye değer veriyor. Enerji tüketimini azaltmak , müşterilere bağlı kalmak , takım çalışması içerisinde olmak , güven sağlamak ve başarı odaklı çalışmalar bunlardan sadece birkaçıdır.

Ecovadis nedir ? Ecovadis    ister büyük  veya ister  ölçekli  , Kamu  işletmesi  veya özel işletmeleriniz   için Evrensel tek  sürdürülebilirlik derecelendirmesi sağlamaktadır. Arda Belgelendirme Hizmetleri uzman ekibiyle Ecovadis platformunda en iyi dereceyi alabilmeniz için sizlerin yanında. Ecovadis hakkında detaylı bilgi almak ve kurumsallıkta bir adım önde Ecovadis sürdürülebilirlik platformunda yerinizi almak için lütfen bizlere ulaşın.

ARDA BELGELENDRİME ECOVADİS

ECOVADİS

Evrensel  bir bulut abanlı SaaS (Software as a service – hizmet olarak yazılım) platformu  yoluyla firmalara bütünsel sürdürülebilirlik derecelendirme hizmeti sunmaktadır. Bu hizmetler, çalışma ve, çevre,  etik ve insan hakları ,  sürdürülebilir satın alma süreçleri  de dahil olmak üzere  bir  çok çeşitli finansal olmayan yönetim sistemlerini  ele almaktadır Her şirket, konumu ve şirketlerinin büyüklüğü,  endüstrisi ile  alaklı olarak gerekli  olan hususlar özelinde derecelendirilir.

EcoVadis’in kanıta dayalı olan  bir şekilde yaptığı değerlendirmeler, okunması daha  kolay  olan puan kartlarına dönüştürülmektedir .Daha sonra da  şirketlere 0 ile  100 arası  değişen puanlar ve madalyalar verilmektedir. EcoVadis aracığıyla derecelendirilmiş firmalar , bu  bu kolay okunabilen puan kartları ile sürdürülebilirlik çalışmalarına daha fazla odaklanabilmektedir. Bu kartlar sayesinde, sürdürülebilirlik performanslarının daha da  arttırılması için  de düzeltici eylem planları geliştirilebilmektedir. Bu bağlamda, EcoVadis derecelendirme hizmetlerinin,  firmaların kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları için güçlü yönlerini geliştirmelerinde rehberlik sağladığını da söyleyebilmekteyiz .Büyük ve çok uluslu firmalar , evrensel tedarik ağının  sürdürülebilirliğini sağlamak için EcoVadis ile ortaklık kurarak ticari etkinliklerini geliştirmektedir. EcoVadis’ten alınan her bir  derecelendirme hizmetleri,  firmaların kendisini daha da  iyi değerlendirmesini sağlamaktadır. Zira, firmalar , Ecovadis’tan alınan puanlar ile, sektöründeki ve diğer alanlardaki firmalar ile bir karşılaştırma yapma şansına sahip  olabilmektedirler . Derecelendirilen firmalar , böylelikle, bütün  endüstrilerde kurumsal sosyal sorumluluk anlamındaki en iyi uygulamaları da  elde etmek için birbirleriyle çok  sıkı bir yarışa girmektedirler .

EcoVadis, derecelendirme hizmeti ve diğer servisler vasıtasıyla , büyük kuruluşların  dolaylı ya da  doğrudan olarak;

Sürekli iyileştirme sağlamasına
Ticari ortaklarının performansını yönetmesine,
Ticaret ortaklarını derecelendirmeye davet etmesine,
Yardımcı da  olmaktadırlar . Bunun için de  firmalara bir sürdürülebilirlik yönetim platformu sunulmaktadır .

 EcoVadis Derecelendirme Hizmeti  ne sebeple gereklidir?

Çevresel, iş gücü ve Etik,   insan hakları hususundaki riskler her tür  büyüklükte, sektörte ve lokasyondaki ticaret ortakları için de  en kritik hususlardır. Sonuç olarak ise , büyük satın alma kuruluşları şöyle aşağıdaki gibi sıralayabiliriz ;

Tedarik zincirinin bozulma riskini en aza indirmek
firma itibarını ve markalarını  çok iyi bir şekilde korumak,
İş birlikçi etkinlikleri ve  maliyetleri düşürmek,
değerlemeyi artırmak ve  Sermayeye erişimi kolaylaştırmak
Tüketiciler tarafından sürdürülebilir ve sorumlu bir tedarik ağı  talebi oluştuğunda bir pazar avantajı elde etmek Gibi bu tür  faydaları da  gerçekleştirmek için sürdürülebilir tedarik metotlarını hayata geçirmektedirler .
Bununla birlikte, paydaşlar ve müşteriler,  düzenleyici kuruluşların  aktif olarak gelişen taleplerini karşılamak için, çok  az sayıda kuruluşun kurumsal sosyal sorumluluk uzmanlığına ve   bilincine sahip olduğunu  da söyleyebilmekteyizv. Bu nedenle, dünyanın  her bir yanından çok sayıda  firma , ticaret ortaklarının CSR performansları bakımından izlenmesi  ve  derecelendirilmesi için de  güvenilir bir kuruluşa ve  kararlı düzenlemelere ihtiyaç duyulmaktadır . Bu  sebeple de , birçok firma , kamu ve özel sektör kuruluşu, evrensel sürdürülebilirlik yönetim platformu olarak ta  EcoVadis´e yönelmekte ve devamlı  iyileştirmeyi teşvik etmektedir.

Firmalar, EcoVadis’in puan kartlarını; tedarikçi performansı , uyumluluk, kaynak sağlama  satıcı kaydı, ve ilişki yönetimi vb .  gibi günlük iş uygulamalarına kolayca entegre edebilmektedir. Bu gibi  durumlarda kuruluşları da  daha sürdürülebilir satın alma kararları almaya teşvik etmekte; aynı zamanda ise  daha etkin, sorumlu ve güvenilir ticaret ortaklar ile çalışmayı sağlamaktadır.

2007 yılında  kurulan EcoVadis’in Fransa, Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Almanya, İngiltere,  Polonya, Tunus, Kanada, Morityus, Hong Kong, Japonya, Avustralya ve son olarak ta  İspanya´da ofisleri bulunmaktadır. EcoVadis  şuanki günümüze kadar dünya çapında 50.000´den fazla ticaret ortağına sahiptir. 450´den de fazla çok uluslu kuruluşun sürdürülebilir tedarik ağının yönetiminde EcoVadis yarattığı farklılıklar görülmektedir. Dünyanın en büyük en gelişmiş  ve  en değerli markaları, Ecovadis sayesinde risk yönetimi yapabilmekte, çevrelerini olumlu yönde etkilemektedir , şeffaflığı teşvik etmekte ve yenilikçiliği artırmaktadır.