Ecovadis ve Kurumsal Sürdürülebilirlik Danışmanlık

ECOVADİS VE KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK DANIŞMANLIK


EcoVadis küresel olarak hizmet veren bulut tabanlı bir sistem yoluyla hizmet sunarak şirketlerin bütünsel sürdürülebilirlik derecelendirme hizmetini verir. Çalışma ve insan hakları, çevre, etik haklar ve sürdürülebilir bir satın alma süreçleri gibi pek çok konu üzerinden hizmet sunan yönetim sistemidir. Bu yönetim sistemleri finansal değildir. Kuruluşların derecelendirme şekli de kuruluşun büyüklüğü ve konumu gibi pek çok değişkenle belirlenir. EcoVadis kuruluşlar için çeşitli değerlendirmeler yapar ve kuruluşlar bu değerlendirmeler ve puanlar sayesinde sürdürülebilirlik çalışmalarına odaklanır ve sürdürülebilirliği geliştirebilir. EcoVadis tarafından yapılan değerlendirmeler kanıtlı bir şekilde yapılır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda ortaya çıkan puanlar puan kartları olarak dönüştürülür. Kuruluşlara sıfırdan yüze olacak şekildeki sistem aralığında puanlar verilir.  EcoVadis tarafından kuruluşlara verilen bu puanlar uyumluluk, kaynak sağlama alanları ve sürdürülebilirlik alanlarına entegre edilerek kuruluşların sürdürülebilirlik çalışmalarını, güvenilir ortaklarla çalışmalarını ve satın alma işlemlerini daha etkin olacak şekilde artırır.


EcoVadis Derecelendirme Çalışmalarının Sağladığı Avantajlar


Şirketlerin çalışmalarını etkileyen en önemli maddelerden biri hiç şüphesiz yaşanan risklerdir. İş gücü, çevresel etkiler ve çalışan sağlığı üzerinde yaşanacak riskler her alandan ve her büyüklükteki şirketler için dikkat edilmesi gereken konulardır. EcoVadis puanları sayesinde sürdürülebilirlik çalışmalarını yapmak da şirketler için oluşabilecek riskleri en aza indirerek sağlıklı ve sürdürülebilir bir yönetim sistemi sağlar. Şirketin imajını korumak, markaları korumak, tedarik sağlanan zincirin bozulmasını engellemek, tüketiciler tarafından da sağlanacak olan sürdürülebilirlik sayesinde Pazar avantajı sağlamak gibi şirket adına faydalar sağlamak da EcoVadis tarafından sağlanacak avantajlardan dır.  


EcoVadis’in Değerlendirme ve Derecelendirme Sistemi


EcoVadis tarafında yapılan değerlendirme ve derecelendirme işlemleri belili bir ücret dahilinde şirketlere sunulur. Kurumların sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk değerlendirmeleri ve derecelendirmeleri de dört adımda yapılır. İlk adımda bu hizmeti almak isteyen kuruluşlar EcoVadis platformu için kayıt olmalıdır. Kayıt bu dört adımın ilkini oluşturur.  EcoVadis’ten sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik için derecelendirme hizmeti almak isteyen kuruluşlar kayıt esnasında kimi bilgileri belirtir. Bu bilgiler temel bilgilerdir ve şirket adı, çalışan kişi sayısı, şirketin konumu, faaliyet alanı gibi bilgiler verilir. Değerlendirme hizmeti almak için davet edilecek olan kuruluşların süreci izlemeleri ve yönetebilmeleri için aldıkları e-posta ve davet linkini takip etmelidir. Kayıt işleminin ardından yapılacak olan ikinci adım ise anket işlemidir. Anket işlemleri şirketlerin kayıt aşamasından sonra şirkete özgü olarak gönderilen sorulardan oluşur. Bu sorular da şirketin çalıştığı sektör, büyüklüğü ve şirketin konumu kapsamında belirlenmektedir. Anket soruları da verilen doğrultuda tamamlandıktan sonra analiz işlemine geçilir. Üçüncü adım olarak uzman analizi yer alır. Anket soruları cevaplandıktan sonra ve soruların cevaplanmasının yanında destekleyici belgeler de eklenir ve analiz için EcoVadis uzmanlarına gönderilir. Analiz süreci altı ile sekiz hafta arasında sürmektedir. EcoVadis kuruluşlar için sürdürülebilirlik sistemlerini değerlendirme işleminde ISO 26000, GRI (Global Raporlama Endeksi) gibi uluslar arası alandaki standart sistemlerini takip eder. Son adım ise sonuç kısmıdır. Değerlendirme işlemi tamamlandıktan sonra şirketlere e-posta yoluyla bilgilendirme yapılır. Değerlendirme işleminin ardından sonuçlar puan kartıyla yayınlanır. Yayınlanan bu puan kartlarının geçerlilik süresi ise on iki aydır.


EcoVadis Belgesi Nasıl Alınır?


EcoVadis şirketlerin kurumsal olarak çalışmalarını ve performanslarını belirlemiş oldukları çeşitli kriterler doğrultusunda denetler ve bu denetleme sürecinin sonunda şirketlere farklı alanlar için belgeler verir. EcoVadis belgesine sahip olmak isteyen ve bu sürece dahil olma isteği taşıyan şirketler belgeyi almak için çeşitli hizmetlerden yararlanabilir. EcoVadis belgesi almak isteyen şirketler bu konuda danışmanlık hizmetleri, eğitim hizmetleri,  danışmanlık ve sertifikasyon desteği alabilirler. EcoVadis belgesine sahip olmak için de bu çalışmalar ve destek alma işlemleri oldukça önemlidir. EcoVadis belgesi almak için tecrübeli, alanında uzman kuruluşlardan destek almak çok önemlidir ve Aşan Danışmanlık sayesinde bu hizmetlerden en iyi şekilde faydalanabilirsiniz. Günümüzde tedarik, satın alma ve sürdürülebilirlik şirketler için en önemli konuların başında gelmekte ve EcoVadis belgesi önemli bir yer tutmakta. Bu belgeye sahip olmak bu alanda uzmanlar sayesinde oldukça kolay ve kalitelidir. Aşan Danışmanlık tarafından verilen hizmetlerde bu belgeyi almak için sizin en büyük destekçiniz olacaktır.