EFQM

 

EFQM

EFQM Mükemmellik Modeli firmalar için kurumsal olarak gelişim programlarıdır. Mükemmel kurum ve kuruluşlar içerisinde firmanızın yer almasında ulusal pazarda ve uluslararası pazarda tanınma programı içerisinde firmanızın belge ve ödüllerin sahibi olmasını sağlayacak bir alandır.

EFQM’de amaç kurumların mükemmellik modeli çerçevesinde gelişimi ve yükselen performansının Mükemmellik Ödülü ile tanınmasını sağlamaktır.

Firmaların planlı olarak kalitelerini iyileştirmek istemeleri ve firma performanslarını arttırmak amcı ile kaliteli hizmetlerini arttırmak ve yenilikleri meydana getirmek amacı ile daima gelişmeyi öneren, müşteri odaklı olarak yönetilen bir sistemdir. EFQM modeli işletmelerin kendileri için öz değerlendirme yapabilmelerini sağlayabilen bir sistemdir. Kurumların işleyişlerini daha iyi bir hal alması için EFQM modelinden yaralanmaları önerilmektedir.

ISO 22000, Uluslararası Standart Organizasyonunun (ISO) alanında gıda güvenliği sistemi için hazırlanan bir standart olan EFQM Mükemmellik Modeli firmaların gıda güvenliğinde tüketim aşamasında tüketecek olan kişilerin maruz kalacakları fiziksel, kimyasal ve biyolojik tehlikelerin net bir şekilde belirlenmesi ve bu gibi tehlikelerin üretim esnasında meydana gelmeden ortaya çıkarılması ile alakalıdır. Üretimi yapılan ürünlerde gıda güvenliğine dikkat edilmezse üretilen ve servis edilen ürünler firmalar için istenmeyen sonuçları beraberinde getirebilir.

EFQM Hizmeti


EFQM Mükemmellik Modeli eğitimlerine işletmelerin sahipleri, işletmelerin genel müdürleri, tüm birim ve bölüm yöneticileri, işletme çalışanları ve işletme faaliyetlerinde görev yapacak aday personeller katılabilirler. Firmamız tarafından verilecek olan eğitimin sonucunda katılım sağlanabilecek olan EFQM eğitimleri hakkında Arda Belgelendirme firmamızı arayarak tüm sorularınızın yanıtlarını alabilirsiniz.

EFQM ile firmalar tüm yapılarını şeffaflaştırır ve yürüttükleri işlerin verimliliğine katkıda bulunurlar. EFQM (European Foundation For Quality Management-Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı) 1988 yılında Avrupa’nın önde gelen 14 şirketi tarafından “Avrupa’da Sürdürülebilir İş Mükemmelliğinin İtici Gücü Olma” misyonu ve “Avrupa’lı Kuruluşların İş Mükemmelliğine Eriştikleri Bir Dünya” vizyonu ile kurulmuş, üyelik sistemine dayanan ve kar gütmeyen bir kuruluştur.

EFQM Mükemmellik Modeli Kriterleri
Liderlik (Mükemmel Liderler)
Politika & Strateji (Mükemmel Kuruluşlar)
İş Birlikleri & Kaynaklar (Mükemmel Kurumlar)
Süreçler (Politika Yönetim Süreçleri)
Müşterilerle İlgili Sonuçlar (Müşteri Odaklı Yönetim)
Çalışanlarla İlgili Sonuçlar (Çalışan Performansı Odaklı Yönetim)
Daha fazla bilgi ve eğitmenlerimizden sorularınızın yanıtları için hemen incelediğiniz kurumsal web sitemizin iletişim sayfası aracılığı ile bize ulaşabilirsiniz...