EMC Test

EMC Test


Hem cihaz güvenliği hem de ihracat açısından son derece önemli bir kriter olarak görülen EMC, Electro Magnetic Compatibility kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. Türkçedeki karşılığı Elektro Manyetik Uyumluluk şeklindedir. EMC testleriyle beraber söz konusu cihazların elektromanyetik konusunda uygun olup olmadığı ortaya konulur. Test kuruluşlarının belirlediği bazı kriterler ölçüsünde gerçekleşen test, askeri ve sivil standartlara sahiptir. EMC testinin daha iyi kavranması noktasında elbette elektromanyetik kavramına ve ilgili ürünlerine yakından bakmakta fayda vardır.
Gelişen teknoloji ile beraber yaşamımıza dahil olan ve vazgeçilmesi pek öyle kolay olmayan ürünler, ne yazık ki bazı olumsuzlukları da bünyesinde barındırmaktadır. Bu tip ürünlerin çevreye yaymış olduğu elektromanyetik dalgalar sağlık yönünden ciddi zararlar getirir. Elektromanyetik radyasyon, temel enerji biçimlerinden biri durumundadır. Yaşam alanlarımız farkında olmasak bile elektromanyetik etkiye maruz kalmış durumdadır.
 

EMC Testin Kapsamı ve İçeriği


EMC testlerinin iki ayrı standarda sahip olduğunu söylemiştik. Askeri standartlarda isminden de anlaşılacağı gibi askeri ürünlere dair bir standart içerir. Sivil standartlarda ise daha çok günlük yaşamda kullanılmakta olan elektronik cihazlara dair uygunlukları kapsar. Standartlarda ev ya da sanayi kullanımına bağlı olarak standartlar değişebilmektedir. EMC testi sayesinde elektrikli cihazların bağımsız cihazlar ile uyum içine çalışıp çalışmadığı konusu netlik kazanır. Bu durumda elektromanyetik alandan dolayı elektronik aygıtların çalışmasına mani olan ya da çalışma biçimini olumsuz yönde etkileyen cihazlar, uygunluk testinden geçemez.
EMC testi hem elektrikli hem de elektronik cihazlar adına çok gerekli bir testtir. Her şeyden önce ürünün pazarlanma süreci için EMC testi olmazsa olmaz bir kriterdir. Avrupa pazarına çıkmasını istediğiniz ürünler için bu test bir zorunluluktur. Arda Danışmanlık, EMC testine dair kriterlere ve en güncel yönergelere hakim olan ekibiyle beraber profesyonel düzeyde danışmanlık hizmeti vermektedir. Bu anlamda EMC testi için Arda Danışmanlık ekibinden dilediğiniz zaman destek alabilirsiniz. Ürünlerin elektromanyetik kalitesini belirlerken bu teste ihtiyaç vardır.
Ürünlerin testlerden başarılı bir şekilde geçmesi adına elbette laboratuvarların da uygun koşullara sahip olması gerekir. Bu anlamda laboratuvardan yeterlilik beklenmektedir. Eğer testlere ev sahipliği yapacak olan laboratuvar nitelik açısından yeterli değilse bu durum ileride CE işareti konusunda da sorunlar çıkaracaktır. Sadece laboratuvar değil, EMC testlerinin sağlıklı bir şekilde sonuç vermesi adına uygun test planı oluşturulmalı ve ideal bir test personeli görev başında olmalıdır. En güncel test standardı, ISO, TSE gibi kuruluşlardan rahatlıkla temin edilebilmektedir. Her ürüne özel, ayrı bir EMC test planı çıkarılmalıdır.


EMC Test Planı


EMC test planı içinde hangi tür testlerin pratik şekilde uygulanacağı, daha da ötesi hangi frekanslarda uygulanacağı, güç, voltaj ve akım değerlerinin ne düzeyde olacağına dair tüm bilgiler netleşir. EMC test planlaması çoğunlukla birkaç sayfadan meydana gelmektedir. Oldukça kritik bir doküman olmasından dolayı bu planı kaleme alacak olan kişilerin mutlak suretle deneyimli ve uzman kişilerden meydana gelmesi gerekir. Bu personellerin sadece EMC testleri değil aynı zamanda RF konusunda da donanımlı olmaları gerekir. Dolayısıyla söz konusu kişilerin ya teknisyen ya da mühendis olmaları önemsenir. Bu yetkinliklerin eğitim sertifikaları ile pekiştirilmelidir.
Testte kullanılacak olan her türlü ekipmanın, EMC test standardının yapısına uygun olması şart koşulur. Testi gerçekleştirecek olan personeller, EMC test planı çerçevesinde test standardını referans almak şartıyla ilgili testi neticelendirir. Bu süreçte kullanılan özel yazılımlar, hem testlerin standarda uygun olmasını hem de raporlama kolaylığını beraberinde getirir. Aynı şekilde standartta detaylı şekilde belirtildiği üzere test personeli, ölçüme dair sonuçları raporlamak zorundadır. Diğer yandan da kaldı veya geçti olarak işaretleme gerçekleştirir.  Bu raporlama sürecinde özellikle ekipman listesine ve test düzeneklerine dikkatlice bakılır. Bu durum ölçüm belirsizliği ve ürün fotoğraflanması için de aynı şekilde geçerlidir.
Arda Danışmanlık Sizinle.
Elektromanyetik gürültü barındıran ortamlar, EMC testlerinin güvensiz olmasına neden olur. Dolayısıyla bu tip ortamlarda test yapılması hiç tavsiye edilmemektedir. EMC testlerinin hangi koşullarda ve hangi tip mekanlarda gerçekleşmesi gerektiği, standart kapsamında açıkça vurgulanmıştır. Testlerin uygulandığı güncel standartlara ulaşmak adına uluslararası standart kuruluşlarını takip etmek gerekir. En güncel EMC testi yönergelerini uygulamak adına Arda Danışmanlık ile beraber hareket edebilirsiniz.