Eti Denetimi

Eti Denetimi

Günümüzde tedarik ağı ve ekonomi süreçleri oldukça karışık bir durumdadır . Bu  duruma bağlı olarak firmaların ticari çalışmalarında çok fazla sorunun meydana geldiğini söyleyebiliriz . ETI’ye üye olan firmalar veya diğer kuruluşlar bu tür sorunları kabul edip sorunların çözümü için her hususda destek sağlamayı da taahhüt etmektedir  bu  durum , firmaların ETI Kuralları ‘na ne kadar uyum sağladığının çalışan hakları ve etik ticaretinin iyileştirilmesi için ne tür şeylerin yaptığının düzenli bir şekilde  takip edilmesini gerektirmektedir . Bu  durumda üyeler, iki yılda bir olmak şartıyla bir rapor hazırlayarak ETI’ye sunmaktadır.

Bu raporlarla birlikte üyelerin sorumlulukları  ve görevlerini yerine getirme düzeyi ve etik ticaret performansı izlenilmektedir . Yükümlülüklerini yerine getirmeyen üyeler için bir disiplin prosedürü bulunmaktadır .

Dünya çapında milyonlarca insan, maalesef ki uygun ve yetersiz olmayan şartlar altında çalışmaktadır . mesai saatleri ,  Çalışma ortamı , iş yerinde haksızlık , ücretler adaletsizlik ve buna benzer hususlarda ne yazık ki personel  hakkı ihlal edilmektedir . ETI  (Etik Ticaret Girişimi |  Initiative Ethical Trading) ev rensel tedarik  ağındaki çalışma şartlarını kaliteli hale getirmek için  kurulan bir birliktir . bu Birliğe üye olan firmalar , gönüllü kuruluşlar  veya sendikalar, ticaretin etik kurallar ile yürütülebilmesi ve işçilerin çalışma koşullarının  kaliteli hale getirilmesi için  birlikte çalışmaktadırlar .  bu durumda  ETI’nin bütün üyeleri , Uluslararası Çalışma Örgütü´nün (ILO) standartlarından içerik alınarak hazır hale getirilen ETI temel iş kanunu ‘ nu  (ETI Base Code) kabul etmiş bulunur .

ETI kuralları nelerdir ?

ETI’nin kuruluş amacını belirleyen ve üye kuruluşların kesinlikle uyması gereken 8 ana kural  bulunmaktadır . . ETI Kuralları ‘nı ve ilgili açıklamaları şöyle aşağıdaki gibi maddeler halinde sıralayabiliriz :

Çocuk çalışanların her bir türlüsü yasaktır . bu hususla alakalı Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) ilgili standartlarındaki şartlar esas alınacaktır
zor güç kullanılarak personel çalıştırmak yasaktır . personeller , çalışıp çalışmamayı kendi iradeleri ile seçebilirler .   İşverenle kurduğu iş ilişkisini, yasalarda belirtildiği gibi bildirim süresini gözeterek istediği her hangi bşr zamanda bitirmekte  özgürdür .  işveren  ,  personellerin  haklarına ve alacaklarına  hiçbir şekilde el koymaz
personellere , hayatlarını asgari düzeyde sürdürebilecekleri ve bazı isteğe bağlı ilave harcamalar yapabilecekleri tutamda maaş ödenmelidir Bunun için de resmi ulusal standartlar ele alınmalıdır . ve ayrıca  personellere işe başlamadan önce alacakları maaş ve diğer ödemelerle alakalı bilgi verilmelidir .
ETI Kuralları , normal çalışma saatleri  , yıllık izin  , fazla mesai süreleri vb gibi hususlar da çalışanlar
Şirketler düzenli istihdam sağlamalıdır
İş yerinde ayrımcılığa asla izin verilmemelidir işten çıkartmalarda . veya, İş alımlarda terfilerde, maaş ödemelerinde vb gibi buna benzer diğer hususlarda çalışanlar arasında hiçbir şekilde ayrım yapılmamalıdır .
bu durumda ,  çalışanların haftalık çalışma süreleri için ulusal yasalarda belirtildiği gibi hükümler  dikkate  alınmalıdır .
İş yerlerinde personellere insanlık dışı muamele yapılmasına asla izin verilemez. Bu durumda psikolojik şiddet , fiziksel , tehdit, sözlü , disiplin cezası , cinsel istismar veya fiziksel taciz vb gibi durumların hiçbir şekilde  hiç birine müsaade edilmez .
ETI Kuralları , ile alakalı hususlarda  asgari şartları belirtmektedir. İşverenler, ETI Kuralları kapsamında  belirilen hükümler ile alakalı  ulusal yasalara uymalı ve her zaman çalışan  haklarını  gözetecek   bir  tutum bazında  olmalıdır.  söz konusu olan  kanunda  çalışanların  farklı konulardaki  haklarını  ilgilendiren  çeşitli  ETI kuralları  bulunmaktadır . ETI kuralları ‘ nın  bütün yönleriyle uygulanabilmesiiçin firmalar  , sendikalar, tedarikçiler, sivil toplum kuruluşları ve bazen de direkt olarak hükümetler ile stratejik ittifaklar kurmaktadır.