FSC

FSC
Faaliyetlerine 1992 yılında Almanya’nın Bonn şehrinde başlayan FSC (Orman Yönetim Konseyi), kâr amacı gütmeyen çok paydaşlı uluslararası bir kuruluştur. FSC’nin ana görevi, dünyadaki ormanlık alanların, çevreye uygun, sosyal açıdan yararlı ve ekonomik anlamda yaşanabilir bir şekilde yönetilmesini teşvik etmektir. Bu bağlamda FSC, ormanların sürdürülebilir kullanımını ve korunmasını desteklemekte; gelişmiş bir orman yönetimi için küresel bir güç olmayı amaçlamaktadır.
FSC, gönüllü akreditasyon ve bağımsız üçüncü taraf sertifikasyonu için işletmelere, kamu ve özel sektör kuruluşlarına destek olmaktadır. Bu bağlamda, sertifika sahiplerinin ürün ve hizmetlerinin çevresel, sosyal ve ekonomik açıdan uygunluğunu onaylamaktadır. Ayrıca prensiplerine ve kriterlerine dayanan yönetim standartlarının geliştirilmesi ve onaylanması için standartlar belirlemektedir. Bunun yanında, standartlarına uygunluğu onaylayan değerlendirme kuruluşlarının (sertifikasyon kuruluşları) akreditasyonu için de düzenlemeler yapmaktadır. Bu standartları ve düzenlemeleri temel alan FSC, ürünlerini FSC sertifikalı olarak pazarlamak isteyen kuruluşlar için bir sertifika sistemi sunmaktadır.

FSC’nin Prensipleri
FSC, misyon ve vizyonlarına ulaşmak için dünya çapında FSC sertifikalı ormanlar için geçerli olan 10 adet prensip ve 70 farklı kriter belirlemiştir. FSC’nin prensiplerini şöyle sıralayabiliriz:
1.    Yasalara uygunluk
FSC’nin tüm faaliyetleri yasal bir zemine dayanmaktadır. Bu bağlamda kurum, günümüzde geçerli olan tüm yasalara, yönetmeliklere, uluslararası anlaşmalara, sözleşmelere ve kontratlara uymaktadır.
2.    İşçi hakları ve istihdam koşulları
FSC, işçilerin sosyal ve ekonomik refahını korumaktadır. Yaptığı tüm çalışmalarda işçilerin hayat standartlarını artıracak uygulamalar geliştirmektedir.
3.    Yerli halkların hakları
FSC, yönetim faaliyetlerinden etkilenen ormanlık araziler, bölgeler ve kaynaklar ile ilgili yerel halkların yasal mülkiyet, kullanım ve yönetim haklarını koruma altına almaktadır.
4.    Topluluk ilişkileri
FSC, yerel toplulukların sosyal ve ekonomik refahının korunmasına ve geliştirilmesine katkıda bulunmaktadır.
5.    Ormandan Faydalanılması
FSC, faaliyetlerinde uzun vadeli ekonomik çıkarları, çevresel ve sosyal faydaları sürdürmek ve geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda, kurum yönetimi, ürün ve hizmet yelpazesini ormanlardan maksimum faydayı alacak şekilde düzenlemektedir.
6.    Çevresel değerler ve etkiler
FSC yönetimi, ekosistem hizmetlerini ve çevresel değerlerini sürdürmeyi korumayı ve geliştirmeyi; olumsuz çevresel etkilerden kaçınmayı ve bu etkileri en aza indirmeyi amaçlamaktadır.
7.    Yönetim planlaması
FSC, politikaları ve hedefleriyle uyumlu yönetim planlamaları yapmaktadır. Bu bağlamda, kısa ve uzun vadeli riskleri belirlemekte; potansiyel tehditleri gidermek için önlemler almaktadır.
8.    İzleme ve değerlendirme
FSC, doğru yönetim sistemini uygulamak ve hedeflerine gerçekleştirmek için gerçekleştirdiği faaliyetleri ve bu faaliyetlerin etkisini sürekli olarak izlemekte ve değerlendirmektedir.
9.    Yüksek koruma değerleri
FSC, kurumsal ve ulusal değerlere saygı duyan bir yönetim anlayışı benimsemekte ve faaliyetlerini bu çerçevede planlamaktadır.
10.    Yönetim faaliyetlerinin uygulanması
FSC yönetiminin faaliyetleri, ekonomik, çevresel ve sosyal politika hedeflerine; ayrıca , ulusal ve uluslararası ilkelere ve kriterlere uygun olarak seçilmekte ve uygulanmaktadır.

FSC’nin Standartları
•    Orman Yönetim Sertifikası
Bu sertifika, ormanların biyolojik çeşitliliği koruyamakta ve yerel halkın ve işçilerin yaşamlarına fayda sağlamaktadır. Aynı zamanda ormanın ekonomik canlılığı koruyacak şekilde yönetildiğini doğrulamaktadır.
•    Gözetim Zinciri Sertifikasyonu
Bu sertifika, pazara erişim için çevresel ve sosyal açıdan sorumlu kaynaklara sahip ürünler için güvenilir bir çerçeve oluşturmaktadır.
•    Sertifikasyon Kuruluşu Akreditasyonu
FSC, kendi başına sertifika vermemektedir. Bağımsız sertifika kuruluşları, FSC sertifikasyonunu sağlayan orman yönetimi ve gözetim zinciri değerlendirmelerini gerçekleştirmektedir. Sertifikasyon kuruluşları, Uluslararası Güvence Hizmetleri tarafından sorumlu tutulmaktadır.

FSC Etiketleri
FSC, sertifika verdiği ürünler için üç farklı etiket düzenlemektedir.
1.    FSC %100
FSC % 100 etiketi, ürün içindeki ahşabın tamamen FSC sertifikalı ve FSC’nin prensip ve kriterlerine uygun olarak yönetilen ormanlardan geldiğini göstermektedir.
2.    FSC Recycled (Geri dönüştürülmüş)
FSC Recycled etiketi, üründeki tüm ahşap veya kağıtların geri kazanılmış veya yeniden kullanılmış malzemeden geldiğini göstermektedir.
3.    FSC Mix
FSC Mix etiketi, ürün içindeki ahşabın FSC sertifikalı ormanlardan, geri dönüştürülmüş malzemeden veya prosesi kontrol altına alınmış ahşaplardan elde edildiğini göstermektedir. FSC sertifikalı olmasa da, kontrollü ahşap şu şekilde özelliklerden hiçbirini taşımamalıdır.
•    Yasadışı olarak hasat edilmiş
•    Geleneksel ve kamu haklarınaa aykırı olarak hasat edilmiş
•    Yüksek koruma değerlerinin tehdit altında olduğu ormanlarda hasat edilmiş
•    Tarlalara veya orman dışı kullanıma dönüştürülen ormanlarda hasat edilmiş
•    Genetiği değiştirilmiş ağaçların dikildiği ormanlarda hasat edilmiş