FSMA Belgesi

FSMA BELGESİ
FSMA, temel olarak Gıda Güvenliği Modernizasyonu Yasası olarak açıklanabilir. Söz konusu yasanın evrensel bir karşılığı vardır ve tarihi 2011 senesine uzanır. O dönem ABD içinde oluşturulan sözleşme, gıda alanında pek çok radikal değişikliğin gerçekleşmesini sağlamıştır. FSMA genel olarak gıda güvenliğine odaklanan bir yasa olarak kabul edilir. Özellikle gıda tedarik zincirlerinde rol alan herkese çeşitli sorumluluklar verilmiştir.
Kısacası çiftlikten mutfak aşamasına kadar geçen uzun sürede ortaya çıkan bütün detayları kapsar. Bu açıdan Amerika’daki en önemli gıda yasalarından biri olarak görülmüştür. FSMA; işleme, nakliye, depolama, dağıtım, satış gibi birimlerden meydana gelir. Tüm bu birimler için özel olarak kurallar koyar.
FSMA Kuralları
FSMA kısa zaman içinde yasal zorunluluğa dönüşüp uluslararası standartları belirlemeye başlamıştır. Gıda güvenliği konusunda yaşanan büyük problemler FSMA uygulamalarının hız kazanmasına yol açmıştır. FSMA kendi içinde bazı kural ve uygulamalara sahiptir. Amacı gıda alanında maksimum güvenlik başarısını sağlamaktır. Bunun için ortaya konulan bazı temel kurallar şu şekildedir:
•    Gıda güvenliğine karşı oluşabilecek tehlikeleri belirlemek ve gerekli önlemleri alabilmek.
•    Gıdalara ilişkin güvenlik standartlarından maksimum seviyede yararlanabilmek.
•    Yerli olmayan tedarikçilerin doğrulanması adına bazı programların geliştirilmesi.
•    Bağımsız belgelendirme firmalarının akreditasyonu.
•    Gıda ürünlerinin maksimum düzeyde hijyen şartlarını karşılaması.
FSMA tüm bu temel kurallara ilişkin oldukça katı ve hassas yaklaşır. Özellikle işletme boyutunda ya da lojistik, dağıtım, paketleme gibi birimlerde rol alan tüm kurum ve çalışanlara yönelik olarak söz konusu çalışmaları gerçekleştirir.  FSMA bu konuda eksiksiz bir geri dönüş performansı bekler.  
4 Ocak 2011 tarihinde Obama tarafından bizzat imzalanan bu önemli yasa, pek çok yeni düzenlemeyi beraberinde getirdi. Yurt dışında FSMA’nın açılımı Food Safety Modernization Act şeklinde geçmektedir.  FSMA, gıda güvenliği sistemini baştan aşağı değiştirmeyi başarmıştır.
FSMA uygulamaları elbette faaliyet alanına ve birimine göre değişiklik gösterir. Mesela üretim gerçekleştiren bir gıda işletmesi ile gıda paketlenmesinden ya da dağıtımından sorumlu olan işletmelere uygulanacak olan prosedürler farklıdır. Gıda hijyeni uygulamaları, birimlere göre değişiklik gösterir. Tüm kurum ve kuruluşların, ortak bir farkındalığa sahip olması, FSMA’nın en çok önem verdiği noktalardan birisidir.


FSMA En Başarılısı
Bugün teknolojinin gelişimi ve nüfusun gittikçe artış göstermesi ile gıda güvenliğine dair yeni mevzuatlar ve standartlar oluşturulur. Buna rağmen henüz hiçbir protokol, FSMA kadar kapsayıcı ve başarılı olamamıştır. Global bir güve sahip olması FSMA’nın en önemli artısı olarak düşünülebilir.
Tüm gıda işletmelerinin her şeyden önce gıda güvenliğine ve hijyene dair belli bir kalite politikası oluşturması şarttır. FSMA, gıda güvenliğinde ortaya çıkabilecek tehlikeleri birbirinden farklı kategorilere göre ortaya çıkarır. Mesela fiziksel nedenler, alerjenler ya da kimyasal maddeler, akla gelen ilk tehlikeler arasındadır. FSMA uygulamaları tüm bu olası tehlikelerin analiz edilmesini, izlenip kontrol altına alınmasını ve sıfıra indirgenmesini sağlar. Bu tam olarak mümkün olmasa dahi en azından etkiler minimize edilebilir. Atılması gereken adımlara dair önemli önerilerde bulunabilir.


FSMA Çalışan Güvenliği
FSMA için en kilit konulardan birisi çalışanların sağlığı ve güvenliğidir. Günümüzdeki teknoloji üretimleri insan elinden uzaklaştırıp otomasyona bağlamış olsa da insan faktörünü yine de hesaba katmak önemlidir. Bu noktada üretim sahalarındaki hijyen koşulları kadar çalışanların sağlığı ve güvenliği de FSMA için önemli bir konu başlığıdır.
Lojistik ve İşleme
FSMA için bir diğer mühim konu da lojistik ve işleme süreçleridir. Gıdaların işlenmesi aşamalarında hijyen son derece önemli bir faktör olarak ele alınır. Tesislerin durumu, işleme sırasında kullanılan ekipmanların genel bakımı, dezenfektan konusundaki duyarlılık vs. bu kategori kapsamında değerlendirilir. FSMA kapsamına dahil olan firmalardan maksimum düzeyde bir uyum beklenir.


Danışmanlık Hizmeti Alarak Bir Adım Öne Çıkın
Depolama ve taşıma işlemlerini gerçekleştiren firmalar, bu sorumluluklardan muaf değildir. Araçlara yükleme, depodan çıkarma, yerleştirme gibi eylemlerin tamamı buna dahildir. Bilhassa soğuk olarak taşınması önemli olan gıdalar için kullanılan araçlar, yasal sorumluluk çerçevesinde uygun olmak zorundadır.
Aksi taksirde FSMA bu konuda son derece ciddi yaptırımlara imza atabilir. Özetle FSMA gıda güvenliği konusunda sıfır hata politikasını benimsemektedir. Aşan Danışmanlık, uzman ekibiyle beraber FSMA Gıda Güvenliği konusunda size profesyonel danışmanlık hizmeti sağlıyor.