GOTS ( Global Organik Tekstil Sertifikası )

 

GOTS ( Global Organik Tekstil Sertifikası )

 


Bir organik tekstil standardıdır. Bu standardı organik tekstil ürünlerinin sertifikasyonunu yapan kurum ya da kuruluşlar kabul etmektedir. Dünya çapındaki en önemli işleme standardıdır. Bu unvan, organik liflerden yapılan tekstil ürünleri için geçerlidir. Standardın içeriği üretim safhasının tüm aşamalarını kapsamaktadır ve kıstasları oldukça yüksek belirlenmiştir. Standardın sosyal sorumluluk gereklerine uyum talebi ise önem arz eden bir diğer noktadır. Bu sertifika, tekstil ürünlerinin ve bu üretimi yapan kurum ya da kuruluşların güvencesidir. Denetim ve sertifikasyon bağımsız kuruluşlar tarafından sağlanmaktadır. Bu denetime tabi alanlar aşağıda verilmiştir.
-    Üretim alanları
-    İşletmeler
-    Ürünün ticaretini yapan kuruluşlar
Ham maddelerin toplanmasından ürünlerin etiketlenmesine kadar, tüm süreci denetlemek ve tüketiciye sosyal ve çevresel sorumluluk bilinciyle üretilmiş organik ürün güvencesi vermektir. Dünya çapında tanınmış gereklilikleri ortaya koymak, organik üretimin durumunu ölçmek ve tüketiciye güvenilir bir garanti sunmaktır. Tekstil işleyicileri organik kumaşlarını ihraç edebilirler ve kullandıkları sertifika her pazarda kabul görür bir nitelik taşır. Bu logoyu etiketinde gördüğünüz her ürün, ham maddesinden üretimine, kullanılan boyasından kesimhanesine kadar uluslararası GOTS standartlarına uygun olarak üretilmiş ve tüm kalıntı testlerinden geçmiş demektir.
GOTS logosunu kullanabilmek için lisanslı sertifikaya sahip olmak gerekmektedir. Standart, geçmişte oluşturulmuş birçok organik tekstil standardının yerini almak amacıyla 2005 yılında başlatılmıştır. Varyasyonları geliştirilmektedir.  Bu standart yasal zorunluluk kapsamına girmese de piyasa kuruluşlarınca talep edilmektedir. Standarda sahip olmak; kalite ve güven esasına dayanan iş ilişkilerinde sağlama niteliği gören bir sertifikanın varlığı anlamına gelmektedir.
Global organik tekstil sertifikalandırılması yapılabilecek alanlar aşağıda belirtilmiştir.
-    Hasat sonrası işletmecileri
-    Final ürün tüccarları
-    Organik elyaf ve tekstil endüstrisinin tüm tedarik zinciri
-    Perakendeciler (gönüllülük esasına dayalı olarak)


Ürünlerin bir kışımı ise şu şekildedir:


-    Elyaf ürünler
-    İplikler
-    Kumaşlar
-    Giysiler
-    Taşınan ya da giyilen moda tekstil aksesuarları
-    Tekstil ürünleri
-    Ev tekstili
-    Uyku pedi
-    Yatak ürünleri
-    Tekstil kişisel bakım ürünleri
 GOTS organik hammadde üretimi için ek veya kendi kriterlerini belirlemez. Hammadde kaynakları aşağıda listelenmiştir.
-    Organik elyaflar
-    IFOAM ya da ISO 17065’e göre akredite olan sertifikasyon kuruluşları tarafından, uluslararası organik standartlara göre (EC 834/2007 Yönetmeliği, NOP veya IFOAM temel standardı kapsamında yer alan herhangi bir standart gibi) sertifikalı kaynaklardan elde edilebilir.
-    Her çeşit organik sertifikalı elyaf kullanılabilir ( pamuk, ipek yün, keten, kenevir.vb. gibi )
GOTS ile ilgili gereklilikler, yapılması ve yapılmaması gerekenler aşağıda listelenmiştir. Başvuruda bulunmadan ya da sertifika ilgili herhangi bir işlem yapmadan önce okunmalıdır.
-    GOTS sertifikasyonu için başvuran kişi ya da kurum, belirlenen aşamaları takip etmelidir. Bu aşamalar hammaddenin kabulü, işlemesi, depolanması ve satışı gibi prosesleri kapsamaktadır.
-    GOTS ürünlerini GOTS olmayan ürünlerden ayırmak için farklı işleme hattı ve farklı depo kullanılması gerekmektedir. Bunun mümkün olmadığı durumlarda farklı alternatifler aranmalıdır. Örneğin işleme zamanları değiştirilebilir.
-    Herhangi bir riski engellemek ya da en aza indirgemek için koruyucu önlemler alınmalıdır. (kullanılacak ekipmanların temizliği, üretim ve nakliye esnasında koruma giysileri kullanmak gibi)
-    - Tüm girdiler GOTS onaylı girdiler listesinde bulunmalı ve onay mektubuna sahip olunmalıdır.
-    GOTS ürünleri kendi içlerinde de yönetmeliklere ayrılmaktadır. Standartların bazıları ürüne, işleyişine ve alanına göre yönetmelik değişikliğine uğramaktadır. Bunlar belirlenmeli ve ilgili kontrol sağlanmalıdır.
-    GOTS ürünlerle ilgili parametreler, kriterler ve limit değerler belirlemiştir. Bu belirlemelere uyulmalıdır. Uygun olmayan alan veya ürünler tespit edilerek geliştirilmelidir.
-    Ürün uygunluğu için düzenli analiz yapılmalıdır.
-    İşverenler; çalışanlar ve iş ile ilgili belirlenmiş olan tüm yasal gerekliliklere uymalıdır. Sosyal Uygunluk Beyanı olmalıdır.
-    GOTS Çevre kirliliği ve tekstil atıklarıyla ilgili bir kılavuz oluşturmaktadır. Kişi ya da kurumlar burada belirtilmiş olan gerekliliklere uyumalıdır.
-    Ürünlerin tanımı için işleyen ve anlaşılabilir bir sistem kullanılmalıdır.
-    Paralel ürünlerin ortak üretiminde etiketleme yapılmalıdır.
-    GOTS gerekliliklerine uyum için, işveren tarafından bir yönetim temsilcisi atanmalıdır.
-    Global organik tekstil sertifikasına sahip ürünler bunun reklamını yapabilirler.