GOTS Denetimi

Gots Denetimi

GOTS etiketleme şartları

GOTS herkesçe bilinen kapsamındaki ihtiyaçlara uyumluluğu göstermek  amacı ile şirketler ürünlerine GOTS ‘ a göre etiketleme yapılabilir . bu etiketlemeyi uygularken şöyle aşağıdaki gibi bazı şartlara dikkat edilmesi gerekmektedir

Etiket sınıfı 1: %95 sertifikalı organik bir tekstil ürününde bulunan “organic” yazısı bulunmaktadır

 

Etiket sınıfı 2: “made with % organic (%organik ile üretilmiştir )” bunu taşıyan tekstil ürünü % 70 sertifikalı organik elyaf bulunur demektedir . Organik elyafların ve geleneksel (konvanyonel ) aynı ürünle karıştırılması yasaktır  .

Gots nedir ?


gots ; dilimizde evrensel  organik tekstil standardı olarak çevrilen global organic tekstile satandart kelime grubunun ilk harflerinde oluşan bir kısaltmamadır .

gots çerçevesinde çevre yönetimi ile ilgili şartlar

evrensel organik tekstil standardı olan (GOTS) çerçevesinde  şartlar da bulunmaktadır . bu şartlar şöyle aşağıdaki gibi sıralanabilir;

1-)bütün kimyasallar (örneğin ; yardımcı maddeler ,boyalar ve proses kimyasalları )değerlendirmeli  ve zehirli hale gelme ve biyolojik bozunabirlik edilebilirlik ile alakalı ana  gereksinimler  giderilmelidir .

2-)bütün ıslak işlem ünitelerindeki  atık su , fonksiyonel bir atık su arıtma tesisinde işleme girilmelidir ,

3-)işlem ağındaki  her aşamasında organik elyaf ürünleri geleneksel elyaf ürünlerinden açık ve ayrı  tanımlanmalı ,

4)oksijen içerikli ağartıcılar  kullanılabilir fakat  klor içerikli ağartıcılar kullanılmaz ,

5-)ambalaj malzemesi PVC içermemelidir .

6-)zehirli ağır metaller , aromatik çözücüler ,  formaldehit , genetiği değiştirilmiş organizmalar (GMO) fonksiyel nano  parçacıklar ve bunların enzimleri gibi girdiler yasaklanmıştır .

7-)aromatik solvent kullanılan nakil baskı ve fitalat – PVC kullanılan plastisol baskıı yasaklanmıştır .

8-kansorejen amin bileşiklerini açığa vuran azo boyaları yasaklanmıştır .

9-)diğer bütün birimler için ise enerji kullanım kayıtlarının  saklanması yeterlidir .

10-)ıslak işleme birimleri , tüketilen kimyasalların , su tüketimi , enerji tüketimi ve çamurun atılması da dahil , atık su artımının bütün kayıtlarını saklanmalıdır .

11-)endüstrilerde önlemlerin veya girişimlerin aynı zamanda  kantitatif amaçlarının bulunsuğu detaylı ve yazılı çevre politikası olmalıdır.

12-)atık suyun kimyasal oksijen ihtiyacını (KOİ) kg tekstil fotokopisi başına 20 kg ‘ı aşmamalıdır .

Gibi bu tür şartlardan oluşmaktadır .

Küresel Organik Tekstil herkesçe bilinen Standardı (GOTS) çerçevesinde sosyal şarlar da vardır. Bu şartlar şöyle  aşağıdaki gibi maddeler halinde sıralanabilir;

Etik iş davranışlarının açıklandığı (veri güvenliği yolsuzluk karşıtlığı vs. ) bir sosyal uygunluk söylemi  mevcut olmalıdır .
İş buyuranlar , dernek kurma özgürlüğü , özgür iş seçimi , toplu pazarlık hakkı , çocuk çalışanlar, hijyenik çalışma  koşulları , ayrımcılık, çalışanların çalışma saatleri , sert ve insanlık dışı muamele hususunda uluslar arası çalışma örgütü sözleşmelerine ve ulusal yasalara uyulmalı ,
İş buyuranlar kısa süreli sözleşme , fason sözleşme gibi işçi bey sosyal güvenlik yasalarından kaçınmamalı ,
Maaşlar personellerin temel ihtiyaçlarını karşılamalıdır .
Gibi bu  tür maddeler halinde sıralanmaktadır.

Gots ürünlerinin bir kısmını şöyle aşağıdaki gibi sıralayabiliriz  ;

-iplik ürünler

-giysi ürünleri

-elyaf ürünler

-ev tekstil ürünleri

-kumaş ürünler

-uyku pedi

-tekstil ürünleri

– kumaşlar

– yatak ürünleri

-giyilen ya da taşınan moda tekstil aksesuarları ürünleri

-tekstil kişisel bakım ürünleri

– yatak ürünleri

Gibi böyle sıralanabilmektedir.

Gots iki farklı etiket sınıfı sunmaktadır . . etiket sınıfı 1’e göre  tekstil ürünlerinde %95 en az oranda elyaf bulunmaktadır . etiket sınıfı 2’ye göre %70organik sertifikalı elyaf  bulunmaktadır . konvansiyonel ile organik elyafların ortak olan bir ürünle birlikte karıştırılması yasaklanmıştır. Aynı durumda angora yün ,pamuk ile virgin  polyester  vb.  malzemelerin birbirlerine karıştırlmasına izin verilmemektedir.bu durumda  en sık sorulup merak edilen sorulardan bir tanesi de hem konvansiyonel hem de organik konvansiyonel düzeyde üretim yapmakla meşgul olan firmaların  GOTS herkesçe bilinen standartlarına uygun  bir düzeyde  bir ürün üretip üretimeğiceğini   belli etmektedir.