Grs Denetimi

Grs Denetimi

GRS BELGELENDİRME

Exchange ‘ verilmiştir . bu herkesçe bilinen standart ‘ı  , geri dönüştürülmüş ürünlerin ,mamul  veya  yarı mamul olarak üretimini yada ticaretini  yapan şirketlere uygulanmaktadar . en az %20 oranda geri dönüştürülmüş olup materyal  içeren bütün ürünleri kapsamakta . bu herkesçe bilinen standardın  uygulama alanını sadece  tekstil ürünleri ile sınırları  olmayıp  ilk başta ; Ambalaj  , kağıt , plastik ,  ve cam gibi vb. ürünler de birlikte olmak üzere geniştir .  GRS herkesçe bilinen standardı ‘ nın   çalışan güvenliği ve çalışan sağlığı ile atık yönetimi ve çevre  yönetimi dahil olmak üzere birden fazla kriterleri vardır .Yetkili  şirketler tarafından evrensel  geri dönüştürülmüş  standardı ‘  na  ait  sertifikasyon /belgelendirme   etkinlikleri yapılabilmektedir .bu tür etkinlikler GRS belgelendirme  olarakta adlandırılır . bir şirketin uluslararası bir standarda ait  belgeye  sahip olması  onun menfaatine olacaktır .  uluslararası  standartlara uygun olarak  ; dağıtım  ,  üretim ,  ambalajlama  depolama  gibi etkinliklerinin yürütüldüğünü  ifade  eden  şirketler , uluslararası şöhret , Güvenlik ve saygınlık  kazanabilmektedir .  bu durum   şirketin  müşteri sayısının , müşteri memnuniyetinin  ve dönüşüm  oranının (devamlı gelen müşteri oranı denilebilir.)

Ssunulan sertifikalar aşağıdaki gibi şöyle sıralanabilir ;

GOTS onaylı boya ve kimyasal  yardımcılar ,
Glabal organic  textile standart (GOTS) ,
Recycled claim standart (RCS)
Organic content standard (OCS)
Global recyle standart (GRS)
Yukarıda gösterilen sertifikalı göz önünde bulundurarak şirketiniz  ile alakalı ihtiyacınız olan sertifikayı belirledikten sonra başvuru isteğinde bulunulabilinir . sağlık sorunları ve artan çevre sorunları  ( kanserojen maddeler , hava kirliliği  vb.) sebebiyle sertifikalı organik ürünler hususundaki toplum bilinci de artmaktadır .

Evrensel geri  dönüşüm herkesçe bilinen standardı (GRS) asıl olarak  control    aracığıyla 2008 yılında sahiplik ve geliştirilmiştir . textile Exchange’ye  1 ocak 2011 yılında geçmiştir .  GRS , geri dönüştürülmüş ürünlerin , çevresel sosyal  , çevresel  gözetim zinciri uygulamaların ve kimyasal sınırlamanın üçüncü taraf  sertifikasyonuna  yönelik  ihtiyaçlar belirleyen  gönüllülüğe , uluslararası dayalı  ürün  herkesçe bilinen  bir standartdır .

GRS NEDİR ?

GRS ; dilimizde  evrensel  geri dönüştürülmüş herkesçe bilinen standardı olarak dönüştürülen  Global  Recycled standart ifadesinin  ilk harflerinden oluşan bir kısaltmadır . GRS ;  son üründe , katı  üretim  ihtiyaçlarını yerine getirerek  , geri dönüştürülmüş materyallerin  içeriğini  doğrulamak ve izlemek   için  geliştirilmiş bir ürün standardıdır .  bu standart kelimesinin Türkçesinden de  anlaşılabilceği üzere bu standartlar geri dönüştürülmüş metaryaller ile alakalıdır .

Uluslararası herkesçe bilinen bir standart  olan  GRS , geri dönüştürülmüş  içeriğin  üçüncü  sertifikasyonu , çevresel ve sosyal şartlar gözetim zinciri ,  kimyasal kısıtlamalar için  ihtiyaçları belirleyen  bütün bir ürün standardıdır .

Evrensel geri dönüştürülmüş  herkesçe bilinen standardı , geri dönüştürülmüş  ürünlerle  üretim  yapan bütün  şirketlere uygulanabilmektedir.  Ancak  standardın hedeflerine  rastgele  ve uygun  olarak  sertifikasyon kurulumu tarafından  denetlenebilcek  durumda  ihtiyaçlara uygun  olduklarını  haber vermelilerdir .

Sertifikalandrılabilecek  ürünler tekstil ürünleri ile sınırlı  değildir . tekstil  ürünleri ile alakalı  olan ve GRS  ile karıştırlabilme şansı olan bir standart ise gots ‘ dur .

Gots ; dilimizde evrensel organik  tekstil herkesçe bilinen standardı  olarak dönüştürülen  global  organic tekstile standart kelimelerinin  ilk harflerinden bulunan bir kısaltmadır .

Standart , geri dönüştürülmüş  ürünlerin  mamul veya yarı mamul olarak ta  ticaretini ya da  üretimini yapan şirketlere  uygulanmaktadır .%20 en az geri dönüştürülmüş   bir materyal  içeren   bütün ürünleri  içine almaktadır  .   uygulama alanı yalnızca tekstil ürünleri  ile sınırlı kalmayıp  ilk başta  ambalaj , kağıt, cam , plastik  vb. gibi  ürünler  başta  olmak üzere  alanı çok geniştir .

Herkesçe bilinen Standardın, işçi güvenliği veişçi  sağlığı ile alakalı atık ve çevre yönetimi ilk  başta bulunmak üzere bazı  şartları bulunmaktadaır .

GRS , geri dönüştürülmüş olan gözetim zincirinin, içeriklerin, kimyasal sınırlamaların,  çevresel uygulamaların sosyal ve üçüncü taraf sertifikasyonuna özgü ihtiyaçları belirleyen uluslararası, gönüllülüğe dayandırılan bütün bir ürün standardıdır .