GTP Belgesi (İyi Ticaret Uygulamaları)

 

GTP BELGESİ (İYİ TİCARET UYGULAMALARI)

Tüketim piyasasındaki güvenilir yem ve gıda ürünlerinin sunumu, üretimin en başından en son işleme kadar gıda ve yem üretim zincirinin her aşamasında başarılı ve kaliteli ürünler sunmak iyi yönetim uygulamalarının bir sorunudur. İyi yönetimlerin tam anlamıyla başarılı olabilmesi için de iyi uygulamalarının uygulanması bir gerekliliktir. Ürettiği mallar için iyi uygulamalar geliştirmek her üreticiden beklenilen bir özelliktir. EC 852 / 2004 sayılı gıda maddelerinin hijyeni ile ilgili tüzük ve yem hijyeni için uygulanmakta olan EC 183 / 2005 numaralı tüzük  AB yem ve gıda güvenliği yasa mevzuatlarında belirtilen kalite standartlarına ulaşmak için hijyen uygulama standartlarını kabul etmekte ve onaylamaktadır. Buna ek olarak bu yasa mevzuatları ile ilgili olarak ilgili taraflar ile karşılıklı görüşmeler gerçekleştirilir ve teşvik edilir.

Bu söz konusu durumlar içerisinde iyi yönetim, iyi uygulamalar ve iyi hijyen olunca devreye İyi Ticaret Uygulamaları (Good Trading Practices – GTP) konusu devreye girmektedir. GTP konusunun iyi uygulanması ve anlaşılabilmesi için bu konu üzerinde ufak bir araştırma yapılması yeterli olacaktır. Kısaca Avrupa Birliği GPT kodu, iş faaliyetleri; yağlı tohumlar, tahıllar, protein elde edilen bitkiler ve diğer bitkisel bileşiklerler ve bunlardan elde edilen ürünler ile uzman kullanıcılar, birinci işleme üreticileri ya da tüccarlar tarafından yem ve gıda olarak kullanılması amaçlanan ve bu ürünlerin yan ürünlerinden elde edilen yan ürünlerin depolanması, toplanması ticareti ve taşımasından oluşan operatörler için iyi hijyen uygulaması kesinlikle önerilmektedir. Bu GPT kodu söz konusu olan ürünlerin üretiminden taşınması ve teslimatına kadar olan tüm süreçleri içermektedir. Ayrıca GPT kodu ya da belgesi bunlara ek olarak dış ticaret yapan üreticileri kapsadığı gibi iç ticaret yapan üreticileri ve operatörleri de kapsamaktadır.

Good Trading Practices – GPT Yani İyi Ticaret Uygulamaları Sertifikasyonu

GPT Belgesi yukarıda da belirtildiği üzere; pirinç gevreği, mısır gevreği, hayvan yemi, zeytinyağı, içyağları gibi bir çok ürünü kapsayan ve Avrupa Birliği kuruluşlarından  biri olan Coceral tarafından geliştirilmiş olan bir besin ve yemek güvenliği sağlayıcısıdır. Tüccarlar için geliştirilen bu belge projesi; mısır gevreklerini, pirinç patlaklarını, bitkisel proteinlerini ve yağ tohumları gibi bir çok ürünü kapsamaktadır. GPT Belgesi sadece ürünlerin hijyenini değil ayrıca depolanması ve taşımasını da kapsamaktadır.

GPT Belgesi kendi depolama tesislerine sahip olan çiftçiler adına geçerli değildir. Çünkü kendi depolama tesislerine sahip olan çiftçilerin faaliyetleri  TPPG yani birincil üretim kılavuzuna tabiidir.  Yine de kendi depolama tesisine sahip çiftçiler isterlerse gönüllü olarak GPT projesini uygulayabilme hakkına sahiptirler. Ayrıca kara yolları taşımacılığı tek başına GPT sertifikasyon programları ile sertifikalandırılmaz. Bu sertifika, sözleşme hükümlerinin bir parçası olduğu için ürünlerin ticari özelliklerini kapsamaz. GPT Sertifikasyonu iki doküman tarafından belirlenir;

-İyi uygulama kodu
-Sertifika kuralları

GTP sertifikasyonunu Aşan Danışmanlık gibi yetkili firmalar tarafından yapılmaktadır. Belgelendirme yapmak isteyen kuruluşlar Aşan Danışmanlık firmamıza başvurabilirler. Belgelendirme denetiminin başarı ile sonuçlandırılması halinde, senelik görüşmeler yapılma şartı ile ilgili şirketler 3 yıllık bir süreç için GTP Belgesi alabilirler.

GTP Belgesi Almanın Faydaları Nelerdir?

GTP Belgesi (Sertifikası) alan şirketler aşağıda bahsedilen maddelendirilmiş faydaları elde edebilirler.
-Firmaların besin güvenliğinde gerekli olan yasal gereksinimleri ve sahip oldukları müşterilerin besin ve yemek zincirindeki isteklerine yönelik olan gereklilikler çok büyük ölçüde hatta tamamı ile sağlanabilir.

-Firmaların GPT Belgesine sahip olması demek, mevcut riskleri azaltmak için uygun ön pratiklerin şirket bünyesinde mevcut olduğunu garanti edebilir.

-GPT Belgesine sahip şirketlere; diğer GPT Belgesine sahip şirketler ile ve GPT tüzüğünde yer almakta olan Ek 6’ya göre dünya genelinde COCERAL tarafından bunlara denk olarak gösterilen diğer projelerin diğer katılımcılarıyla ilişkili olarak ekstra iş imkanlarının sunulması kararlaştırılmıştır. Bu da GPT Belgesine sahip olan üretici veya dağıtıcı firmaların diğer firmalara nazaran daha büyük bir pazarda daha çok iş yapması anlamına gelmektedir.

-GPT Belgesine sahip olan firmalar güvenirlik  açısından baktığımızda diğer firmalardan her zaman bir adım daha önde demektir. Çünkü bir firmanın özellik ile gıda alanındaki güvenirliği her zaman tüketici tarafından belirlenen ön koşullardan bir tanesidir.