IFS Belgesi Nedir?

IFS Belgesi Nedir?
Ticaret ve sanayi gibi alanlarda tedarikçi denetimi yıllardan beri işbirliği içerisinde sabit olarak uygulanır. Tüketicilerin zaman içerisinde ağırlaşan talepleri ve bunun beraberinde artan tazminat talepleri tehlikeleri ve yanında ürün akışlarının globalleşmesiyle tek tip kalite güvence sistemine ihtiyaç duyuldu.
Bu gelişmeler tabanında HDE (Alman Perakendeciler Birliği) ve FCD (Fransız Perakendeciler Birliği) ve harici olarak İtalyan Perakendeciler Birlikleri olan CONAD, COOP ve “Federdistribuzione” üye şirketleri, ticari markalara uygun olacak kalite, gıda kalite ve gıda güvenlik standardı olarak bilinen Uluslararası Gıda Standardı (IFS) ‘ nı geliştirdi. IFS Gıda Standardı, gıda güvenliği ve üreticilerin kalite düzeyini eşit bir şekilde kontrol altında tutabilmeyi amaçlar. Tarımsal üretimi takip ederek gıdanın işlendiği tüm üretim aşamaları için geçerlidir ve kullanılmaktadır.
Avusturya, Polonya, İspanya ve İsviçre’ den tüccarlar IFS’ yi destekleyerek gıda güvenliği standardı şeklinde kabul etmişlerdir.
IFS Belgesi (IFS Sertifikası) gıda ürünleri ve üretim süreçlerinin güvenliğini sağlayarak kalitesini arttırmak amacıyla gerçekleştirilen denetimler sonucunda verilen bir gıda güvenliği belgesidir. Gıda işletmelerinde gıdaların üretim, paketleme, taşınma ve depolanma gibi aşamalarında canlılara verilebilecek zararların oluşmasını önlemek amacıyla bazı şartları içeren gıda güvenliği standardı olarak da bilinir.
IFS Belgesi (Uluslararası Gıda Güvenliği Sertifikası) ‘ na sahip olan gıda işletmeleri yeni pazar fırsatlarına yol açar. Bu durumun sebebi ise IFS Belgesi’ ne sahip olan firmaların gıda güvenliği ile alakalı gereklilikleri yerine getirmiş olduklarını kanıtlamalarıdır. Bahsedilen gereklilikleri yeri getirmeleri bu firmalara uluslararası geçerlilik sağlar. Bütün bunların haricinde ise IFS Belgesi tüketici güvenini kazanarak marka imajını geliştirir. Ayrıca tasarruf sağlar, şeffaflık kazandırır ve tedarik süresinde kalite ve güveni kazandırır.
Tedarikçi denetimleri, gıda tedarik sistemi için en önemli parçalardan biridir. Tüketiciler ve yasaların belgelendirilmesi işlevini yerine getiren IFS Belgesi standardı zaman içinde gelişim göstermiştir. Bu şartlar çerçevesinde Alman Perakendeciler Birliği ve Fransız Perakendeciler Birliği ticari markalar için kalite belgelendirmesi sağlayan IFS Belgesi standardını geliştirmiştir.
IFS Belgesi Hedefleri
IFS Belgesi’ nin en temel hedefleri için şöyle bir sıralama yapılabilir:
•    Tek tip değerlendirme sistemi ile ortak bir standart doğrultusunda hareket edebilmek.
•    Akredite edilen ve kalifiye sertifikalandırma kurumları ile denetçilerin kontrolünü sağlayabilmek.
•    Tedarik zincirinin tamamında karşılaştırılabilirlik ve şeffaflık sağlayabilmek.
•    Hem tedarikçi hem de ticarette bulunanların masraflarında azalma elde edebilmek.
IFS Belgesi en büyük ve bilinen gıda birlikleri HDE, FDE Conad ve COOP gibi organizasyon tedarikçileri için zorunlu tutulmaktadır. Bu gıda birlikleri içerisinde olan dev konsorsiyumlardan tanına Edeka, Rewe, Aldi ve Metro gibi zincir marketler de tedarikçileri için IFS Belgesi’ ni zorunlu tutmaktadır.
IFS Belgesi diğer HACCP, SQF, GFSI, BRC belgeleri gibi kabul görmüş bir belgedir. Ayrıca gıda perakende sektöründen toptancılara kadar uzanan firma bütünü IFS Belgesi standardına tabi tutulur.
Gıda üretimi ile ilgilenen bütün firmaların IFS Belgesi standardı çerçevesi içinde üretimlerini gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Tarımsal üretimden gıdanın işlenmesine kadar geçen süreçler açısından kullanılır.
Avusturya, İspanya ve İsviçre gibi ülkeler de resmi gıda güvenliği politikaları için IFS Belgesi standardını mevzuata dahil ve kabul etmektedir.

IFS Belgesi Standardı Maddeleri
IFS Uluslararası Gıda Sertifikası Standardı’ nın en son versiyonunda, üç bölüm, yedi konu ve 98 gereklilik bulunmaktadır. Kontrol listesi şeklinde düzenlenmiştir. Standardın yapılanması ise şu şekilde gerçekleşmiştir:
Birinci bölüm, denetleme için temel gereklilikleri bulundurur. Bu bölüm içerisinde toplamda 46 gereklilik bulunur. IFS Belgesi standardının bu bölümünde yer alan konular ise aşağıdaki gibi sıralanmıştır:
Konu 1: Kalite Yönetim Sistemi (Risk yönetimi, HACCP standardı, prosedürler dökümantasyon ve kayıtlar)
Konu 2: Üst Yönetim’ in Sorumluluğu
Konu 3: Kaynak Yönetimi
Konu 4: Hizmet Sağlama ( Üretim süreçleri)
Konu 5: Ölçme, analiz ve iyileştirmeler

İkinci bölümde ise depolama ve dağıtım ile ilgili gereksinimlerden bahsedilmektedir. Bu bölüm 39 tane gereklilikten oluşmaktadır ve yer alan konular:
Konu 6: Ürün teması, bakım, izlenebilirlik, haşere kontrolü, hijyen, yükleme alanı

Üçüncü bölüm, taşıma faaliyetleri ile ilgili gereksinimlerden bahseder. Bu bölümde ise yer alan konu:
Konu 7: Ambalaj ve taşıma
Şeklinde açıklanabilir.


IFS Uluslararası Gıda Belgesi Standardı’ nın İşletmelere Kazandırdıkları
Gıda üreticileri IFS Belgesi Standardı’ na uygun şekilde üretimi gerçekleştirdiklerinde belli başlı önemli kazanımlar elde ederler. Kazanımlar şu şekilde sıralanabilir:
•    Tüketici güveni kazanmak.
•    Ulusak ve uluslararası pazarlarda öncelikli giriş imkanı kazanmak.
•    Özellikle Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde bulunan firmalar arasında rekabet avantajı kazanmak.
•    Uluslararası IFS veri bankasında tanınırlık kazanmak.
•    Denetim raporlarının herkese açık olmasından kaynaklı şeffaflık kazanmak.
•    Verimlilik elde etmek.
•    Gıdada ortaya çıkabilecek riskleri kontrol altına alabilmek.
•    Üretim hatalarını en düşük seviyede tutmak.
•    Gıda güvenliği, hijyen ve kalite gereksinimlerini yerine getirmiş olmak.
•    Uygunluk kriterlerini doğru bir şekilde sağlamış olmak.