IFS Sertifikası Nedir?

IFS Sertifikası Nedir?
Ticaret ve sanayi alanlarında tedarikçi denetimler yıllardır işbirliği içerisinde sabit bir şekilde uygulanmaktadır. Tüketicilerin zaman geçtikçe ağırlaşan talepleri, artan tazminat talepleri tehlikeleri ve bunun yanında ürün akışlarının globalleşmesi tek tip bir kalite güvence standardının geliştirilmesi gerekliliğini doğurdu.
Bu gelişmelerin tabanında HDE (Alman Perakendeciler Birliği) ve FCD (Fransız Perakendeciler Birliği) ve haricinde İtalyan Perakendeciler Birlikleri CONAD, COOP ve “Federdistribuzione”  üye şirketleri, ticari markalara uygun kalite ve gıda kalite ve gıda güvenlik standardı olan Uluslararası Gıda Standardı (IFS) geliştirildi. IFS Gıda Standardı, gıda güvenliği ve üreticilerin kalite düzeylerini eşit kontrol edebilmeyi amaçlar. Tarımsal üretimi takip ederek gıdanın işlendiği bütün üretim aşamaları için geçerlidir ve kullanılmaktadır.
Avusturya, Polonya, İspanya ve İsviçre’ den tüccarlar IFS’ yi desteklemekte ve gıda güvenliği standardı olarak benimsemektedirler.
IFS Sertifikası (IFS Belgesi) gıda ürünleri ve üretim süreçlerinin güvenliğini ve kalitesini sağlayan ve belgelendiren bir gıda güvenliği sertifikasıdır. Gıda işletmelerinde gıdaların üretimi, paketlenmesi, taşınması, depolanması vb. aşamalarda canlılara verilebilecek zararın oluşmasının önlenmesi için belli başlı şartları içeren gıda güvenliği standardı olarak bilinmektedir.
IFS Sertifikası (Uluslararası Gıda Güvenliği Sertifikası)’ na sahip olan gıda işletmeleri yeni pazar fırsatlarına yol açmaktadır. Bunun sebebi ise IFS Sertifikası’ na sahip firmaların gıda güvenliği ile ilgili gereklilikleri yerine getirdiklerini kanıtlamış olmalarıdır. Bu gereklilikleri yerine getirmeleri de onlara uluslararası geçerlilik sağlar. Bunlar haricinde ise IFS Sertifikası tüketici güvenini kazanır, marka imajını geliştirir, tasarruf sağlar, şeffaflık kazandırır ve tedarik zinciri süreci içerisinde kalite ve güven sağlar.
Gıda tedarik sisteminde tedarikçi denetimleri ticaretin en önemli parçalarında biridir. Tüketicilerin ve yasaların belgelendirilmesi olan IFS Sertifikası standardı zaman içerisinde geliştirilmiştir. Bu şartlar çerçevesi içerisinde Alman Perakendeciler Birliği ve Fransız Perakendeciler Birliği ticari markalar için kalite belgelendirmesi olan IFS Sertifikası standardını geliştirmişlerdir.

IFS Sertifikası’ nın Hedefleri Neler?
IFS Sertifikası temelde şunları hedeflemektedir:
•    Tek tip değerlendirme sistemine sahip ortak bir standart doğrultusunda hareket etmek.
•    Akredite edilmiş ve kalifiye sertifikalama kurumlarının ve denetçilerinin kontrolünü sağlamak.
•    Tedarik zincirinin tamamında karşılaştırılabilirlik ve şeffaflık sağlamak.
•    Hem tedarikçi hem de ticarette bulunanların masraflarını azaltmak.
IFS sertifikası en büyük ve bilinen gıda birlikleri HDE, FDE Conad ve COOP gibi organizasyonlar tedarikçilerine zorunlu tutulmaktadır. Bu gıda birliklerine üye olan dev konsorsiyumlardan bilinen Edeka, Rewe, Aldi, Metro gibi zincir marketler de tedarikçilerine IFS sertifikasını zorunlu tutmaktadır.
IFS Belgesi diğer HACCP, SQF, GFSI, BRC belgeleri gibi kabul gören bir belgedir. Bunun yanında gıda perakende sektöründen toptancılara kadar bütün firmalar IFS Sertifikası standardına tabi tutulmaktadır.
Bütün gıda üretimi ile ilgilenen firmaların IFS Sertifika standardı çerçevesi içerisinde üretimlerini gerçekleştirmeleri beklenmektedir. Tarımsal üretimden gıdanın işlenmesine kadar olan bütün süreçler açısından kullanılabilmektedir.
İspanya, Avusturya ve İsviçre gibi ülkeler de resmi gıda güvenliği politikalarına IFS Sertifika standardı mevzuatlarını dahil etmişlerdir.

IFS Sertifikası Standardı Maddeleri Nedir?
IFS Uluslararası Gıda Sertifikası Standardı’ nın son versiyonu, üç bölüm, yedi konu ve 98 tane gereklilikten oluşmaktadır. Bir kontrol listesi şeklinde düzenlenmiştir. Standardın yapılanması şu şekilde olmuştur:
Birinci bölüm, denetleme için temel gerekliliklerden söz etmektedir. Bu bölümde 46 gerekliliğe yer verilmiştir. IFS Belgesi standardının bu bölümünde yer alan konular ise şu şekilde sıralanabilir:
Konu 1: Kalite Yönetim Sistemi (Risk yönetimi, HACCP standardı, prosedürler dökümantasyon ve kayıtlar)
Konu 2: Üst Yönetim’ in Sorumluluğu
Konu 3: Kaynak Yönetimi
Konu 4: Hizmet Sağlama (Üretim süreçleri)
Konu 5: Ölçme, analiz ve iyileştirmeler

İkinci bölümde depolama ve dağıtım ile alakalı gereksinimlere yer verilmektedir. Bu bölümde de 39 tane gereklilikten bahsedilmiştir. Yer alan tek konu ise:
Konu 6: Ürün teması, bakım, izlenebilirlik, haşere kontrolü, hijyen, yükleme alanı vb. olmuştur.

Üçüncü bölüm, taşıma faaliyetleri ile alakalı gereksinimlerden bahsetmektedir. Bu bölüm içerisinde ise yer alan tek konu:
Konu 7: Ambalaj ve taşıma olmuştur.


IFS Uluslararası Gıda Sertifikası Standardı’ nın İşletmelere Kazandırdıkları
Gıda üreticileri IFS Sertifikası Standardı’ na uygun üretimi gerçekleştirdikleri durumda önemli kazanımlar elde ederler. Bunlara örnek gösterilebilecek maddeler:
•    Tüketicinin güveni kazanmak.
•    Ulusal ve uluslararası pazarlara öncelikli giriş imkanı kazanmak.
•    Özellikle Avrupa Birliği ülkelerinde ciddi bir rekabet avantajı kazanmak.
•     Uluslararası IFS veri bankasında tanınırlık elde etmek.
•    Denetim raporlarının herkese açık olmasından dolayı şeffaflık kazanmak.
•    İşletme olarak verimlilik elde edebilmek.
•    Gıdada ortaya çıkabilecek riskleri kontrol altında tutmak.
•    Üretim hatalarını en düşük seviyeye çekmiş olmak.
•    Gıda güvenliği, hijyen ve kalite gerekliliklerini yerine getirmiş olmak.
•    Uygunluk kriterlerini sağlamış olmak.