ILS Denetimi

ILS Denetimi

ILS Belgelendirme

Uluslararası Çalışma Standartları (ILS) ile  ilgili herhangi bir şekilde  belgelendirme faaliyeti  ilerletilirse bu faaliyet ILS Belgelendirme olarak ta isimlendirilebilir . Ülkemizde ILS ile alakalı faaliyet yürüten ILO ofisleri İstanbul ve Ankara ’da bulunmaktadır. Bu ofisin görevi ; “ILO’nun temel önceliklerinin, standartlarının, ilgi alanlarının ve politikalarının gözetildiği, deneyimlerinin yaygınlaştırıldığı şartlarda hükümetle, işveren  ve işçi kuruluşlarıyla  sürekli ilişki  bazında yer alarak, herkes için insana yakışır işler sağlanması çabalarında Ülkemizde güçlü, görünür ve proaktif bir  yere sahip olmaktır” olarak belirtilmiştir.

ILS  tam olarak  Nedir?

ILS; dilimize Uluslararası Çalışma Standartları olarak çevrilen International Labour Standarts ifadesinin ilk harflerinden oluşan bir tür  kısaltmadır. 1919 yılından beri günümüze, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) aracığıyla ILS sistemi geliştirilmiş ve korunmuştur . Bu sistem; eşitlik,   özgürlük, haysiyet ve güvenlik  şartlarında ve erkeklerin insana yakışır ve üretken bir iş edinme fırsatlarını teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Bugünün küreselleşmiş ekonomisinde; Uluslararası Çalışma Standartları (ILS), evrensel ekonominin gelişmesinin herkese bir  fayda sağlaması için de  uluslararası  kapsamda önemli bir bileşendir.

1919 yılından beridir ILO; iş gücü standartlarını belirlemek, politikalar geliştirmek ve bütün erkekler ve kadınlar  için de  insana laik işe  teşvik eden programlar tasarlamak için 187 üye devletin hükümetlerini, işçilerini ve  işverenlerini bir araya toplamaktadır . ILO’nun eşi benzeri olmayan üçlü yapısı, sosyal ortakların görüşlerinin çalışma politikalarına ve   standartlar  ile ilgili  programların şekillendirilmesine yakından yansıtılmasını sağlamak için de çalışanlara , işverenlere ve hükümetlere eşit bir ses vermektedir. ILO’nun temel amaçları işyerindeki hakları teşvik etmek, uygun istihdam fırsatlarını teşvik etmek, sosyal korumayı geliştirmek ve işle alakalı  hususlarda diyalogu güçlendirmek olarak da söylenebilir . Uluslararası Çalışma Örgütü; 1919 yılında , yıkıcı bir savaşın ardından,  küresel kalıcı barışın fakat sosyal adalete dayandığı takdirde kurulabileceği  düşüncesine dayanan bir vizyonu sürdürmek için kurulmuştur.

Uluslararası Çalışma Standartları’nın yararları  ve  amaçları;

üretken ve Tam bir istihdam  herkes için de  insana  laik  iş yolu oluşturmak,
istikrarlı  ve  Adil küreselleşme için uluslararası yasal kapsam sağlamak,
Sosyal standartlara ilişkin uluslararası yasal kapsama ve küresel ekonomide eşit bir  çalışma alanı oluşturmak,
Ekonomik performansı artırmayı sağlamak,
istihdam  ve  Makroekonomik  amaçlarını dengeleyen bir yaklaşımın benimsenmesi, ve  aynı zamanda sosyal  faaliyetleri de hesaba katmak ve ekonomik krizlerin üstesinden gelmek,
Adil işgücü uygulamaları ile hem işçiler hem de işveren  için verimli ve istikrarlı bir iş gücü ortamı  sağlamak,
Belirli bir işgücü probleminin  evrensel düzeyde nasıl ele alınabileceğine  ait uluslararası fikir birliğini temsil etmek ve dünyanın  dört bir köşesinden bilgi ve deneyimi yansıtmak,
olarak açıklanabilir. Türkiye’de İstanbul  ve  Ankara’da ILO Ofisi bulunmaktadır. Türkiye tarafından 59 ILO sözleşmesi  doğrulanmış ve onaylanmış 55 tanesi  ise yürürlüğe girmiştir. Geçtiğimiz 12 ayda ise  onaylanan sözleşme bulunmamaktadır.

ILS DENETİMİ

Uluslararası Çalışma Standartları (ILS) ile ilgili  herhangi bir şekilde  belgelendirme etkinlikleri ilerletilirse bu etkinlik  ILS Belgelendirme olarak ta isimlendirilebilir  . Walt Disney Şirketi, kendi markalı ürünlerinin üretildiği her bir yerin kapsayıcı , güvenli ve saygı dolu iş yerleri haline gelmesine yardımcı olmak hedefiyle Uluslararası Çalışma Standartları Programı´nı   “ILS Programı” hazır hale getirmiş  ve bu konuda lisans sahiplerini ve tedarikçilerini ILS Programı şartlarına  uymaktan  sorumlu olan bir denetim türü haline getirmiştir. bir ILS Programı, Walt Disney Şirketi´nin Kurumsal Yurttaşlık çabalarının çok

Önemli bir bileşenidir. Bu sistem; özgürlük, haysiyet , eşitlik, ve güvenlik koşullarında erkek ve kadınların  insana  laik ve üretken bir iş edinme fırsatlarını teşvik etmeyi  hedeflemektedir .  günümüzde  küreselleşmiş ekonomisinde; Uluslararası Çalışma Standartları (ILS), küresel ekonominin gelişmesinin  herkese fayda sağlaması için uluslararası kapsama   önemli bir bileşendir .