İnşaat Yapı Sektörü Kalite Belgesi

İnşaat Yapı Sektörü Kalite Belgesi

Aşan Danışmanlık inşaat ve yapı sektörüne yönelik yapılandırdığı İnşaat Yapı Sektörü Kalite Belgesi ve ihtiyaç duyduğunuz özellikler ile ilgili her biri kendi alanında uzman ve tecrübeli, yeterli meslek bilgi birikimine sahip ekibi ile sizlere kaliteli ve uzmanlığa dayalı hizmetler vermeye devam ediyor.  İnşaat Yapı Sektörü Kalite Belgesi inşaat sektöründeki kalite ile ilgili yapılan çalışmalar ile artan rekabetler sonucu bu teknik ve kavramları uygulamadaki zorunluluklar nedeni ile özellik ile yurt dışında hizmet gösteren firmalar bu konuda hassasiyet göstermeye başladılar.  Tüm dünyadaki inşaat sektöründeki iyi inşaat uygulamaları ele alındığında ortaya değişik kalitelerde işler çıkmaya başladı.

 İnşaat Yapı Sektörü Kalite Belgesi ve İyi İnşaat Uygulamaları Kalite Yönetim Kavramı

Söz konusu ele alınan inşaat sektörü olduğu zaman karşımıza değişik boyutlarda kalite standartları çıkmaktadır. Genellik ile kastedilen şey ortaya çıkan ürünün yani bir binanın kalitesi olmasına rağmen iyi inşaat uygulamaları binanın yapılması süreçlerini de kapsayan bir uygulama olarak karşımıza çıkmaktadır. Çünkü inşaat sektöründe hem ortaya bir ürün meydana getirilmekte hem de ortaya çıkan bu ürün ortaya çıkış sürecinde bir hizmet sunulmaktadır.

İnşaat sektöründe ürüne yönelik kalitenin sekiz boyutu adlı bir tanımlama yapılmaktadır. Bu kalite boyutları; estetik, algılanan kalite, güvenirlik, uygunluk, dayanıklılık, servis edilebilirlik, performans ve özellikler olarak sekiz kategoride incelenebilmektedir. İnşaat sektöründe ortaya çıkacak olan bir ürünü yani bir binayı ele aldığımız zaman bu kalite standartları bina kavramının anlamını da ortaya koymaktadır.  İnşaat Yapı Sektörü Kalite Belgesi uluslararası literatürde BCP Belgesi olarak işaret edilmektedir. BCP Belgesi ya da Türkçesiyle  İnşaat Yapı Sektörü Kalite Belgesi ISO 9000 kalite yönetim standartlarına dayanılarak oluşturulmuş bir kalite yönetim belgesidir. Bir kalite yönetim standardıdır. Bir yapı ancak kalite standartlarına uygun olduğu zaman BCP yani  İnşaat Yapı Sektörü Kalite Belgesi ile belgelendirilebilir.

İnşaat Yapı Sektörü Kalite Belgesi / BCP Gelişimi

Dünya büyük bir hızla küreselleşmeye devam ediyor. Küreselleşen dünya pazarı inanılmaz derece de bir rekabete sahip durumda. Dünya pazarında gittikçe artmakta olan yoğun rekabet şartları firmaların ayakta kalabilmeleri ve sektörde tutunabilmeleri için onlara “Müşteri beklentilerinin tamamını karşılama” ve “Kalite” gibi iki temel prosedürü sunuyor. Sektörde başarılı olmak isteyen her firma bunu göz önünde bulundurmak zorunda. Özellik ile inşaat sektörü gibi hassas bir sektörde ise bu iş biraz daha katı işliyor. Ancak hızla artan küreselleşme sadece bir rekabet ortamı yaratmıyor bunun yanı sıra uygulanabilecek olan temel kalite standartlarının uygulanmasını da daha basit ve ekonomik hale getiriyor. Avrupa inşaat sektöründe ilk kalite standartları uygulamaları 1970’lerin ortalarında başlamış durumda. Bizde ise bu uygulamalar ne yazık ki daha geç başlamış durumda. Bizde her ne kadar bu çalışmalar 1990 yılında başlamış olsa da 1999’da meydana gelen deprem konunun ne kadar hassas olduğunu da hatırlatmış durumda. Bu da tüketici için ihtiyaç duyulan kaliteli yapının üretilmesi gerekliliğini şart koşuyor.

İnşaat Sektöründe ISO 9001 Standardı

İnşaat sektöründe genel olarak kalite kavramı ortalama olarak ürün kalitesini, tasarım ve uygunluk kalitesini işaret etmektedir. Bugün yapılan çalışmalar inşaat sektöründe ISO 9001 ve  İnşaat Yapı Sektörü Kalite Belgesi almaya yöneliktir. Bu belgenin alınmasında şirketlerin itibar kazanması ve ihalelerde bir ön koşul olarak kabul edilmesi de yer alıyor denebilir. İnşaat sektöründe  İnşaat Yapı Sektörü Kalite Belgesi almanın önünde yer alan bazı engeller olduğunu söylersek yanılmış olmayız. Bunlar şu şekilde izah edilebilir;

-Şirketlerin kalite yönetimine önem vermemeleri
-Çalışanların çoğunlukla motivasyon eksikliği
-Çalışanların ve özellik ile üst yönetimin katılımlarının sağlanamaması
-Firma içi iletişim sorunları
-Kurumsal eğitimlerin genellikle üst yönetim ile sınırlı kalması
-Şirketlerin kalite değişimi için yeterli alt yapıya sahip olmaması

Tüm bu engeller aşıldığı zaman  İnşaat Yapı Sektörü Kalite Belgesi almamak için pek de bir engel kalmıyor. Siz de şirketinize güvenirlik kazandırmak ve ihalelerde gereklilik olan  İnşaat Yapı Sektörü Kalite Belgesi almak istiyorsanız bu konuda en yetkin firmalardan biri olan firmamız Aşan Danışmanlık ile hemen iletişime geçebilir ve belgenizi alabilirsiniz.