İş Sağlığı ve Güvenliği Danışmanlığı

İş Sağlığı ve Güvenliği Danışmanlığı


Yaptığınız meslek fark etmeksizin iş kazası veya kazaları ile karşı karşıya kalma riskiniz bulunmaktadır. İş güvenliği iş kazalarının önüne geçme güvenli bir ortam oluşturma anlamına gelir. İş kazalarının kişi ya da kişilere vereceği zararlar düşünülünce akla ilk başta sağlık açısından ortaya çıkacak zararlar gelse de kimi iş kazalarının maddi boyutları da önemli olabilmektedir.
Uluslararası çalışma örgütü yaptığı araştırmaya göre meydana gelen iş kazalarında yüzde 98 önlenme sağlanabilirken, yüzde 2’lik kısımda önlenemeyen ciddi kazalar dikkat çekmektedir. Araştırma sonucuna göre meydana gelebilecek olan kazaların ciddi oranlarda önlenebileceğini söylemek yanlış olmaz.
İş sağlığı ve güvenliği danışmanlığı bir işletmede iş güvenliğini sağlamak için gerekli tedbir ve önlemlerin alınması konusunda yol gösterici konumundadır. İş sağlığı ve güvenliği danışmanlığı yapacak kişi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı onaylı belgeye sahip olması gerekmektedir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı onaylı belgelere sahip iş güvenliği uzmanlarının vermiş olduğu belirli hizmetlerde bulunmaktadır. Bu hizmetler,
•    Risk değerlendirmesi,
•    Rehberlik ve danışmanlık,
•    Çalışma ortamı gözetimi,
•    Eğitim, bilgilendirme ve kayıt,
•    İlgili birimlerle iş birliği


Rehberlik ve danışmanlık


İş yerinde yapılacak çalışma ve yapılacak değişikliklerin tasarım, makine ve diğer teçhizat durumu, bakımı, seçimi ve kullanılan maddelerde dahil olmak üzere tüm işin planlanması, organizasyonu ve uygulanması, kişisel koruyucu donanım seçimi, temini, kullanımı, bakımı, muhafazası ve test edilmesi gibi iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarınca sürdürülmesini sağlamak amaçlı iş verene verilen tavsiyeler olarak tanımlanabilir.
Risk değerlendirmesi
Risk değerlendirmesi yapılmasını sağlamak gerekli çalışmaların planlanarak alınacak sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene sunulan öneriler ve bunların takibi olarak tanımlanabilir.
Çalışma ortamı gözetimi
•    Çalışma ortamının gözetimi iş yerinde iş sağlığı ve güvenliği açısından yapılması gerekli periyodik bakım, kontrol ve ölçümlerin planlanmasını ve uygulanmasını kontrol etmek.
•    İş yeri kaza, yangın ya da patlama gibi tehlikelerden önlemek için mevzuata uygun çalışmalar yapmak ve uygulamaları takip etmek. Doğal afet, kaza, yangın ya da patlama gibi durumalar için acil durum planları hazırlamak, periyodik olarak eğitim ve tatbikat yapmak, acil durum planı doğrultusunda hareket etmek.
Eğitim, bilgilendirme ve kayıt
İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ilgili mevzuata uygun şekilde planlanarak uygulanması sağlanmalıdır. Çalışma ortamı gözetimi ile ilgili çalışmaları kaydetmek ve yıllık değerlendirme raporu iş yeri hekimi ile hazırlanmalıdır.
İlgili birimlerle iş birliği
İşyeri hekimi ile iş birliği yapmak iş kazaları ve meslek hastalıklarıyla ilgili değerlendirme yapmak, tehlikeli olayın tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak gerekli önleyici faaliyet planları hazırlama ve bu uygulamaların takibini yapmaktır. Ayrıca işyeri hekimi ile iş birliği yaparak yıllık çalışma planı da hazırlanmalıdır.


İş Güvenliği Uzmanı Görevleri Nelerdir?


İş güvenliği uzmanının işyerinde meydana gelebilecek iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı çalışanların daha güvenli bir çalışma ortamında faaliyet göstermelerini sağlaması beklenmektedir. İş güvenliği uzmanlarının başlıca görevlerine maddeler halinde bakacak olursak,
•    İşyerinde meydana gelen iş kazası ya da mesleki hastalık nedeninin araştırılması, tekrarlanmaması için alınacak önemler hakkında çalışmak ve işverene önerilerde bulunmak.
•    Personele, ekipmana ya da işyerine zarar verme potansiyeli olan olayların nedenlerinin araştırılması ve bu konuda çalışmalar yaprak iş verene önerilerde bulunma.
•    Devam etmekte olan yıl ile ilgili meydana gelen olay ve eksiklerin tamamlanması ve bir sonraki yıl gerçekleştirilecek iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinde yer aldığı yıllık çalışma programının işyeri hekimiyle hazırlanması.
•    İş kazalarını önleme amacı ile gerekli yerlerde kullanılacak iş sağlığı ve güvenliği talimatları ile ilgili önerilerin firmaya sunulması ve bunların kontrolü.
•    İşyeri hekimi ile birlikte iş kazaları ve meslek hastaları ile ilgili değerlendirme yaparak tehlikeli olan olayların tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yapılması, önleyici faaliyet planlarının tamamlanması ve uygulanması.
•    Çalışma ortamı ile ilgili iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları konusunda gerekli önemlerin alınması ve eksiklerin tamamlanması adına çalışma ortamı gözetim sonuçlarının kaydı, yıllık değerlendirme raporu işyeri hekimiyle iş birliği yapılarak hazırlanması.
•    Genel iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili alınması gerekli tedbirlerin sorumlu firmaya yazılı olarak bildirilmesi.