ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

 

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

 

Her geçen gün daha da küçülen dünyamızın kaynaklarının sonsuz olmadığı, ürün ve faaliyetlerin çevre etkilerinin yerel ve bölgesel kalmayıp, global olduğu artık tüm dünyada kabul edilmiştir. Bu bilinç çevresel etkilerin yasal uygulamalardan ziyade piyasa kuvvetleri ile kontrol edilmesi ihtiyacını da beraberinde getirmiştir.

Artık global pazarda var olabilmek insana verilen değer ve saygıyla ölçülmektedir. Bugünün tüketicisi beklenti ve ihtiyaçlarının en üst düzeyde karşılanmasının yanı sıra, kendisine yaşadığı çevreye ve dünyaya değer verilmesini, saygı gösterilmesini talep etmekte ve piyasada bunu sorgulamaktadır.

Bu gelişmeler işletmelerin çevre ile etkileşimlerini kontrol altında tutabilmelerini ve çevre icraat ve başarılarını sürekli iyileştirebilmelerini sağlayacak yönetim sistemlerine ihtiyaç bulunduğu gerçeğini ortaya çıkarmıştır. Avrupa birliği ile entegrasyonda da en önemli konulardan olan Çevre; ayrıca bakanlıkların yaptığı denetimlerde  bu standardın isteklerine paralel konuları içermektedir.

İşletmelerin çevreye verdikleri veya verebilecekleri zararların sistematik bir şekilde azaltılması ve mümkün ise ortadan kaldırılabilmesi için geliştirilen yönetim sistemine Çevre Yönetim Sistemi adı verilir. Bu sistemi standardize eden bir dizi şartların belirlenmiş olduğu standart ise ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ STANDARDIDIR.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, özünde doğal kaynak kullanımının azaltılması, toprağa, suya, havaya verilen zararların minimum düzeye indirilmesini amaçlayan, risk analizleri tabanında kurulan bir yönetim modelidir.

 

ISO 14001

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi  sayesinde yaşadığımız dünyayı, doğayı koruma altına alırız. Firmanızın çevreye olan taahüdünü gösterebileceğiniz uluslararası bir standart olan ISO 14001 sayesinde müşterileriniz çevreye duyarlı bir firma olduğunuzu benimser, sizlerden daha fazla hizmet ve ürün talebinde bulunabileceklerini, rekabet ortamında daha etkili bir pazar payına sahip olabileceğinizi unutmayın. ISO 14001’e sahip olan işletmeler çevresel etkilerini bilir, firmanın ürün ve hizmetlerinin çevreye verdikleri zararları en aza indirmek için tüm çalışmalarını hazırlar ve uygular.

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi firmanın ürün ve hizmetlerindeki tüm süreklerin çevresel etkilerini yönetmek için uluslararası bir standarttır. Firmanızın adına bir ISO 14001 sertifikası alabilir ve markanızın çevre yönetim sistemi alanında uluslararası değerlere dikkat ettiğiniz, tüm özel çevresel standartları karşıladığınızı gösterirsiniz.

Gelişen endüstri ile dünya nüfusunun her geçen gün artması, sanayisel faktörlerin teknolojik imkanların gelişmesi ile daha fazlalaşması, dünyada bulunan yaşam alanlarındaki azalmaları da beraberinde getirmektedir. Sanayi devriminin ardından her geçen sene daha fazla doğanın yok olduğu, daha fazla yok edildiği görülmektedir. Çevre kirliliği son senelerde insan hayatını tehdit eden bir hal almıştır, yaşam kalitelerinde bir azalmanın olduğu özellikle büyük şehirlerde çevresel faktörlere önem her geçen gün artmaktadır.

Çevre bilincinin artması amacı ile küresel bir pazarda doğaya verilen değer artmalıdır. Tüketiciler artık yalnızca mal ve hizmet talep etmiyor, artık alacakları ürünün, istedikleri hizmetin ve yaptıracakları uygulamanın etkilerini de merak ediyor ve işlemler sırasında ve sonrasında çevreye verecekleri zararı bilmek istiyorlar. Bilinçli müşteriler doğa ve çevreye verilen zararları en aza indirmek amacı ile bazı standartları benimsemekte ve uluslararası yasal mevzuatlara uygun olarak ürün, hizmetlerinizi sağladığınızı görmek istemektedir.

Ecovadis Danışmanlık olarak firmanızın doğa ve çevreye karşı olan tutumunu belgelendirebileceğiniz ISO 14001 için sizlere en hızlı şekilde ulaşmakta ve firmanızın ilgili standartlara uyarak belgeye en hızlı şekilde sahip olmasını sağlamaktayız.

 

ISO 14001 Çevre Yönetim Sisteminin Firmanıza Katacakları


-Çevre Yönetim Sistemi ( ISO 14001) ile firmanızın üretimlerindeki atık miktarı en aza indirilecektir,
-Çevre Yönetim Sistemi ( ISO 14001) sayesinde firmanızın, fabrikanızın veya işletmenizin enerji tüketiminde gözle görülebilir seviyede azalmalar meydana gelecektir,
-Çevre Yönetim Sistemi ( ISO 14001) belgesine sahip olarak firmanızın ulusal veya uluslararası pazarda izin ve yetki belgelerini alması gerektiği anlarda işleri daha kolay ilerleyecektir,
-Çevre Yönetim Sistemi ( ISO 14001) sayesinde firmanızın uluslararası yasal gerekliliklerine tamamen uyduğunu piyasadaki rakiplerinize ve müşterilerinize sunmuş olursunuz,
-Çevre Yönetim Sistemi ( ISO 14001) firmanızın doğal kaynakara yaklaşımı değişir ve bu yaklaşım sebebi ile firma masraflarınızın azalmasıyla orantılı olarak verimliliğiniz de artacaktır,
-Çevre Yönetim Sistemi ( ISO 14001) olası tüm potansiyel tehlikeler önceden analiz edilmekte ve firma içi olabilecek tüm kayıplar azalacaktır. Ayrıca karşılaşılabilecek kazalarında bu sayede önüne geçilebilmektedir,
-Çevre Yönetim Sistemi ( ISO 14001) firma müşterilerinize sunduğunuz hizmet ve ürünlerde çevreye dair olan tüm yükümlülüklerinizi doğru şekilde yürüttüğünüzün garantisini verirsiniz. Müşteri memnuniyetiniz ve firma kaliteniz artar.

Sizlerde firmanız için ihtiyacınız olan belgelendirme hizmetlerinin tamamı için Arda Belgelendirme´ye ulaşabilirsiniz.ISO 14001 Nasıl Alınır?


Ürünün, hammaddeden başlayıp nihai ürün haline getirilerek müşterilere sunulmasına kadar geçen sürecin her aşamasında çevresel faktörlerin belirlenmesi ve bu faktörlerin gerekli muayeneler ve önlemler ile kontrol altına alınarak çevreye verilen zararın en aza indirilmesini sağlayan bir sistemin kurulmasını tarif eden ve Uluslararası Standartlar Organizasyonu tarafından yayınlanmış olan standartlar serisidir.

ISO 14001 bir ürün standardı değil sistem standardıdır ve ne üretildiğinden ziyade, nasıl üretildiği ile ilgilenir. Çevre performansının izlenmesi ve sürekli iyileştirilmesi temeline dayanır. Çevre faktörlerine ilişkin olarak ilgili mevzuat ve kanunlar tarafından tanımlanmış koşullara uymayı şart koşar.

Sıkça Sorulan Sorular
ISO 14001:2015 Versiyonu Ne Zaman Yürürlüğe Girmiştir ?

 

ISO 14001:2015 versiyonu Eylül 2015´te yürürlüğe girmiştir.

Mevcutta olan ISO 14001 Belgelerimiz ile Ne Zaman Yeni Belgelerimize Geçmemiz Gerekiyor?

 

 ISO 14001 eski versiyon olan belgeleriniz, 3 yıl sürecek bir geçiş süresi verilmiştir. Yeni çıkan versiyon ISO 9001:2015, 2018 yılına kadar geçiş akreditasyonu tamamlanıp kullanılmaya başlanacaktır.

ISO 14001 Belgesi Almak İstiyorum ISO 14001:2005 mi yoksa ISO9001:2015 Versiyonunu mu Almalıyım?

 

ISO 14001:2005 Akredistasyonu tamamlananana kadar ISO 14001:2015 versiyonu ile verilecektir. Yeni akreditasyon tamamlandığında geçiş işlemi gerçekleşecektir.

ISO 14001:2015 Belgesine Sahip Olmak İçin Ne Gereklidir?

 

Standarda sahip olabilmek için Kalite Yönetim Sistemi standartlarına uygun hale getirmeniz gereklidir. Gerekli şart ve koşulları Kalite yönetim sistemine uygun hale getirdiğinizde ISO 14001:2015 belgesine sahip olabilirsiniz.

Eski Versiyonuna Sahip Olduğum ISO 14001 Belgem var, Bende Yeni Versiyon ISO 14001:2015´e Geçiş Yapacakmıyım?

 

ISO 14001:2005 versiyonu akredistasyon süreci 3 yıl olarak tanımlanmıştır. Yeni versiyon olan ISO 14001:2015, en geç 2018´de geçiş yapılması gerekmektedir. Bu durumda eski belgelerin yenilenmesi gerekmektedir.

ISO 14001:2015 Versiyonuna Neden Geçiş Yapmalıyım?

 

ISO 14001 belgesi üretim yaparken ortaya çıkabilecek çevre etkilerini en aza indirip çevreye zarar vermeden katkılar sağlamanız amacıyla oluşturularak geliştirilen bir kalite yönetim standardıdır.
Çevreci firma olabilmek adına gayret gösteren işletme sayısı gün geçtikçe artış göstermektedir. ISO 14001 belgesi almak isteyen işletmeler bu gayretin sonu olarak da sadece yasal zorunluluklarla ve ticari bakımdan değil, sosyal sorumluluk açısından da kendisini ispatlamış olurlar ve bu konuda ISO 14001’den büyük ölçüde bir yardım alırlar.
Bu belge çevrenin korunması ve atıkların geri dönüştürebilmesi adına oluşturulmuş bir belgedir.
Durmadan gelişen dünyamızla aynı oranda da ilerlemekte olan üretim ve tüketim sektörünün de getirisiyle, çevreyi korumaya yönelik kişisel gayretler başarılı olamadıkları için ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Standardına ihtiyaç duyulmuştur.

ISO 14001:2005 vs ISO 14001:2015 Farkı Nedir?

 

ISO 14001:2005 standardı 8 maddeden oluşmaktadır. ISO 14001:2015 ise 10 maddeden oluşmaktadır. Çevreyi esas alan ISO 14001 daha da gelişerek günümüz şartları gereksinimleri doğrultusundan güncellenmiştir. Yüksel Düzey yapısı,tüm yönetim sistemi standartlarına uygun olarak oluşturulmuştur. Çevre boyutlarına Tedarik Zinciri kapsamında oldukça önem verilmiştir. Ürünlerin ve hizmetlerin yaşam döngüsü boyunca çevre etki değerlendirilmesi olması önemlidir. Fırsatlar ve tehtitler için Risk değerlendirme çalışması yapılmalıdır. Annew SL,gelecekte oluşabilecek tüm standartlara uyumu daha kolay olabilimesi için yer verilmiştir. Daha detaylı bilgi için Arda Belgelendirme Hizmetlerinden bilgi alabilirsiniz.

 

 

Arda Belgelendirme olarak ISO 14001:2015 Versiyonuna Geçişte Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

 

ISO 14001:2005 standardı 8 maddeden oluşmaktadır. ISO 14001:2015 ise 10 maddeden oluşmaktadır. Çevreyi esas alan ISO 14001 daha da gelişerek günümüz şartları gereksinimleri doğrultusunda güncellenmiştir. Yüksel Düzey yapısı,tüm yönetim sistemi standartlarına uygun olarak oluşturulmuştur. Çevre boyutlarına Tedarik Zinciri kapsamında oldukça önem verilmiştir. Ürünlerin ve hizmetlerin yaşam döngüsü boyunca çevre etki değerlendirilmesi yapılması önemlidir. Fırsatlar ve tehtitler için Risk değerlendirme çalışması yapılmalıdır. Annew SL,gelecekte oluşabilecek tüm standartlara uyumu daha kolay olabilimesi için yer verilmiştir. Daha detaylı bilgi için Arda Belgelendirme Hizmetlerinden bilgi alabilirsiniz.