ISO 14040

 

ISO 14040


ISO 14040 Kurumsal Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (LCA) standardına bakıldığında bu değerlendirmede firma ürünlerinin, hizmetinin veya bir prosesinin hammaddelerinin sağlanmasından başlamakla beraber, işlemesinde, üretiminde, kullanım aşamalarında, yaşam sonunda ve bertaraf edilmesindeki tüm çevresel etkiler hesaplanmaktadır. LCA (Life Cycle Assessment – Yaşam Döngüsü Analizi) ISO 14040/44 ile tüm bu döngü hesaplanmakta, ölçülmekte, raporlanmakta, kaynak verimliliğini ve atıklarındaki miktarlara dahi bakılmaktadır.

Yaşam döngüsü değerlendirmesi özellikle ürünler çevre üzerindeki etkilerini kapsamlı bir şekilde analiz edilmesi durumudur. Bu süreç sayesinde firmalar üretim süreçlerindeki ekolojik salınımları, kaynakların kullanımlarının tamamını değerlendirebilmektedir. ISO 14040 ile çevre yönetimine katkı sağlarsınız.

Ecovadis Danışmanlık olarak işinde uzman danışmanlarımız hizmetlerinizin ve ürünlerinizin çevresel etkilerini anlamanız için sizlere yardımcı oluyoruz. Yaşam Döngüsü Analizi sayesinde firmanızın hizmet ve ürünlerinin çevresel etkilerini, yaşam döngüsündeki tüm aşamalarını analiz ediyor ve şeffaf bir şekilde bu analizleri sizlere sunuyoruz. Firmamızın sizlere sağlayacağı bu hizmet ile karbon ayakizi ve suya aykizi çalışmalarınızın sonuçlarınıda öğrenebilirsiniz.

Ecovadis Danışmanlık firmamızın sizlere sunacağı bu analizler ve çalışmaların doğruluğu ve güvenirliliğini arttırmak istediğiniz anda ISO belgesi standartına uygun bir şekilde Yaşam Döngüsü Değerlendirmenizi uygulayacak ve sizlere sunacağız.

Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi ve Kurumsal Karbon Ayakizi
Kurumsal karbon ayakizine nazaran, yaşam döngüsü analizleri firma için faaliyetlerinin dışında kalan sera gazı emisyonlarındaki çevresel etkileri göz önüne almaktadır. Müşterilerin, distribütörlerin, tedarikçilerin ürün imalatı ve kullanımına bağlı olanlar bu duruma dahildir. Bu analizde atıkların atılmasından ve geri dönüşüme olan etkisindeki emisyonları dahi kapsamaktadır.

LCA – Yaşam Döngüsü Değerlendirme Aşama Tanımları

-Hammadde Üretimi
Bu aşamada ürünlerin oluşturulması için gerekli olan tüm hammaddelerin üretimlerini kapsamaktadır.

-Ürün veya Hizmet Üretimi
Bu aşamada hizmetlerin veya ürünlerin imalatları veya meydana getirilme aşamalarını kapsamaktadır.

-Tüketim / Ürün yada Hizmet Kullanımı
İlgili aşama kısmında firma ürünleri müşteriye servis edilmesinin ardından, müşterinin kullanım aşamalarını kapsamaktadır.

-Bertaraf
Müşterilerin kullandığı ürünleri geri dönüşüme sunmadığı hallerde imha etme aşamaları kontrol edilmektedir.

-Geri Dönüşüm
Kullanım ömrünü tamamlamış ürünün tekrar geri dönüşüme kazandırılmasından meydana gelen hammadde durumları kontrol edilmektedir.

-Nakliye
Son olarak bu aşamada ürünün veya hizmetin tüm lojistik aşamaları kontrolleri yapılmaktadır.


LCA (Life Cycle Assessment – Yaşam Döngüsü Analizi) ISO 14040/44 standardına uygun bir firma olarak çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlayabilirsiniz. Ürünlerin her aşamasının kontrol edildiği bu sistemde çevresel etkileri ve bunlara katkı sağlayan tüm hot-spotları belirlersiniz. Firmanız için LCA çalışmalarından yararlandığınızda potansiyel olarak iyileştirmeleri, firma yatırımları için karar alma süreçlerinizi hızlandırabilir ve daha az çevresel etkiye sahip ürünler üretebilirsiniz.

Rekabet alanında firmanıza avantaj sağlayabileceğiniz bu standart sayesinde paydaşlarınıza güven sağlar ve yatırımlarınızın getirisini arttırırsınız. Arda Belgelendirme olarak alanında uzman kadromuz ile sizlere hizmet vermekteyiz.