ISO 14064 DANIŞMANLIK

ISO 14064


İçinde yaşadığımız dünya, ne yazık ki çok uzun zamandan bu yana çok ciddi bir iklim kriziyle karşı karşıya. Kürsel ısınma sorununun temelinde insan kaynaklı hatalar, ihmaller söz konusu. İklim değişikliği söz konusu olduğunda en başta tartışmaya açılan konu, hiç şüphesiz ki sera gazlarıdır. Bu konuda işletmelerin ve kurumların aldığı önlemler, her ne kadar bir nebze geç de olsa umut vadetmektedir.


Sera Gazlarına Dair Tehlike Kapıda


ISO 14064 Sera Gazı Standardı, iklim değişikliği meselesinde önemli bir rolü olan sera gazlarının kullanımına dair resmi bir mevzuat sunmaktadır. İşletmeler ve kurumlar, bu konuda eskiye göre çok daha fazla sorumluluk almak zorundadır. Arda Danışmanlık olarak işletmelere, ISO 14064 Sera Gazı Standardı konusunda profesyonel çözüm ortaklığı ve danışmanlık yapıyoruz. Söz konusu standardın içeriğini, kapsamını ve somut faydalarını algılamak adına öncelikle sera gazlarına yakından bakmak gerekir.
Atmosferde kızılötesi olarak ifade edilen ışınları absorbe etme özeliğine sahip olan gazi bileşimleri, sera gazı olarak bilinir. Bu durum, sera gazlarının atmosfer içinde ısıyı uzun süre tutması ve hapsetmesi anlamına gelmektedir. Elbette sonuç olarak sera gazlarından dolayı atmosferde yer alan sıcaklık çok ciddi oranda artış gösterir.
Sera gazının yarattığı olumsuz etkilerden dolayı iklim değişiklikleri meydana gelir. Sera gazları eğer yer almamış olsaydı dünya bugünkü halinden daha soğuk bir yer haline gelirdi. Tüm bu gelişmeler ISO 14064 Sera Gazı Standardı ve benzeri yasal mevzuatları zorunlu kılmıştır. Her ülkede bu alanda özel çalışmalar ve bilinçlendirme çalışmaları yürütülmektedir.
Sera gazlarının atmosfer içinde artış göstermesinin en temel nedeni insan faaliyetleridir. Fosil yakıt kullanımı, ormanların olumsuz yönde kullanımı, sentetik gübre kullanımındaki artışlar ya da endüstriyel hayvancılık, akla gelen ilk nedenlerdir. ISO 14064 Sera Gazı Standardı tüm bunlara karşı spesifik önlemler almayı amaçlar.
Sera gazları arasında; su, metan, karbon monoksit, azot monoksit, ozon, karbon dioksit, perfloro karbonlar vs. sıralanabilir.  Sera gazı emisyonu miktarlarını en azından minimize etmek amacıyla pek çok çalışma yürütülebilir. Bunların başında her bölgeye olca ağaç dikmek, atık suları arıtmak, teknolojik aletleri dönüştürmek, yalıtımlı bina zorunluluğu oluşturmak, daha az enerji kullanımına odaklanmak,  bio dizel yakıt kullanmak, bisiklet yollarını artırmak, toplu taşımaya ağırlık vermek, oldukça önemli sonuçlar yaratacaktır.
Arda Danışmanlık, ISO 14064 Sera Gazı Standardı’nın en güncel mevzuatına hakim olan profesyonel danışmanlarıyla her daim eğitim ve danışmanlık noktasında hizmet vermeye hazırdır.


ISO14064 İçeriği


İşletmelerin çevreyle barışık bir politika izlemeleri adına son derece hayati bir role sahip olan ISO 14064 Sera Gazı Standardı, ülkemizde de önemli bir karşılık buluyor. Hedef kitlenizin sizi sadece hizmet kalitenizle değil aynı zamanda etik konulardaki yaklaşımlarınızla da ölçeceğini unutmayın. Çevreye duyarlı bir marka olma noktasında olmazsa olmaz olarak görülen ISO 14064 Sera Gazı Standardı, totalde üç ayrı bölümden oluşur.
İlk bölüm sera gazı mevcudiyetine, ikinci bölüm emisyon azaltımına, üçüncü bölüm ise önerilere odaklıdır. ISO 14064 Sera Gazı Standardı, marka ve kurumlardan belli özellikler talep etmektedir:
•    Sera gazı raporlanması noktasında bir sürdürülebilirlik ve istikrar olmalıdır.
•    İşletmeler şeffaf olmalı ve güven vermelidir.
•    Yeni sera gazına ilişkin stratejiler oluşturulmalıdır.
•    Riskler zamanında tespit edilmeli ve varlıklar buna göre yönetilmelidir.
ISO 14064 Sera Gazı Standardı ile beraber marka ve kurumların sera gazı emisyonunu düşürmeye yönelik fırsatlar bulacağı aşikardır. Bu süreçte performanslarını şeffaf bir şekilde izleyebilirler. Tüm bu süreçlerde Arda Danışmanlık’ın genç ve deneyimli ekibinden destek alabilir ve işletmenize değer katabilirsiniz. ISO 14064 Sera Gazı Standardı aslında bir standartlar serisi olarak tanıtılmıştır.
En Kapsamlı Standart
Sera gazı konusunda hem izleme hem de doğrulama ve raporlama noktasında oldukça başarılı sonuçlar veren ISO 14064 Sera Gazı Standardı, Türkiye’deki yasal mevzuatla karşılaştırılmaktadır. Kullanım motivasyonu birbirine çok benzer olsa da evrensel olarak kabul gören ISO 14064 Sera Gazı Standardı ile ülkemizde sera gazı mevzuatları arasında belli farklar söz konusudur.
Ülkemizde bu konu resmi düzeyde, “Sera Gazı Raporlama ve İzleme Yönetmeliği” olarak geçmektedir. İki mevzuat arasındaki en önemli fark, ISO 14064 Sera Gazı Standardı’nın kademeye dayalı olmaması ve sınır belirleme konusunda esnek olmasıdır. Ülkemizde ise yalnızca belli başlı sera gazların raporlanması ya da incelenmesi konusunda izin verilmektedir. Daha detaylı bilgi ve danışmanlık desteği için dilediğiniz ölçüde Arda Danışmanlık ile iletişime geçebilirsiniz.