ISO 14064

 

ISO 14064


ISO 14064 Sera Gazı salınımını azaltmak için geliştirilen bir standarttır. Sera gazını azaltmak adına bazı programları ve araçları firmanıza sunmaktadır.

Dünya genelinde güneşin zararlı etkilerinden bizi koruyan, atmosferimizde yaşanabilir bir ortam oluşturan karbondioksit ve diğer sera gazları yer almaktadır. Sanayi ortamlarının artması ile beraber bu gazların dünya üzerindeki artışları sürekli çoğalmaktadır, Bunlarda bazı atmosferik değişiklikleri meydana getirmekte ve daha fazla ısıyı atmosferimizde tutmaktadır. Küresel ısınmanın her geçen zaman daha da arttığı dünyamızda buzulların erimesi ile beraber geleceğimizde geri dönüşü olmayacak olan, şiddetli değişiklikleri beraberinde getirecektir. Bugün iklim değişiklikleri sonuçlarını hepimiz hemen hemen her gün görmekteyiz. Dünya üzerinde bütün ülkelerin, hükümetlerin, iş dünyası insanlarının ve her bir bireyin dünya için yaşanabilir bir halde kalması için en önemli engellerden biri de iklim değişiklikleridir.

Arda Belgelendirme olarak firmaların sera gazı salınımlarının denetlenmesi ve azaltılmasını destekleyici ISO 14064 belgesini almanıza hak kazandırıyoruz. Uluslararası bir standart olan ISO 14064 ile firmanızın güvenirliliğini arttırır, çevre dostu bir firma olduğunuzu kanıtlarsınız. ISO 14064 standardında 3 farklı bölüm yer almaktadır;

TS ISO 14064-1 2018 Sera Gazları – Bölüm 1: Sera Gazı Emisyonlarının Ve Uzaklaştırmalarının Kuruluş Seviyesinde Hesaplanmasına Ve Rapor Edilmesine Dair Kılavuz Ve Özellikler


TS ISO 14064-2 2019 Sera Gazları - Bölüm 2: Sera Gazı Emisyon Azaltmalarının Veya Uzaklaştırma İyileştirmelerinin Proje Seviyesinde Hesaplanmasına, İzlenmesine Ve Rapor Edilmesine Dair Kılavuz Ve Özellikler


TS ISO 14064-3 2019 Sera Gazları – Bölüm 3: Sera Gazı Beyanlarının Doğrulanmasına Ve Onaylanmasına Dair Kılavuz Ve Özellikler
ISO 14064 Eğitimleri


Sera gazı Emisyonlarının değerlendirilmesi için Arda Belgelendirme  işletmenizde tüm faaliyetlerinizi baştan aşağıya kontrol eder. Sera gazı Emisyonları eğitimlerinde bilgi düzeyini artırıcı eğitimler uzman danışmanlarımız tarafından verilmektedir. Firmanız için sera gazı envanterini oluşturma aşamasındaki teknikleri, emisyon raporu hazırlama ve doğrulama oldukça önemlidir. Firmamızın sunacağı Sera gazı Emisyonu eğitimleri sayesinde hizmetlerinizin ilgili düzenlemelere uyum sağlaması için neye ihtiyacı olduğunu sunacağız.

ISO 14064 Sera gazı Emisyonu Gereklilikler Eğitimi  ve ISO 14064 Sera gazı Emisyonu Uygulama Eğitimi talepleriniz için hemen web sitemizin iletişim sayfası aracılığı ile bize ulaşın.

 

Sera Gazlarına Dair Tehlike Kapıda


ISO 14064 Sera Gazı Standardı, iklim değişikliği meselesinde önemli bir rolü olan sera gazlarının kullanımına dair resmi bir mevzuat sunmaktadır. İşletmeler ve kurumlar, bu konuda eskiye göre çok daha fazla sorumluluk almak zorundadır. Arda Danışmanlık olarak işletmelere, ISO 14064 Sera Gazı Standardı konusunda profesyonel çözüm ortaklığı ve danışmanlık yapıyoruz. Söz konusu standardın içeriğini, kapsamını ve somut faydalarını algılamak adına öncelikle sera gazlarına yakından bakmak gerekir.
Atmosferde kızılötesi olarak ifade edilen ışınları absorbe etme özeliğine sahip olan gazi bileşimleri, sera gazı olarak bilinir. Bu durum, sera gazlarının atmosfer içinde ısıyı uzun süre tutması ve hapsetmesi anlamına gelmektedir. Elbette sonuç olarak sera gazlarından dolayı atmosferde yer alan sıcaklık çok ciddi oranda artış gösterir.
Sera gazının yarattığı olumsuz etkilerden dolayı iklim değişiklikleri meydana gelir. Sera gazları eğer yer almamış olsaydı dünya bugünkü halinden daha soğuk bir yer haline gelirdi. Tüm bu gelişmeler ISO 14064 Sera Gazı Standardı ve benzeri yasal mevzuatları zorunlu kılmıştır. Her ülkede bu alanda özel çalışmalar ve bilinçlendirme çalışmaları yürütülmektedir.
Sera gazlarının atmosfer içinde artış göstermesinin en temel nedeni insan faaliyetleridir. Fosil yakıt kullanımı, ormanların olumsuz yönde kullanımı, sentetik gübre kullanımındaki artışlar ya da endüstriyel hayvancılık, akla gelen ilk nedenlerdir. ISO 14064 Sera Gazı Standardı tüm bunlara karşı spesifik önlemler almayı amaçlar.
Sera gazları arasında; su, metan, karbon monoksit, azot monoksit, ozon, karbon dioksit, perfloro karbonlar vs. sıralanabilir.  Sera gazı emisyonu miktarlarını en azından minimize etmek amacıyla pek çok çalışma yürütülebilir. Bunların başında her bölgeye olca ağaç dikmek, atık suları arıtmak, teknolojik aletleri dönüştürmek, yalıtımlı bina zorunluluğu oluşturmak, daha az enerji kullanımına odaklanmak,  bio dizel yakıt kullanmak, bisiklet yollarını artırmak, toplu taşımaya ağırlık vermek, oldukça önemli sonuçlar yaratacaktır.
Arda Danışmanlık, ISO 14064 Sera Gazı Standardı’nın en güncel mevzuatına hakim olan profesyonel danışmanlarıyla her daim eğitim ve danışmanlık noktasında hizmet vermeye hazırdır.

 

ISO14064 İçeriği


İşletmelerin çevreyle barışık bir politika izlemeleri adına son derece hayati bir role sahip olan ISO 14064 Sera Gazı Standardı, ülkemizde de önemli bir karşılık buluyor. Hedef kitlenizin sizi sadece hizmet kalitenizle değil aynı zamanda etik konulardaki yaklaşımlarınızla da ölçeceğini unutmayın. Çevreye duyarlı bir marka olma noktasında olmazsa olmaz olarak görülen ISO 14064 Sera Gazı Standardı, totalde üç ayrı bölümden oluşur.
İlk bölüm sera gazı mevcudiyetine, ikinci bölüm emisyon azaltımına, üçüncü bölüm ise önerilere odaklıdır. ISO 14064 Sera Gazı Standardı, marka ve kurumlardan belli özellikler talep etmektedir:
•    Sera gazı raporlanması noktasında bir sürdürülebilirlik ve istikrar olmalıdır.
•    İşletmeler şeffaf olmalı ve güven vermelidir.
•    Yeni sera gazına ilişkin stratejiler oluşturulmalıdır.
•    Riskler zamanında tespit edilmeli ve varlıklar buna göre yönetilmelidir.
ISO 14064 Sera Gazı Standardı ile beraber marka ve kurumların sera gazı emisyonunu düşürmeye yönelik fırsatlar bulacağı aşikardır. Bu süreçte performanslarını şeffaf bir şekilde izleyebilirler. Tüm bu süreçlerde Arda Danışmanlık’ın genç ve deneyimli ekibinden destek alabilir ve işletmenize değer katabilirsiniz. ISO 14064 Sera Gazı Standardı aslında bir standartlar serisi olarak tanıtılmıştır.
En Kapsamlı Standart
Sera gazı konusunda hem izleme hem de doğrulama ve raporlama noktasında oldukça başarılı sonuçlar veren ISO 14064 Sera Gazı Standardı, Türkiye’deki yasal mevzuatla karşılaştırılmaktadır. Kullanım motivasyonu birbirine çok benzer olsa da evrensel olarak kabul gören ISO 14064 Sera Gazı Standardı ile ülkemizde sera gazı mevzuatları arasında belli farklar söz konusudur.
Ülkemizde bu konu resmi düzeyde, “Sera Gazı Raporlama ve İzleme Yönetmeliği” olarak geçmektedir. İki mevzuat arasındaki en önemli fark, ISO 14064 Sera Gazı Standardı’nın kademeye dayalı olmaması ve sınır belirleme konusunda esnek olmasıdır. Ülkemizde ise yalnızca belli başlı sera gazların raporlanması ya da incelenmesi konusunda izin verilmektedir. Daha detaylı bilgi ve danışmanlık desteği için dilediğiniz ölçüde Arda Danışmanlık ile iletişime geçebilirsiniz.