ISO 14067

 

ISO 14067


Ürün Karbon Ayak İzi Standardı ( ISO 14067 ) artan iklim değişiklikleri nedeni ile ön plana çıkan bir uluslararası standarttır. Sera gazı emisyonlarındaki artışın en büyük sebepleri arasında yer alan insani faaliyetler ve ülkelerin sanayileşmesidir. Dünya genelinde sanayileşme arttıkça sera gazının artışında etkisi bulunan CO2, N2O, PFC, HFC gibi gazlarda artmaktadır.

Birleşmiş Milletler ve tüm dünya devlet hükümetleri iklim değişikliğine karşı mücadele etmektedir. Bu mücadeleler kapsamında bazı önlemlerin alınması ve çeşitli anlaşmalarında imzalanarak sera gazlarının atmosferimizde belli düzeylere getirilmesi anlamında çalışmalar yapılmaktadır.

İşte tam da bu anlamda karşımıza çıkan ISO 14067’de hizmet veya ürünlerin tüm aşamalarındaki sera gazının havaya bırakacağı yükü, izi belirleyen standartlar yer almaktadır. Uluslararası bir standart olan ISO 14067 sayesinde ürünlerin çevresel etkileri gözlemlenmektedir. Karbon ayak izi denetimi sayesinde firmanızın, markanızın çevresel sorumluluğunu gösterir, pazarda mevcut ve potansiyel müşteri portföyünüze bağlılığınızın kanıtını sunmuş olursunuz.

ISO 14067 standardının gereksinimlerini karşılayan firmalar, karbon ayak izi analizi sayesinde günlük faaliyetlerinin tamamının çevreye olan etkisini kontrol altına alır ve azaltır. ISO Uluslararası Standardizasyon kurumunun yaşam döngüsünü değerlendirme yöntemindeki rehberliği amacı ile ISO 14067 standardını yayınlamıştır. Bu standart sayesinden insanların sera gazı emisyonları konusunda farkındalıkları artmaktadır.


Ürün Karbon Ayak İzi Nedir ?


Herhangi bir ürünün tüm aşamaları ( ürün elde edilmesi, ürünün müşteriye ulaştırılması, tedarik ve teslimat aşamaları ) ürün ömrünü tamamladığı ana kadar olan tüm aşamalarda atmosfere salınan sera gazı emisyon miktarlarının azaltım miktarının hesaplanması ve CO2 eşdeğer cinsinden hesaplanması aşamalarına, işlemlerine ürün karbon ayak izi hesaplanması denilmektedir.

Ürün karbon ayak isi hesaplamasından yararlanmak isteyen, bu hesaplamayı yapmak isteyen kurum ve kuruluşların yapılan hesapların net olduğu, doğru olduğunu değerlendirecek olan Doğrulama ve Denetim firmalarının kullanabileceği uluslararası bir standart olduğunu unutmayalım. ISO 14067 Ürün Karbon Ayak izi Standardında ürünlerin üretimden atık bertaraf etme işlemlerine, geri dönüşüm aşamalarına kadar tüm yaşam döngüsünü kontrol altına alırsınız. Bu standartta sera gazı için şeffaf bir miktar belirlenmesi ve raporlanması sağlanmaktadır.

ISO 14067 Karbon Ayak İzi Belgesi Nasıl Alınır?


ISO 14067 belgesinin alınması için öncelikle ürünün süreç haritasının belirlenmesi yapılmalıdır.
ISO 14067 alınma aşamalarında emisyon kaynaklarının tam olarak belirlenmesi ve verilerin toplanması da gerekmektedir.
ISO 14067 standardı belgesine sahip olmak için bir sonraki aşamada ise karbon ayak izi hesaplanması yani sera gazı salınımının hesaplanması yapılmalı ve akabinde karbon ayak izinin hassasiyetinin belirlenmesi gerekmektedir.
Son olarak sera gazı salınım raporu ve sera gazı salınım doğrulaması yapılarak ilgili başvurular tamamlanır.
Bu aşamaların tamamında profesyonel bir destek alarak tüm işlemleri doğru bir şekilde tamamlayabilmeniz için hemen Arda Belgelendirme´den bilgi ve destek alabilirsiniz.

Arda Belgelendirme karbon ayak izi hesaplanması sayesinde firmaların sera gazı salınımını en aza indirir ve maliyetlerinin de düşmesini sağlar.