ISO 15838 Çağrı Merkezi Yönetim Sistemi Belgesi

ISO 15838 Çağrı Merkezi Yönetim Sistemi Belgesi


Çağrı merkezleri bugün küçük ya da büyük ölçekli fark etmeksizin tüm firmaların en önemli iletişim kanallarından biri durumundadır. Call center olarak da bilinen bu departman, kurumların müşterileri ya da hedef kitleleri ile verimli ve sonuç odaklı iletişim kurmalarına olanak tanır. Çağrı merkezi yalnızca telefon üzerinden organize edilmez, sanılanın aksine SMS, anlık ileti, telefon, faks, mail vs tümüyle çağrı merkezi iletişiminin bir parçası olarak düşünülebilir.
Çağrı merkezleri kurumlar ve potansiyel ya da mevcut müşterilerle bir anlamda iletişim köprüsü kurmaktadır.  Genelde satış sonrası hizmetlerde ya da olası problemlerin çözümü noktasında kullanılan çağrı merkezleri, daha mutlu ve sadık müşteri kitlesinin oluşmasına olanak tanır. Bu da dolaylı yoldan işletmeleri hem kurumsal hem de ekonomik düzeyde büyüten bir süreçtir.


ISO 15838 Çağrı Merkezi Yönetim Sistemi Belgesi sayesinde işletmeler, bu departmanda belli kriterleri karşıladıklarını ve standartlara uyum sağladıklarını temin etmiş olur. ISO 15838 Çağrı Merkezi Yönetim Sistemi Belgesi kurumlara ve işletmelere çok önemli avantajlar sağlar. Aşan Danışmanlık önderliğinde çağrı merkezi sistemlerinizin niteliğini artırabilir ve bu avantajlara sahip olabilirsiniz.


ISO 15838 Çağrı Merkezi Yönetim Sistemi Belgesi Avantajları


ISO 15838 Çağrı Merkezi Yönetim Sistemi Belgesi ile beraber şu avantajlara sahip olabilirsiniz:
•    Müşterilerin tek bir noktadan hizmet alabilmesi,
•    Genel operasyon giderlerinin düşmesi,
•    Şirkette ana faaliyetlere yoğunlaşma olanağının doğması,
•    24 saat müşteri taleplerinin karşılanması,
•    Ekip motivasyonunun artırılması,
•    İletişimin kontrollü ve sağlıklı bir şekilde sağlanabilmesi,
•    Müşteri haklarının bilinçli bir şekilde korunması,
•    Yazılımsal ve donanımsal olarak sorunsuz bir altyapı ile hizmet verilmesi,
•    Rekabet avantajının temin edilmesi,
•    Daimi müşteri memnuniyetinin sağlanması,


ISO 15838 Çağrı Merkezi Yönetim Sistemi Belgesi hem müşterilere hem de işletmelere çok önemli yararlar sağlar.  Bugünün iletişim evreninde çağrı merkezine sahip olmak da tek başına yeterli değildir. Bu konuda profesyonel bir destek almak ve belli kriterlere uyum sağlamak, müşterilerle olan iletişim doğru şekilde kurulmasında önemli rol oynar.
ISO 15838 Çağrı Merkezi Yönetim Sistemi Belgesi tam olarak bu noktada ön plana çıkan bir sertifikasyondur. ISO 15838 Çağrı Merkezi Yönetim Sistemi Belgesi firmaların, kurumların profesyonellik düzeyine katkı sunar. Müşteri bağlılığını yukarı çeker ve en önemlisi satış sonrası hizmet performansı yukarı çeker.


Bu Belgeyle Kurumsal İmajınıza Güç Katın


Bugün normal koşullarda iyi bir ürün ya da hizmet kalitesine sahip olmasına rağmen call center tarafında deyim yerindeyse çuvallayan markalar, olumsuz bir imaja sahip olabilmektedir. Bu konuya özel bir önem verilmesi gerektiği, ISO 15838 Çağrı Merkezi Yönetim Sistemi Belgesi ile beraber biraz daha açığa kavuşmuştur. Çünkü firmalar için ürün ya da hizmet tek başına organizasyonun tamamını oluşturmaz, satış sonrası destek ve doğru iletişim de kurumsal yapının dinamiklerine dahildir.


Müşteri memnuniyeti ve olumlu geri dönüşleri önemseyen kurumlar, işletmeler, bunu ISO 15838 Çağrı Merkezi Yönetim Sistemi Belgesi ile beraber pekiştirmek istiyor. ISO 15838 Çağrı Merkezi Yönetim Sistemi Belgesi sayesinde sosyal sorumluluk bilincini de hesaba katarak iyileştirmeler ve altyapıya ilişkin teknik düzenlemeler, daimi olarak sürdürülür.  
ISO 15838 Çağrı Merkezi Yönetim Sistemi Belgesi şu anda uluslararası düzeyde bir karşılığa sahiptir. Bu durum, belgeye sahip olanlara da özel bir prestij kazandırıyor.  Sertifika, aslında sistem koşullarının teknik açıdan tamamlamaktadır. İletişim merkezleri için standart koşulları sağlamak, ISO 15838 Çağrı Merkezi Yönetim Sistemi Belgesi‘nin temel gayeleri arasındadır.
ISO 15838 Çağrı Merkezi Yönetim Sistemi Belgesi ile alakalı kapsam ve koşullar 2009 yılının Kasım ayında oluşturulmuştur.  Tüm bu koşullar CEN, yani “European Commıttee For Standardızatıon” platformu tarafından oluşturulmuştur.


ISO 15838 Çağrı Merkezi Yönetim Sistemi Belgelendirmesi


Çağrı merkezine ilişkin hizmet almak isteyen firmalar ya da yönetim sistem standardına göre işletme bünyesinde bir departman oluşturur ya da dış kaynaklardan bir çağrı merkezi hizmeti satın alır. Profesyonel bir sistem oluşturmak isteyen firmalar genelde Çağrı Merkezi Yönetim Sistemi ile alakalı bir tercih yapar.


 ISO 15838 Çağrı Merkezi Yönetim Sistemi Belgesi almak isteyen firmalar bağımsız kuruluşlara gerekli başvurularını yapar. Bu aşamada devreye belirli denetimler girer.Firmalar,  ISO 15838 Çağrı Merkezi Yönetim Sistemi Belgesi alarak uluslararası standartların ve koşulların sağlandığını temin etme şansı bulur. Aşan Danışmanlık ile iletişime geçerek belgenin alınmasına dair tüm detayları ve koşulları öğrenebilirsiniz.