ISO 16949 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi

 

ISO 16949 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi


ISO 16949 standardı, otomotiv sektöründe faaliyet gösteren tedarikçi firmalara yönelik tasarlanan bir Kalite Yönetim Sistemi’dir. Bu standart kapsamında, otomotiv sektörüne yönelik koşullar tanımlanmış ve tedarikçi firmalar için teknik standartlar oluşturulmuştur. Bu standardın temel amacı kuruluşların faaliyetlerine katma değer kazandırma ve performansı sürekli artırma olanağı sağlamaktır. Müşteri odaklılık, liderlik, çalışanların katılımı, proses yaklaşımı, sistem yaklaşımı, sürekli iyileştirme, gerçeklere dayalı karar verme ve tedarikçilerle karşılıklı çıkar ortaklığına dayalı ilişki kavramları ve çevre ve ürünlerin geri kazanım şartlarının da daha çok göz önüne alınması üzerine kurulmuş olan ISO/TS 16949 Kalite Yönetim Sistemi Standardı, müşteri memnuniyetinin, müşteri beklentileri ve geçerli yasal şartlar karşılanarak sağlanması için şartları tanımlamaktadır.


ISO 9000 standardı temeli üzerine otomotiv sektörüne özel gereksinimlerin dahil edilmesiyle oluşturulmuştur. Sürekli geliştirmeyi ve hataların ortaya çıkmamasını sağlayacak temel sistem anlayışına sahiptir.


Küresel otomotiv sektöründe, otomotiv ana sanayii (OEM), parça ve ekipman tedarikçileri için yüksek kalite standartları uygulanmaktadır. Ana sanayi ve tedarikçiler, rekabet güçlerini koruyabilmek için bu standartların gerekliliklerine uymalıdırlar. ISO 9001’i temel alan bu kalite yönetim sistemi, tedarik zincirindeki problem ve riskleri azaltarak kârlılığın arttırılması için önemlidir.


IATF; bir uluslararası araç üreticileri grubundan oluşmaktadır - BMW Group, Daimler Chrysler, Fiat, Ford Motor Şirketi, General Motors Corporation, PSA Peugeot - Citroen, Renault ve Volkswagen - bunun yani sıra ulusal ticaret birlikleri - AIAG (Amerika), VDA (Almanya), SMMT (Ingiltere), ANFIA (Italya) ve FIEV (Fransa). Japon araç üreticileri birliği JAMA da ISO/TS 16949:2002´nin geliştirilmesinde rol üstlenmiştir, bu da Japon araç üreticilerinin gelecekte IATF´ye katılımının yolunu açmıştır.
IATF 16949 standardı, otomotiv üretimi için ISO 9001 standartları koşullarını belirler. IATF 16949 standardı, küresel çapta uyumlaştırılmış bir kalite yönetimi sistemi dokümanı ihtiyacından doğmuş ve Uluslararası Otomotiv İş Gücü (IATF) ve ISO teknik komitesi tarafından geliştirilmiştir. Bu teknik şartname QS-9000, VDA 6.1, EAQF 94 ve AVSQ gibi daha önce yayınlanmış tüm ulusal otomotiv kalite standartlarını bir araya getirmektedir.


Bu çerçeve içinde ISO 16949 standardının başlıca uygulama alanları şunlardır:


?    Otomotiv sektörü için parça ve malzeme üreten tedarikçi firmalar
?    Montaj hizmeti veren tedarikçi firmalar
?    Servis parçaları imal eden tedarikçi firmalar
?    Boyama, kaplama, ısıl işlem veya başka yüzey işlemleri yapan tedarikçi firmalar
?    Müşteriye özel başka işlemler yapan tedarikçi firmalar


Her ne kadar QS9000 standardı son dönemde yaygınlaşmış olsa da yeni standart şimdiden yerini almaya hazırdır. 2003 yılına kadar geçerli olacak ve bu tarihten itibaren kullanımdan kalkacak olan QS9000 standardı bu nedenle 2000 yılı revizyonu görmeyecektir.

 

ISO 16949


IATF 16949:2016 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi tamamen firmanızın iyileştirmesini amaçlamakta ve olası hataların önlenmesi için çalışmalarını sürdürmektedir.

Otomotiv kalite yönetim sisteminin entegre edilmek istenildiği otomotiv sektörü tedarikçi firmaları Arda Belgelendirme firması ile irtibata geçerek gerekli olan tüm bilgileri edinebilir ve aynı zamanda firmamızdan ilgili belgelendirme kurumunuzun sahip olabilmesi için danışmanlık hizmeti alabilir. ISO 16949 standardı diğer ISO standartlarına benzerdir. İlgili standart yalnızca otomotiv sektöründe faaliyet gösteren firmalara uygulanabilmektedir. Otomobil faaliyetleri kapsamında üretim işlemlerini sürdüren firmaların bir çok ihtiyacını tanımlayan uluslararası kabul gören bir standarttır.

Otomotiv sektöründeki firmaların iyileştirmelerinin yanı sıra üretimdeki hataların önlenmesi, atıkların azaltılarak en aza indirilmesi ve tedarik zincirindeki faaliyetlerin tamamını kapsayan bu sistem ISO tarafından 2002 yılından bu yana uygulanmakta ve sağlanmaktadır. ISO 16949 otomotiv alanında tasarımda, uygulamada, üretimde, montajda, serviste uygulanılmaktadır.

 ISO 16949 Dahilinde Olan Otomotiv Ürünleri


Otobüsler
Otomobiller
Hafif Ticari Araçlar
Binek Araçlar
Kamyonlar
Motosikletlerdir
ISO 16949 belgelendirmesi alınmasının ardından 3 sene boyunca geçerlidir ve ara denetimleri ise senelik olarak yapılmaktadır. İlgili belgelendirme hizmeti için denetimler 3. taraf bir denetçi tarafından yapılmaktadır. 3 senesi dolan ISO 16949 belgesi için yeniden alım işlemleri tekrarlanabilmektedir. Otomotiv üreticilerine ürün satmak isteyen firmaların bu belgeye sahip olmadan, bu standartlara uymadan satış yapabilmesi dünya üzerinde imkansızdır. Kaliteli firmaların ürünlerinizde arayacağı ilk belgeler arasında yer almaktadır.

ISO TS 16949 standardında fabrikanızın, tesisinizin ve ekipmanlarınızın planlanması yapılmaktadır. İlgili standart kapsamında üretim tesislerinizdeki temizliklerin ve düzenlemelerin yapılması için danışmanlarımız sizi yönlendirecek ve gerekliliklerinizi tamamlamanızı sağlayacaktır.

Arda Belgelendirme firmasından alacağınız bu hizmetimiz sayesinde mühendislik şartnamelerinizin kontrolleri yapılacak ve iş süreçleriniz için verimlilikleriniz tamamını gözden geçirilecektir. Üretim ve tasarım aşamalarındaki her türlü hata gözlemlenecek ve hatalardan doğan etkilerin en aza indirilmesi sağlanacaktır. İmalat yapan firmalar için ürün risk analizlerinin de yapılması ilgili belgeyi alabilmeniz için oldukça önemlidir. Beklenmedik durumlara karşın acil durum eylem planlarınızda yine firmamızdan alacağınız bu hizmet sayesinde hazır olacaktır.

Arda Belgelendirme tüm kontrol planlarınızın hazırlanması ve gözden geçirilmesini sağlamasının yanı sıra müşteri temsilcilerinizin görev ve sorumluluklarının tespit edilmesini sağlayacaktır. Kaliteli bir işletme olabilmeniz, kaliteli şekilde ürünlerinizin üretimlerini yapabilmeniz adına personelinizin motivasyonunun da sağlanacağı bir hizmettir. Eğitmenlerimiz personellerinize gerekli eğitimleri verecek ve firmanızın denetimlerden başarılı bir şekilde çıkarak ISO 16949 belgesine sahip olmasını sağlayacaktır.

Dünya’nın her yerinde geçerli olacak olan bu belge ile firmanızın kalite koşulları sağlanır olacak ve güvenilir firmalar arasındaki yerinizi alacaksınız. Standart hakkında merak ettiğiniz her türlü soru ve sorun için bizimle irtibata geçerek bilgi alabilirsiniz

 ISO 16949 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi Faydaları ve Kapsamı

ISO/TS 16949 standardı ile;


?    Otomotiv sektörünün bilgi birikimini bir araya toplamak
?    Ürün kalitesini iyileştirmek
?    Tedarikçi zincirini geliştirmek
?    Tüm sektörün aynı kalite sisteminde buluşmasını sağlamak
?    Verimliliği arttırmak
?    Ana sanayinin farklı denetim tipleri uygulamasını önlemek
?    Sektörün nitelik ve kalite düzeyini arttırmak
?    Tüketiciye daha güvenilir ürünler sunmak
Bu bakımdan ISO TS 16949 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi’nin esas aldığı ilkeler şu şekilde sıralanabilir:
?    Müşteri odaklı olmak
?    Üst yönetimin desteğini ve çalışanların katılımını sağlamak
?    Süreç ve sistem yaklaşımını benimsemek
?    Verilerle hareket etmek ve gerçeklere dayanarak karar vermek
?    Üretim faaliyetleri sırasında çevre koşullarını ve ürünlerin geri kazanım olanaklarını gözetmek
ISO 16949 standardının temel özellikleri, yüksek verimlilik ve istikrar koşulu faktörlerini ön planda tutması, işletmelerin iyi işleyen bir yönetim sistemine sahip olması ve gereksiz israfın önlenerek zararların azaltılmasına katkı sağlamasıdır.


Sonuçta ISO TS 16949 standardını kurmak ve yönetmek, işletmeler açısından stratejik bir karardır. Ancak bu sistemin kurulması ve yönetilmesi, işletmenin müşterilerine sundukları ürünlere, işletmenin çeşitli ihtiyaç ve beklentilerine, ileriye dönük hedeflerine, mevcut iş süreçlerine ve işletmenin organizasyonel yapısına ve büyüklüğüne bağlı olarak doğrudan etkilenir.
Tedarikçi firmalar açısından ISO 16949 standardı gereksinimlerine uygun hareket etmekle elde edilecek birçok fayda bulunmaktadır.
ISO 16949 otomotiv kalite yönetim sistemi hakkında daha detaylı bilgi edinmek için Aşan Danışmanlık ile iletişime geçilmelidir.