ISO 17100 Çeviri Hizmetleri Yönetim Sistemi Belgesi

 

ISO 17100 Çeviri Hizmetleri Yönetim Sistemi Belgesi


ISO 17100 Belgesi, çeviri hizmeti veren firmaların sahip olması gereken bir yönetim standardıdır. Standarttan önce ise aynı işlevi gören TS EN 15038:2006 versiyonu ile TS EN 15038:2009 versiyonu kullanılmaktaydı. 2015 yılı içerisinde standart revize edilerek ISO 17100 Belgesi haline gelmiştir.


Ülkemizde Avrupa Birliği ile uyum çalışmalarının yürütüldüğü bugünlerde çeviri hizmeti alanında yaşanan gelişmeler önemli bir konumda bulunmaktadır. Çeviri çalışmaları, iş adamlarından sporculara, diplomatlardan dış ticaret temsilcilerine kadar birden fazla alanda kullanılmaktadır. Gün geçtikçe küreselleşen dünya içerisinde sınırların neredeyse ortadan kalkması ile ülkelerin birbiri ile olan ilişkilerini daha fazla artırmıştır. Bunun sonucunda da çevirmenlik mesleği ortaya çıkmış ve oldukça önem kazanmıştır.
Teknolojide yaşanan hızlı gelişmeler, ithalat ve dışa açılma yoğunluklarının artışı ile kaliteli çeviriye duyulan ihtiyacı da artırmıştır.


Çevirmenlik mesleğinin ülkemizde de gelişmesi üzerine, bununla ilgili bir yasa çıkarılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Sonucunda ise mesleki standartların oluşturularak çevirmenliğin yetkinliğinin ölçülerek yeterlilik sınavlarının yapılması gerekli görülmüştür.


ISO 17100 Yönetim Sistemi Nasıl Kurulur?


Çeviri hizmeti gerçekleştirmek isteyen personelin yetkinlik kanıtlaması gerekir. sertifika, diploma ve eğitim kayıtları gibi belgeleri yazılı şekilde bulundurması gerekmektedir. Çeviri hizmetini gerçekleştirme esnasında bir alt yükleniciden destek alınması gibi bir durumda tüm süreçlerin etkin bir şekilde yürütüldüğünün garanti altına alınmış olması gerekir.
Aşağıda bulunan kişisel ve donanımsal olarak standardın istediği bütün yeterlilikler, çevirmenlerden beklenir:


•    Çeviri yeterliliği
•    Teknik yeterlilik
•    Kültürel yeterlilik
•    Alan yeterliliği
•    Kaynak ve hedef yeterliliği
•    Dilde metinsel ve dilsel yeterlilik
•    Araştırma, bilgi edinme ve işleme yeterliliği


Proje yöneticileri ve denetmenlerin de standardın belirlediği bir yeterlilik ve donanımda olmasına dikkat edilmelidir.


ISO 17100 Belgesi Ne Kazandırmaktadır?


ISO 17100 standardı, Uluslararası Standartlar Organizasyonu tarafından 2015 yılı içerisinde yayınlanmıştır. Bu tarihten önce yürürlükte olan EN 15038 Tercüme Hizmetleri Yönetim Sistemi Standardı’nın yerine gelmiştir.


Kaliteli bir çeviri hizmetinin gerçekleştirilmesi için gerekli olan bütün koşulları ve gerekli temel süreçleri açıklayan ISO 17100 Belgesi, aynı zamanda da kaynaklar ve diğer konular ile alakalı da gereklilikleri belirtmektedir.


Çeviri büroları, bu standart doğrultusunda sistemlerde yerine getirmeleri gereken değişiklikleri hayata geçirmek zorundadır. ISO 17100 standardı süreci düzenlemeye yardımcı olan bir standarttır. Doğal olarak da çeviri süreci ile doğrudan alakalıdır. Çeviri çalışmalarının öncesinde ve sonrasında gerçekleştirilen faaliyetler de bu standart içerisinde yer almaktadır. ISO 17100 Belgesi için kalite ile alakalı bir ölçümün yapılması ile ilgili ölçümün yapılması ile ilgili bir talep ya da öneri bulunmamaktadır. Önemli görülen nokta çeviri süreci içinde belirlenen koşul ve aşamaların doğru biçimde uygulanmasıdır. Çeviri sürecinin iyi tanımlanmasının ardından gerçekleştirilen çevirilerin daha kaliteli olduğu gözlemlenecektir.


ISO 17100 Belgesi Yararları Nelerdir?


Çeviri hizmeti almak isteyen bir müşterini en büyük endişesi, gerçekleştirilen çeviride bir hata olup olmayacağıdır. Bu hatalar, o dilde ne kadar yetkin olunup olunmadığının ve çeviri bürolarının verdikleri hizmetin ne kadar kaliteli olduğu ile alakalıdır. ISO 17100 Çeviri Hizmetleri Yönetim Sistemi Belgesi’ne sahip olan çeviri büroları bu konu ile alakalı müşterilerine yeterli güvenceyi sağlamış kabul edilir. Alınan bu belge ile uluslararası geçerlilik kazanılmış olur.


ISO 17100 Belgesi Ne İşe Yarar?


•    Çalışma yapılan müşterilerde güven duygusu oluşturur.
•    Çeviri bürosunun çalışan yetkinliği ve hizmet kalitesinin gerekli bütün koşullara sahip olup olmadığını gösterir.
•    Piyasadaki rakiplere karşı itibar ve rekabet gücü oluşturur.
•    Çeviri bürosunun tanınırlık ve gelişimine katkıda bulunur.
•    İş süreçlerinin belirlenmesi, iş akışının uygun biçimde hazırlanması ve çalışanların yetkinlik, performans gibi değerlendirmelerinin yapılmasına olanak sağlar.
•    Hizmet kalitesini artırır.
•    Müşteri memnuniyeti sağlar.


Nasıl Alınır?


Öncelikle ISO 17100 Çeviri Hizmetleri Yönetim Sistemi standardının satın alınıp bütün gerekliliklerini yerine getiren bir organizasyonel yönetim alt yapısının hazırlanması gerekir. Bu altyapının halledilmesinin ardından da bir iç denetim ve gözden geçirme toplantısı gerçekleştirildikten sonrasında belgelendirme için kuruluşa başvuru yapılır. Denetimi başarı ile tamamlayan firma IS O17100 Çeviri Hizmetleri Yönetim Sistemi Belgesi almaya hak kazanır.


Belgeyi Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir?


Başvurunu gerçekleştirilmesinden önce, belgeyi veren kuruluşun akredite edilerek kontrolü sağlanması gerekir.


Başvuru Evrakları Nelerdir?


•    Vergi Levhası
•    Faaliyet Belgesi
•    İmza Sirküsü
•    Ticaret Sicil Kaydı
•    SGK Bildirgesi (Son 3 ay için geçerliliği olan)