ISO 20400

ISO 20400


Uluslararası Standart Organizasyonunun (ISO) platformunun gıda güvenliği sistemleri için hazırlamış olduğu ISO 22400 Standardı sürdürülebilir satın alma ile alakalıdır.

Ülkemizde çok fazla bilinmeyen bir standart olan ISO 20400’e baktığımızda Sürdürülebilir Tedarik Standardı olan bu sistemde kurumların aktivitelerinden ve büyüklüklerinden tamamen bağımsız olarak satın alma kararlarına, satın alma süreçlerinin entegrasyonunu işlemeyi veyahut bunlardan etkilenecek olan paydaşları yani müşterileri, çalışanları, organizasyon firmalarını, hükümetleri, yatırımcıları için tasarlanmıştır. Firmaların sürdürülebilir tedarikleri alanında kılavuzdur. Sosyal, ekonomik ve çevresel tüm sürdürülebilirliği iyileştirmek amacı ile firmalar tarafından kullanılabilir.

ISO 20400 Sürdürülebilir Tedarik Standardı Hakkında


Firmaların satın alma politikalarını, sürdürülebilirliklerinin firma içerisine entegre edilmesini, risklerini, risklerden doğan fırsatların yönetilebilmesini, sürdürülebilirliğin satın alma süreçlerine entegrasyonunun yapılmasını, satın alma performanslarındaki sürdürülebilirliğin ölçülebilmesini ve iyileştirmeler için gerekli olan tüm konuları içermektedir. Firmaların satın alma alanında sürdürülebilirliklerinin başarılı olarak paydaşlarının da katılımının olması oldukça önemlidir. Tedarik zinciri içerisinde paydaşların katılımlarına önem verilmektedir.

Büyük ve küçük ölçekli tüm firmaların satın alma organizasyonlarında bulunan iş kolları oldukça önemlidir. Firmanın ihtiyacı olan ürünü veya hizmeti kimlerden satın aldığı performansları için oldukça önemlidir. Sürdürülebilir satın alma firmanın ihtiyaçlarında kendilerine, çevresine ve topluma fayda sağlamalıdır. Firmaların tedarikçilerinin etik dışı davranış sergilemesini, satın alınan ürünlerin, hizmetlerin sürdürülebilir olmasını ve tüm satın alma kararlarının ekonomik, sosyal ve çevresel sorunlarını ele alan ISO 20400 standardı yardımcıdır.

ISO / PC 277’nin Başkanı Jacques Schramm’ın bir konferans sırasında sarf ettiği sözler ise şu şekildedir. ” Artık işletmeler için tedarikçilere istediklerini sağlamak için soru sorulmadan güvenmek yeterli değil. Kuruluşlar, taleplerinin gerçekçi olmamasını ve birlikte çalıştıkları tedarikçilerin iyi, etik uygulamalara sahip olmasını sağlamak için tedarikçilerini tanımaktan, gereksinimlerinin ne olduğunu anlamaktan büyük fayda sağlıyor. “

ISO 20400 Sürdürülebilir Tedarik Temel Adımları Nelerdir?


Odaklanma
Normatif Referanslar
Terimlerin ve Tanımların Bilinmesi
Temellerin Kavranması
Sürdürülebilirlik için kurumun satın alma politikasının ve stratejisinin belirlenmesi ve kuruma entegre edilmesi
Firmanın tedarik işlevlerini sürdürülebilirlikleri için doğru organize edebilmesi
Sürdürülebilirlik için satın alma süreçlerinin firmaya doğru entegre edilmesidir.
ISO 20400 Sürdürülebilir Tedarik Standardı uluslararası değeri olan bir sistemdir. Şirketlerin ve kurumların sürdürülebilirlikte tedarik politikalarının belirlenmesi, entegre sistemleri, iyileştirme ve geliştirmeleri, tedarik zinciri içerisinde tüm işçi haklarına, yasal hak ve mevzuatlara uygunluğu, çevresel yükümlülüklerine bağlılığı gibi bir çok alana etki etmektedir.

Firmaların kaynak kullanımını iyileştiren bir standart olan ISO 20400 sayesinde maliyetler azalacaktır. Firmaların risk yönetimlerini adeta birer fırsata çevirmesi için yardımcı olan bu standart aynı zamanda uluslararası pazardaki sistemlere uyum sağlamanıza yardımcı olacaktır.

Global dünyamızda ISO 20400’e sahip olarak firmanızın, markanızın itibar derecesini arttırabilir ve pazardaki faaliyetlerinizi rahatlıkla sürdürebilirsiniz.

Detaylı bilgi ve teklif talepleriniz için Arda Belgelendirme firmamıza hemen web sitemizde yer alan numaramızdan ulaşabilirsiniz.