ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Belgesi

 

ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Belgesi


Hangi sektör içinde faaliyet gösterilirse gösterilsin, hangi boyutta bir kuruluş olunursa olunsun her şekilde bir iş yerinde gerçekleştirilen faaliyetlerin aksamaması gerekmektedir. Bu nedenle de olası kesintilere karşı önceden kuralların belirlenmesi ve neler yapılması gerektiğine karar verilmiş olması gerekmektedir. Bunun sonucunda da iş sürekliliği için farklı düzenlemeler gerçekleştirilerek uygun bir yönetim sistemi meydana getirilmiştir.


İş sürekliliği ISO 22301 standardında “Bir organizasyonun ürün ve servislerini kesinti olayı sonrasında kabul edilebilir seviyede sürdürebilme kapasitesidir.” şeklinde tanımlanmıştır. İş Sürekliliği Yönetim Sistemi tarafından ise ISO 22301 standardı, “ Bir kuruluşa yönelik potansiyel tehditleri ve gerçekleşmeleri durumunda bu tehditlerin iş operasyonlarına etkilerini tanımlayan ve kuruluşun ana paydaşlarının çıkarlarını, itibarını, marka ve değer yaratma faaliyetlerini korumaya yönelik bir müdahale kapasitesine sahip olacak kurumsal bir direnç inşa etmenin ana çerçevesini oluşturan bütünsel yönetim süreci” şeklinde tanımlanmıştır. Sistemdeki temel amaç işletmenin olağan üstü bir durum ile karşı karşıya kalması durumunda gerekli olan müdahale kapasitesini oluşturmaktır.

ISO 22301

İş Sürekliliği Yönetim Sisteminde kurum hangi faaliyet alanında hizmet veriyorsa versin, büyük veya küçük ölçekli işletme şartı aranmaksızın herkesin ihtiyacı olan bir standarttır. Nitekim hiçbir firma faaliyetlerinin aksamasını istemez, bu sebeple olası kesintilere karşı önceden bazı kuralların belirlenmiş olması ve hangi durumlarda nelerin yapılmasını daha önceden bilmek şüphesiz kurumu oldukça avantajlı yapacaktır.

İş sürekliliği; “bir organizasyonun ürün ve servislerini kesinti olayı sonrasında önceden tanımlanmış kabul edilebilir seviyede sürdürebilme kapasitesidir” şeklinde tanımlanır. Şayet beklenmedik iş kesintileri sizi zarara uğratacaksa firmanız için hemen Uluslararası bir standart olan ISO 22301 Toplumsal Güvenlik ve İş Sürekliliği Yönetim Sistemini uygulamanızı öneririz.

ISO 22031 standartı firmaların iş sürekliliğini sağlaması amacı ile gerekli planlarını oluşturması, gerektiğinde uygulaması, işletmeleri incelemesi ve sürdürülebilirliklerini koruması amacı ile hazırlanmaktadır. Ayrıca firmaların sürdürülebilirliğindeki riskleri analiz etmek ve azaltmak için ISO 22301 standartına uymak, firma olarak sahip olmak gerekmektedir. Bu standart sayesinde iş sürekliliğiniz asla aksamaz ve bir çok ihtimal göz önüne alınır, Firmanızın olası bir iş aksaklığı durumunda eski haline hemen dönmesini sağlayan başarılı bir yönetim sistemidir.


ISO 22031 Standardı Nedir?


2011 yılı içinde taslak sürüm olarak kamuoyu ile paylaşılmıştır. Bu standart 2021 yılının ortalarında da ISO 22301 Sosyal Güvenlik – İş Sürekliliği Yönetim Sistemi adını alarak yayınlanmıştır. Birden fazla maddesi vardır.
 

ISO 22301 Standardı’nın Maddeleri Nelerdir?


ISO 22301 Toplumsal Güvenlik ve İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Standardı tüm sektörler için çalışan sayısına bakılmaksızın her firmaya uygulanabilmektedir. Arda Belgelendirme olarak belgelendirme başvurularınızı web sitemizin iletişim bölümünden tarafımıza iletebilirsiniz.

ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetimi için firmanızda etkili bir sonuç almak adına firma üst kademe yönetim topluluğu birimindekilerin desteğinin alınması ve bu destek ile yola çıkılması oldukça önemlidir. İlgili çalışmaları firmanıza uygulayabilmemiz için firma yetkililerinin onayının ardından sizlere gerekli süreç anlatılmakta ve iş sürekliliği çalışmaları dahilinde firmanın hedefleri baz alınarak tüm çalışmalar yürütülmektedir. Kurumun tamamını ilgilendiren bu çalışmalar sayesinde sistem kurulmaktadır. Çalışma gruplarının oluşturulacağı firmamız tarafından iş sürekliliği çalışmaları tüm firmaya uygulanabilecek bir hal alacaktır.

Standardın, İş Sürekliliği Yönetim Sistemi (İSYS) ile ilgili ana bölümleri şöyle sıralanabilir:


•    Madde 4: Organizasyon İçeriği
•    Madde 5: Liderlik
•    Madde 6: Planlama
•    Madde 7: Destek
•    Madde 8: Operasyon
•    Madde 9: Performans Değerlendirme
•    Madde 10: İyileştirme

 


ISO 22301 Belgesi Nedir?


ISO 22301 Belgesi, iş sürekliliğini oluşturabilmek, uygulamak, izlemek, gözden geçirmek ve sürekliliğini uygun bir biçimde sağlanmış olduğunu kanıtlayabilmek adına oldukça önemli bir belgedir.


ISO 22301 Belgesi Genel Özellikleri Nelerdir?


•    Her tipte ve büyüklükteki endüstri ve sektör için geçerlidir.
•    Sistematik bir biçimde yaklaşım gerçekleştirebilmek için test edilmiş ve denenmiş bir çerçeve sunar.
•    İş sürekliliği standart gereksinimlerini belirleyerek yerine getirebilmek açısından kolaylık sağlar.
•    İş ihtiyaçlarını sürekli bir biçimde karşılayabilecek model oluşturur.
•    Tanımlanan şartların karşılandığını belirten sertifikasyon ini temel oluşturur.
•    Müşteri ihtiyaçları, kurum içi ihtiyaçlar, düzenleyici ve yasal gereksinimleri bütünüyle karşılayan çerçeve oluşturur.


ISO 22301 Belgesi:


•    Faaliyetlere yönelik olarak mevcut ve herhangi bir olası tehditlerin belirlenerek yönetilmesini sağlar.
•    Olay etkilerini olabildiğince aza indirerek proaktif bir yaklaşım sergiler. 
•    Herhangi bir kriz esnasında kritik fonksiyonların devamlılığını destekler.
•    Krizlerin atlatılmasının ardından toparlanma sürecinin iyileştirilmesi ve olayların gerçekleşmesi esnasında faaliyet duruşlarını en aza indirgemeyi sağlar.
•    Kuruluşların iş sürekliliğini temin edebilmek adına sistematik bir yaklaşım kurgular.


ISO 22301 Belgesi Almak İçin Neler Uygulanmalıdır?


Hemen hemen bütün kuruluşlar tarafından uygulanması gereken ISO 22301 standardı, oldukça kapsamlı ve detaylı bir süreçtir. Bu nedenle de  organizasyonunu bu sisteme entegre ederek kuruluşların, gerekli sertifikasyon sürecini başlatmasından önce yeni herhangi bir belgelendirme kuruluşuna başvuru gerçekleştirilmesinden önce sistemi kendi bünyesinde kurmuş olması gerekmektedir. Bunu gerçekleştirebilmek için de bir danışmanlık firmasından destek alması gereklidir. Sistemin tüm yönleri ile organizasyon içindeki ilgili bölümler içinden doğru ve sağlıklı bir biçimde çalıştığını teyit ettikten sonra gereken başvuruları gerçekleştirebilir.


Belgelendirme sürecinin güvenilir ve hızlı bir biçimde tamamlanabilmesi için danışmanlık hizmetinin alınması oldukça büyük önem taşımaktadır. Zira ISO 22301 Belgesi için başvuru gerçekleştirmiş olan kuruluşların mevcut durumdan bu sistem ile ne kadar uyumlu olduklarını ve ne kadar geliştirilmesi gerektikleri ortaya konur. Eksiklikler giderilir.


ISO 22301 Belgesi Kim Tarafından Verilebilir?


ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi ile ilgili sertifikalandırma hizmetini sadece akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları yapabilmektedir. Bu nedenle firmaların belgeyi aldıktan sonra geçerlilik ile alakalı sıkıntı yaşamamak adına sadece bu kuruluşlar ile çalışmaya özen göstermesi gerekmektedir.


ISO 22301 Belgesi Başvuru Süreci İçerisinde Danışmanlık Hizmeti Neden Önemlidir?


Belgelendirme sürecinin güvenilir ve sağlıklı bir şekilde tamamlanabilmesi için danışmanlık hizmetini alınması büyük önem taşımaktadır. Zira bu başvuruyu gerçekleştirmiş olan kuruluşların mevcut durum içerisinde bu sistem ile ne kadar uyumlu oldukları, eksiklikleri ve hangi yönlerinin geliştirilmesi gerektiği ortaya konarak giderilmesini sağlayabilmektedir. Danışmanlık firmalarında bu konu ile ilgili yetkili kişilere gereken eğitimler verilir. Alınan bu eğitim sonucunda ISO 22301 Belgesi’nin alınabilmesi kolaylaşır.

ISO 22301 Toplumsal Güvenlik ve İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Yararları


Olası bir durum halinde olayların etkisini en aza indirmeyi hedefler.
Firmanın saygınlığını ve markanızın itibarini koruyucudur.
Firmanın tedarik zincirini güvenli bir hale sokar.
Firma ürünleri, üretimleri ve işlerinde gelecekte olabilecek olan tehtidleri belirler ve bunları yönetme konusunda etkilidir.
Kriz durumlarında firmanın önemli fonksiyonlarının daima çalışması için gereklilikleri sunar.
Firma içerisinde sürekliliği etkileyecek olan olaylar ve kesintiler karşısında kurtarma zamanında iyileştirmeler sunar.
 

Her sektöre uygulanabilen bu uluslararası standart adına sistematik bir yaklaşım ve test edilmiş işlemlerimizden yararlanmak ve firmanıza ISO 22301 belgesini kazandırmak için hemen Arda Belgelendirme firmasını arayın. Kesintilere rağmen iş ihtiyaçlarınızı sürekli karşılayacak modeli sizler için tecrübeli eğitmen ve danışmanlarımız ile sağlıyoruz.