ISO 26000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi

 

ISO 26000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi


Kuruluşlar hizmet ya da mal üretimi gerçekleştirirken, iş süreçlerinin, her aşamasında çalışanların hakkını değerlerine uygun olacak şekilde gerçekleştirerek bütün bir sisteme uygulamak zorundadır. ISO 26000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi de bütün kuruluşları genel bir doğrultu üzerinde sistemli çalışmaya zorunlu tutan standartlar bütünüdür. Bu standartlar ile çocukların çalıştırılması, çalışanların sendika kurması ve toplu pazarlık yapma hakları, herhangi bir zor uygulanarak çalıştırılması, çalışa saatlerine uyum, çalışanların maaş ve ücretleri gibi konularda yapılması gerekenleri belirtir. Sayılan bütün gerekliliklerin kabul edilerek uygulanması o kuruluşta, üzerine düşen sosyal sorumlulukları yerine getirerek çalışanlarının haklarını güvence altına alabildiğini gösterir.


ISO 26000 Standardı’nın İşletmeler İçin Rehberlik Ettiği Konular Nelerdir?


Bu standart temel olarak işletmeler için şu konularda rehberlik eder:
•    Sosyal sorumlulukları tanımak ve paydaşları dahil edebilmek
•    Sosyal açıdan sorumlu davranışı işletebilme ve bütününe entegre ederek sosyal sorumluluğun altında bulunan yedi ilkeyi sürdürmek.


Bu temel ilkeler ise şu şekilde belirtilebilir:


•    Hesap verilebilecek durumda olmak
•    Şeffaflık
•    Etik davranışlar sergiliyor olmak
•    Paydaş çıkarlarına saygı göstermek
•    Hukukun üstünlüğüne saygılı davranmak
•    Uluslararası davranış normlarına saygılı davranmak
•    İnsan haklarına saygı göstermek
Özel sektör, kamu sektörü ya da kar amacı gütmeyen sektörlerdeki tüm işletmelere boyutları ne olursa olsun, ISO 26000 standardı uygulanır.


ISO 26000 Belgesi Nedir?


Uluslararası Sosyal Sorumluluk Örgütü (Social Accountibility International, SAI) tarafından yayınlanmış olan SA 8000 Sosyal Sorumluluk standardı bulunmaktadır. Geliştirilen bu standardın ardından 2010 yılı içerisinde Uluslararası Standartlar Örgütü tarafından ISO 26000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi Standardı yayınlanmıştır. Bu standardın gerekliliklerine sahip olan belgeye ise ISO 26000 Belgesi adı verilmiştir.


IS0 26000 Belgesi Ana Hedefleri Nelerdir?


Genele bakıldığında ISO 26000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi Belgesi’nin başlıca hedefleri şu şekilde belirtilebilir:


•    Sosyal sorumluluğun operasyonel hale getirilerek bu konu için rehberlik etmek
•    Sosyal sorumluluk konusunda hazırlanmış olan raporların ve iddiaların güvenilirliği için paydaşları tanımlamaya ve onlarla olan ilişkiyi kurmaya destek olmak
•    Sosyal, kültürel, yasal, çevresel farklılıklara ve ekonomik gelişme koşullarına saygı duymak aynı zamanda da işletmeler için sosyal sorumluluklarını yerine getirebilmek adına yardımcı olmak
•    Gerçekleştirilen performansın sonuçlarını değerlendirip iyileştirmeleri vurgulamak
•    Müşteri ve diğer paydaşları arasındaki iletişimi güven ve memnuniyet üzerine inşa etmek
•    Mevcut belgeler, uluslararası anlaşmalar, sözleşmeler ve aynı zamanda da mevcut ISO standartları ile tutarlı bir biçimde ilerlemek
•    Sosyal sorumluluk bilincini genişletmek
•    Sosyal sorumluluk alanı içinde ortak bir terminoloji geliştirebilmek


ISO 26000 Belgesi İşletmelere Ne Gibi Faydalar Sağlar?


ISO 26000 standardı temelinde, 1997 yılı içinde Uluslararası Sosyal Sorumluluk Örgütü (Social Accountibility International, SAI) tarafından yayınlanmış ve SA 8000 Sosyal Sorumluluk standardı yer almaktadır. SA 8000 Sosyal Sorumluluk standardının geliştirilmesi ile 201o yılı içerisinde Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) tarafından ISO 26000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi standardı adını almıştır. Bu standart doğrultusunda gereklilikleri yerine getiren kuruluşlara da verilen belge “ISO 26000 Belgesi” adını almıştır.


ISO 26000 Belgesi’ne sahip kuruluşlar, sürdürülebilirlik açısından firmanın altyapısını hazırlamış sayılır. Bu sayede de işletmeler için, çocuk yaştakilerin çalışma koşulları, zorla çalıştırılan işçiler, çalışanların çalışma saatleri, sendika kurma ve toplu pazarlık hakkı gibi birden fazla sorunlu alanda iyileştirme yapılır. Bunun sonucunda da kuruluş adına güvenilirlik kazanılmış olur.


ISO 26000 Belgesi’ne sahip olan işletmelerin saygınlık ve itibarı yükselerek rekabet avantajlarını artırır. Aynı zamanda da  pazarlara ulaşımı kolaylaştırır ve çalışanların moralini, işletmeye olan bağlılıklarını ve verimliliklerini de artırır. Bütün bunlar firma algısının olumlu biçimde gelişmesini sağlar.


ISO 26000 Belgesi Ne Kazandırır?


ISO 26000 standardını uygulayan kuruluşlar, sürdürülebilirlik açısından firma altyapısını hazırlamış olur. Bunun sonucunda da kuruluşun sosyal ve çevresel katma değeri yükselir. Belgenin kazandırdıklarından bahsedecek olursak:


•    Firmanın itibarı ve saygınlığı artar.
•    Rekabet konusunda firmanın, rakiplerinden her zaman bir adım önde olmasını sağlar.
•    Firma daha basit bir biçimde yeni müşteriler edinir ve aynı zamanda da mevcuttaki müşterilerini korumuş olur.
•    Firma çalışanlarının moralleri, bağlılıkları ve verimlilikleri yükselir.
•    Yatırımcılarının, pay sahiplerinin, sponsorların ve diğer kuruluşların firma algıları değişmiş olur.
•    Diğer firmalar, resmi kuruluşlar, rakipler, medya ve müşteri ilişkileri gelişmiş olur.