ISO 29001

ISO 29001 Petrol ve Doğalgaz Sanayileri Kalite Yönetim Standardı


ISO 290001, petrol ve gaz sektörü sanayinde en riskli sektörlerden birisi konumunda olmasından kaynakla oluşturulmuş bir standarttır. Standart dahilinde tehlikeli yakıtlarla uygulanan yanlışların çevreye ve insana geri dönüşü olmayan zararların önlenmesi hedeflenmektedir. Bu standart uluslararası Standardizasyon kurumu tarafından ihtiyaçları karşılama amacıyla oluşturulmuştur.


ISO 29001 standardı petrol sektöründe üretin yapan malzeme tedarik eden, servis hizmeti veren sektörler ile ilgili mal ya da hizmet sunan firmaların tamamını kapsar. Büyük petrol firmaları tedarikçilerinden bu sertifikayı talep etmektedir. ISO 29001 pazarlama konusunda firmaların elini güçlendireek belge niteliği taşımaktadır.


ISO 29001 Petrol ve Doğalgaz Sanayileri Kalite Yönetim Sistemi Yararları Nelerdir?


ISO 29001 Petrol, Petrokimya ve doğal gaz sanayilerinde geçerli olan bir kalite yönetim sistemidir. Bu kalite yönetim sistemi yararlarına maddeler halinde bakacak olursak;

 •     Kuruluşta kalite anlayışının gelişimini,
 •     Kültürel değişimi,
 •     Karın, verimliliğin ve pazar payının artmasını,
 •     Etkin bir yönetimi,
 •     Maliyetin azalmasını,
 •     Çalışanların memnuniyetinin artışını,
 •     Tedarikçi ilişkileri ve iletişiminde iyileşmeyi,
 •     Tüm süreçlerde izleme, kontrol ve sürekli iyileşmeyi,
 •      Müşteri şikayeti, iadelerin azalmasını,
 •      Maliyetlerin azaltılması,
 •      Rekabet gücünün artmasını sağlar.

ISO 29001 Standardı Hangi İşletmelere Uygulanabilir?


ISO 29001 Kalite Yönetim Standardı uygulanabilecek işletmeler şu şekildedir:
    Arama, üretim, boru hatları ve taşıma faaliyetleri sürüden ve petrol – doğal gaz ürünlerinin rafine edilmesinde yer alan işletmelerdir.
    Petrol ve doğal gaz ürünlerinin aranması, üretim, nakliye ve rafinesinde kullanılan ekipmanların tasarım, üretim, montaj, servis ve onarımı ile ilgili tüm işletmeler,
    Bu sayılan işletmelere teknik, operasyonel ve destek hizmeti sunan tüm işletmeler.

ISO 29001 Petrol ve Doğalgaz Sanayileri Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirme Süreci


ISO 29001 Petrol ve Doğal gaz sanayileri kalite yönetim sistemi belgelendirme sürecine maddeler halinde bakacak olursak:

 •     Blegelendirme süreci planı,
 •     Standartla ve şartların karşılaştırması,
 •     Başlangıç durum değerlendirmesi,
 •     Denetim,
 •     Her yıl olmak şartı ile Gözetim,
 •     3 yıl sonra tekrar yenilenme şeklindedir.