ISO 31000 Risk Yönetimi Sistemi Belgesi

 

ISO 31000 Risk Yönetimi Sistemi Belgesi


      Bir kuruluşta; mali stratejik ya da operasyonel olarak hedeflerine ulaşabilmesine engel yaratan her türlü olayın gerçekleşmesi ihtimaline risk denmektedir. Riskler iki farklı açıdan ölçümlendirilerek analiz edilir. Birincisi risklerin gerçekleşme ihtimali yönünden, diğeri ise bu risklerin gerçekleşme durumunda meydana gelebilecek hasarlın o kuruluşa olan etkileri açısından yapılan analizlerdir.


ISO 31000 Risk Yönetim Sistemi Standardı, risk yönetimi ile alakalı ilke ve genel esaslarını düzenler. Herhangi bir toplumsal, kamusal ya da özel bir girişim, birlik, grup ya da birey tarafından kurulabilir. Bu nedenle, ISO 31000 Risk Yönetim Sistemi Standardı herhangi bir endüstri veya sektöre özgü bir standart değildir. Aslına bakıldığında, her boyutta ve her faaliyet alanında kuruluşun ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzey ve yeterliliktedir. Kamu sektörü veya özel sektör olarak ayrım yapılmadan hatta ve hatta o firmada bulunan çalışan sayısı dahi göz ardı edilerek her firma için uyarlanabilir bir standarttır.
Faaliyetler esnasında karşılaşılan bir takım risklerin kontrol altında tutulabilmesi ve olası zararlardan kaçınılabilmesi firmanın beklentileri arasında yer alır. ISO 31000 standartları, firmalar için bu işi çok daha sistematik ve belli kurallar dahilinde gerçekleştirme fırsatı yaratır.

     Firmanız hangi iş kolunda, hangi sektörde bulunuyorsa bulunsun, mal, hizmet üretiminde bulundukları için daima risk altındadırlar. Riskleri bilmek ve riskler meydana gelmeden önce almak oldukça önemlidir. ISO 31000 Risk Yönetimi Eğitimlerimiz ve belgelendirmesi sayesinde kurumunuzu koruma altına alabilir ve pazardaki rekabet gücünüzü rakiplerinize göre arttırabilirsiniz.

ISO 31000:2018 sayesinde şirketlerin risk analizleri ve risk değerlendirmeleri bilgileri sağlanmaktadır. Kamu alanında, özel sektörde planlamalar çok ama çok önemlidir. Yönetim ve uygulamanın tüm faaliyetlerini ilgili süreçlerde ISO 31000 standardından faydalanarak yapabilirsiniz. İlgili standart sayesinde muhteşem planlamalar yapabilir ve Arda Belgelendirme firmamız sayesinde firmanızda daima iş sağlığı ve iş güvenliğini hakim kılarsınız. Süreçleri yönetirken bir çok riskten korunmuş olursunuz.

Her işletme için fırsatlar değerlendirilmeli ve fırsat anı gelir gelmez yakalanmalıdır. Bazı fırsatlar firmanıza avantaj sağlarken aynı zamanda da riskleri beraberinde getirebilir. Bu durumlarda fırsatları başarılı bir şekilde değerlendirebilmeniz amacıyla firmanızın kaliteli bir yedekleme programına sahip olması gerekmektedir.


Risk Yönetim Maddeleri Nelerdir?


•    Risklerin belirlenmesi
•    Risk fırsatlarının değerlendirmesinin yapılması
•    Riskin kaynağının ortaya çıkarılması
•    Riskin değiştirilme olasılığının belirlenmesi
•    Sonuçların uygun şekilde değiştirilmesi
•    Risklerin paylaşılması
•    Risklerin belgelendirilmesi


ISO 31000 Belgesi Nedir?


ISO 31000 Belgesi, risk yönetimi sistemlerinin genelinde küresel bir mihenk taşıdır. Tercih edilmesi halinde piyasa içerisinde firmayı ön sıralara taşıyarak müşterilerin, alınan herhangi bir stratejik kararlar ile ilgili güven duymalarına neden olur. ISO 31000 Belgesi, risk yönetimi ile alakalı uygulanması gereken bütün şartların tanımlandığı, özel kamu veya sosyal alanlarda, planlama, yönetim faaliyetleri ve iletişim süreçleri için uygulanan, operasyonel verimi, yönetim ve hissedar güvenini artırmayı amaçlayan bir yönetim sistemidir.
ISO 31000 Belgesi’ne sahip olmak, o kuruluşta kurumsal bir kimlik sergilendiğini belirtir. Ayrıca kuruluşun rakiplerine karşı olan itibarını da artırır.
ISO 31000 Belgesi Ne İşe Yarar?
ISO 31000 Belgesi uluslararası geçerliliğe sahip olan bir belgedir. Bu belge kapsamında yönerge ve ilkeler sağlanarak şirketler için risk analizi ve risk değerlendirmeleri açısından yardımcı olur. Sosyal alan, kamu ya da özel çalışma alanı farketmeden bütün planlama, yönetim faaliyetleri ve iletişim süreçleri için uygulanabilir.


ISO 31000 Belgesi Yararları Nelerdir?


•    Hissedarlar için risk yönetimine yönelik güven sağlar.
•    Operasonel verimi ve yönetimi proaktif bir biçimde geliştirir.
•    Yönetim sistemi içerisinde performans ve direnci artırır.
•    Kayıpları olabildiğince aza indirerek analize yönelik yönetim sistemi kontrolleri geliştirir.
•    İş sürekliliğin elde edilmesine yardımcı olur.
•    Fırsat ve riskleri analiz ederek belirlenen planlama doğrultusunda strateji üretmeye yardımcı olur.
•    Riskler ortaya çıkmadan önlem alınmasını sağlar.
•    Risklerin olabildiğince makul düzeylerde tutulmasını sağlar.
•    Olumsuz gelişmelere karşı strateji planı geliştirir.
ISO 31000 Belgesi Nasıl Alınır?
Firma büyüklüğü ve çalışan sayısının uygunluğu belirlendikten sonra ISO 31000:2018 Risk Yönetim Sistemi standardının satın alınarak tüm gerekliliklerinin sağlandığına dair bir dokümantasyon elde edilmelidir. Bundan sonrasında ise organizasyonel yönetim altyapısının kurulması gerekir. Beraberinde en az iki çalışanın ISO 31000:2018 Risk Yönetim Sistemi Standardı eğitimi ve ISO 19011 İç Tetikçi eğitimi almış olması gerekir. Tüm bu altyapıların tamamlanmasından sonra ilgili belgelendirme kuruluşuna talepte bulunarak süreç başlatılır. Akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu ile denetim tarihleri planlandıktan sonra kuruluştan yetkili kişiler gelerek firmaya gereke denetimleri yapar. Denetimleri başarı ile tamamlayan firmalar ISO 31000:2018 Risk Yönetim Sistemi belgesini almaya hak kazanır.
ISO 31000 Belgesi Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir?
•    Belgeyi veren kuruluşun akredite edilmiş olup olmadığının mutlaka kontrol edilmesi gerekmektedir.
•    Belge kapsamının doğru belirlenmiş olması gerekir.


ISO 31000 Belgesi Başvuru Evrakları Nelerdir?


•    Faaliyet Belgesi
•    Vergi Levhası
•    İmza Sirküsü
•    Ticaret Sicil Kaydı
•    SGK Bildirgesi (Son 3 Aylık)
•    ISO 31000: 2018 Risk Yönetim Sistemi Dokümantasyonu


ISO 31000 Belgesi’ni Kimler Alabilir?
Bu belge; herhangi bir toplumsal, kamusal ya da özel faaliyette bulunan her firma tarafından kullanılabilmektedir. Bu nedenle ISO 31000 Risk Yönetim Sistemi herhangi bir alana özgü standart değildir. Standart, bir kuruluş için ömür boyunca, o kuruluşun birden fazla çeşitli faaliyetleri için uygulanabilmektedir. Bu faaliyetlere; stratejiler, kararlar, işlemler, süreçler, projeler ve ürünler örnek gösterilebilir.

 

ISO 31000 Risk Yönetim Sistemi Firmanıza Neler Sunar?


İşletme faaliyetlerinizde bilinçli kararlar almanızı sağlar.
Risklerden meydana gelebilecek olan tüm sonuçların değiştirilmesinde etkilidir.
Risk ihtimallerinin azaltılması ve yok edilmesi konusunda etkilidir.
Firmanız ve markanız için doğabilecek tüm fırsatları değerlendirebilmenize ve risklerin kabul edilmesine olanak sağlar.
Bazı riskleri taşıyan hallerle başa çıkmanızı, çok riskli olanlara başlanılmaması veya devam edilmemesi için karar alınabilmesine yardımcıdır.
Gelecekte firmanızın karşısına çıkabilecek olan riskleri öngörür.
Risk yönetimi sistemlerinin kurulmasında pratik ve teorik uygulama faydalarını beraberinde getirir.
Markanızın kurumsal hedeflerini, firma yapınıza ve iş kültürünüze yardımcı olacak bir ortak yaklaşım sunacaktır.
Arda Belgelendirme olarak ISO 31000 eğitimlerimizde risk yönetimi alanındaki tüm pratikleri tam olarak anlamanız ve risk yönetimlerindeki tüm süreçleri başarılı bir şekilde atlatmanız amaçlanmaktadır.

ISO 31000:2008 risk yönetim belgelendirme hizmetlerimizde tüm iş zorluklarından arınmanız için gerekli olan doğru yönetim sisteminin firmanız tarafından nasıl yönetileceği ve sertifikasyon işlemlerinin başarılı bir şekilde tamamlanması gerçekleştirilmektedir. Uzun yıllardan bu yana sektörde hizmet gösteren eğitmenlerimizin tecrübe ve bilgi birikimi ile yüz yüze verilecek eğitimler sayesinde pratik olarak denetim çalışmalarıyla beraber en iyi uygulamalar firmanıza sağlanabilmektedir.

Alanında uzman kadromuzdan bilgi ve teklif almak için hemen firmamız ile iletişime geçin.