ISO 39001 Yol ve Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi

 

ISO 39001


ISO 39001 yol Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi firmanızın yol ve trafik güvenliğinden doğacak olan risklerin anlaşılması anlamında ve iyi bir şekilde yönetilebilmesi anlamında uluslararası geçerliliği bulunan bir standarttır. Ölümlü, yaralanmalı sonuçları meydana gelen bir çok kaza ülkemizde olmaktadır. Bu kazaların bir yoğu yol ve trafik sistemlerinde doğrudan bağlantılı olabilmektedir. Araçlar, yollar, yolu kullanan kişiler, acil yardım servisleri yalnızca can güvenliği adına sorumlulukta tanımamaktadır.

Ülkemizde Ulaştırma Bakanlığı aracılığı ile Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından bir çok çalışma yol ve trafik güvenliği anlamında yürütülmektedir. Örnek verecek olursak, karayollarında karşımıza çıkan mavi tabelalar hemen hemen her sene %25’inin yenilenmesi yapılmaktadır. Maalesef ülkemizde bu tabelalar çalınabiliyor, kazalara karışabiliyor hatta kurşunlanabiliyor bile. Bazen ise yalnızca üzerindeki yazıları silindiği için yenilenme gereği duyuluyor.

Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) tarafından 2012 senesinde yayınlanmış olan ISO 39001 Yol Trafik Güvenliği Yönetim Sisteminde firmaların trafik ve yol güvenliğine yönelik tüm riskleri ortaya çıkarılmakta ve bunların yönetilmesi sağlanabilmektedir. Bu standart sayesinde trafik güvenliği ve yol güvenliği sağlanması konusunda sorumlu olan tüm firmalar adına oldukça yarar sağlamaktadır. Bu güvenlik alanında taşımacılık sektörü maalesef oldukça fazla etkilenmektedir. Araç sürücülerinin beceriksizlikleri, eksikler, hatalı davranışları veyahut algılayamama sorunlarından kaynaklı olan bir çok hata meydana gelebilmektedir.

ISO 39001 Yol ve Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi firmalarda yol ve trafik güvenliklerinin daha sağlıklı uygulanabilmesi adına gerekli olan tüm koşulları tanımlamıştır. Bu standartlara ve koşullara uyan firmalar aynı zamanda toplumsal koşullarını, sorumluluklarını da yerine getirmiş olacaktır.

ISO 39001 standardı yollardaki olası kazaların önlenebilmesi, insanların bedensel olarak zarar görmemesi ve işlermelerin maddi hasarlarının azaltılması anlamında yapılacak tüm çalışmalara rehberlik edecektir.

 

ISO 39001 Yol ve Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi


Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı olarak Karayolları ve Genel Müdürlüğü tarafından, yol ve trafik güvenliğini sağlayacak biçimde birden fazla çalışma yürütülmektedir. Karayollarında bulunan işaret tabelaları, ışıklandırmalar, dinlenme tesisleri ve yakıt istasyonu gibi alanlar ve faktörlerin düzenlenmesi oldukça önem arz eden bir konudur. Tüm bu çabalar trafik ve yol güvenliğini sağlamak aynı zamanda da can ve mal kayıplarına sebep olan kazaların önlenmesine yönelik gerçekleştirilir. Ancak her şeye rağmen ölümler, yaralanmalar ve maddi hasarların önüne geçilememektedir.


ISO 39001 Yol ve Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı Nedir?


Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) tarafından 2012 yılı içerisinde yayınlanmış olan ISO 39001 Yol Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi standardı, işletmelerin yol ve trafik güvenliğinin sağlanabilmesi için oldukça önem arz eden bir standarttır. Bir yol trafik güvenliği yönetim sisteminin asgari olarak ihtiyaçlarını belirleyen bir standarttır. ISO 39001 Yol ve Trafik Güvenliği Teslimi Sistemi, firmalara milletler arasında tamamen kabul görmüş bir anlayış sunar.


ISO 39001 Belgesi İlkeleri Nedir?


Yol ve trafik içinde güvenliğin sağlanması ve sadece insanların can güvenliğini koruması açısında değil, aynı zamanda da işletmelerin maliyet düşürme ve çevreye verilen zararların azaltılması konusunda oldukça önemli bir konudur. İşletmeler ISO 39001 Belgesi’ne, faaliyetlerini daha kolay analiz ederek sonuçlarını daha kolay değerlendirmek amacıyla sahip olmalıdır. ISO 39001 standardı, olası kazaların önüne geçilebilmesi, insanların bedensel olarak zarar görmemesi, işletmelerin maddi hasarlarının düşürülmesi için gerçekleştirilecek çalışmalara rehberlik etmektedir. Bunun haricinde gerçekleştirilen çalışmaların sonuçlarının da doğru bir biçimde değerlendirilmesini sağlar. ISO 39001 Belgesi Temel İlkeleri şu biçimde sıralanabilir:


•    Yola çıkılmadan öncesinde, aracın izleyeceği yolun trafik yoğunluğu, aracın cinsi ve hava koşulları ile alakalı bilgilerin doğrultusunda uyulması gereken hız limitleri belirlenmelidir.
•    Aracın gideceği güzergah, taşıyacak olduğu yüke ve aracın cinsine bağlı olarak tespit edilmelidir.
•    Araç sürücüsünün kullanması gereken ekipmanlar aracın özelliklerine uygun bir biçimde tespit edilmelidir.
•    Sürüş güvenliğinin sağlanabilmesi için sürücülerin alkol, uyuşturucu madde ya da keyif verici maddeler kullanmaması aynı zamanda da yorgun olmaması gerekir.


ISO 39001 Belgesi’ne göre güvenli bir yolculuk planlamasının gereken faktörler ise şu şekilde belirtilir:


•    Yola çıkma ihtiyacı var mıdır?
•    Trafiğe çıkabilmek için doğru araç tercihi yapıldı mı?
•    Aracı kullanacak olan sürücünün ehliyeti aracı kullanabilmek için yeterli midir?
•    Yolculuk için en doğru güzergah tespiti yapıldı mı?
•    Sürücünün yapmış olduğu yolculuk sıklığı yolculuk sıklığı dikkate alınmış mıdır?


ISO 39001 Belgesi İşletmeler İçin Ne Gibi Faydalar Sağlar?


ISO 39001 Belgesi’nin işletmelere sağlayacağı başlıca fayda, toplumsal sorumluğun yerine getirilmiş olmasıdır. Bunun haricinde karayollarında gerçekleşebilecek kazaların önüne geçmek ve yaşanma ihtimali olan can ve mal kayıplarına engel olmak bir işletmenin başlıca sorumluluklarıdır. Aynı zamanda işletmelerin ISO 39001 standardı kapsamında belirlenecek olan trafik ve yol güvenliği politikası ve hedefleri, bunlara uyulması durumunda ise işletmeyi rakipleri ile mücadelede öne taşır.
ISO 39001 Belgesi standardına uyum sağlanması, işletmelere çok daha doğru bir yönetim şekli sunacaktır. Bu da verimliliği en üst seviyelere taşır.
•    Kaza kaynaklı ölüm ve yaralanmaların azalmasını sağlar.


•    İş ve iş gücü kaybını azaltır.
•    Gerçekleşebilecek herhangi bir kaza sonucunda ürün ve hizmet kaybının önüne geçer.
•    Araç verimliliğinin en üst seviyede sağlanmasına sebep olur.
•    Stresi azaltarak çalışanların memnuniyetini artırır.
•    Kuruluşların imajlarını iyileştirmeyi ve yenilemeyi sağlar.
•    Gerçekleştirilen hizmette yaşanabilme ihtimali olan gecikmelerin önüne geçer.


ISO 39001 Belgesi’ni Kimler Almalıdır?


Trafik kazalarının önlenmesi haricinde yol ve trafik güvenliğinin sağlanması amacı ile çıkarılmış olan ISO 39001 Yol ve Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi standartları, karayolları ve ayrıca trafik sistemi ile alakalı olan trafik güvenliğinden sorumlu olan bütün kamu ve özel sektör kuruluşları için tasarlanmıştır. Bu kuruluşlar için büyük ya da küçük olmaları herhangi bir fark arz etmemektedir. Aynı zamanda çalıştırmakta oldukları personel sayısının ve kullandıkları araç sayısının da bir önemi bulunmaz.


Önemli olan tek şey; faaliyet alanları itibariyle trafik güvenliğini artırmak ve olası trafik kazalarından dolayı meydana gelebilecek bedensel ve maddi kayıpların önüne geçmektir.


Bu belgeye sahip olması gereken kuruluşlar:


•    Karayolu yapımı ve bakımı gerçekleştiren kuruluşlar
•    Karayolu tasarımı yapan kuruluşlar
•    Kargo/kurye/taşımacılık şirketleri
•    Yakıt taşıma ve dağıtım şirketleri
•    Personelleri karayolunda seyahat eden kuruluşlar
•    Karayolu seyahat firmaları

  ISO 39001 Yol ve Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi Ana İlkeleri


Araçlardaki sürüş güvenliğini sağlayabilmek adına sürücü kişilerin alkol, uyuşturucu madde veyahut keyif verici maddelerini kullanmaması ve yorgun olmaması gerekmekte.
Yollarda sürücülerin kullanacağı ekipmanların aracın özelliklerine göre temin edilmesi gerekmektedir.
Sürüş için aracın takip edeceği yollar, kavşakların kullanım kuralları bilinmelidir.
Araçların taşıdıkları yüklere, aracın cinsine bağlı olarak tespiti yapılmalıdır.
Sürücüler araçları ile yola çıkmadan önce, aracın gideceği yoldaki trafik yoğunluğunu aracın cinsine göre, hava koşullarına göre dikkate almalı ve hız limitlerinin bilinmesi gerekmektedir.
Karayollarında karşılaşılan kazaların önlenmesi, can ve mal kayıplarının önüne geçilmesi tüm firmaların temel sorumlulukları arasındadır. ISO 39001’e uyum sağlayan firmalar doğru bir yönetim şekli ile idare edilecek ve aynı zamanda işletme verimliliği de artacaktır. Firmaların hizmet kalitesinin artması ile beraber maliyetleri de aynı zamanda düşecektir.

Sizlerde ISO 39001’e sahip olmak için hemen bizlere ulaşabilirsiniz