ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Nedir?

Oldukça kapsamlı bir sistem olan ISO 9001, bir işletmenin bütün süreçlerini esas alan ve müşteri beklentilerini karşılayacak şekilde üretim yaptığını gösteren bir sistemdir. ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ‘ni kuran, çalıştıran, takip eden ve sürekli geliştiren firmalar, başta müşterileri olmak üzere bütün paydaşlarına kaliteli ürünler üretebildiğini ispatlamış olmaktadır. İşletmenin tamamına uygulandığı için de daha kurumsal, nitelikli ve bilinçli bir yönetim olmasını sağlamaktadır.

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi bir ürün ya da hizmeti belgeleyen ve sadece yasal zorunluluklardan ötürü alınması gereken bir belge değildir. Kaliteyi bir kurum kültürü haline getirmeyi ve böylelikle hem iç hem de dış pazarda hizmet verdiği müşteri sayısını ve rakebet gücünü artırmayı amaçlamaktadır.

 

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Avantajları

Bu sistemi doğru ve etkin bir şekilde uygulayan işletmeler, doğrudan veya dolaylı olarak birçok avantaja sahip olmaktadır. ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ‘nin en önemli faydalarını şu şekilde sıralayabiliriz:

Daha etkili bir müşteri ilişkileri yönetimi sağlanır. Müşteri memnuniyeti ve işletmeye duyulan güven gözle görülür ve sürdürülebilir şekilde artarkan, müşteri şikayetleri de ciddi oranda azalır.

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi sayesinde işletmelerin süreçlerinde, kişilerden bağımsız olarak daha sistematik ve verimli bir yönetim görülür. Böylelikle,şirketin kendi içerisinde yaşadığı problemler en aza iner.

Çalışanların işe bağımlılığı ve motivasyonu artar.

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi , işletmenin kalitesiz ürün ve verimsiz organizasyon yapısından kaynaklanan maliyeti en aza indirir.

Daha prestijli, güvenilir ve güçlü bir kurum imajı oluşturulur. Piyasada rekabet avantajı elde edilir.

Farklı pazarlara girmek istendiğinde daha hızlı ve kolay aksiyon alınabilir.

 

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Kapsamı

ISO 9001:2015 versiyonu bir önceki versiyondan farklı olarak toplamda 10 başlıktan oluşmaktadır. Bu versiyonda, süreç yaklaşımı vurgulanmakta, risk ve önleyici faaliyetler öne çıkarılmakta ve yönetim sorumluluğu artırılmaktadır. Aynı zamanda, dokümante edilmiş bilginin yerini belgelendirilmiş veri almaktadır. Bu da kuruluşlara kolaylık ve esneklik sağlamaktadır.

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ‘nin ana başlıkları şu şekildedir:

1. Kapsam

2. Örneklemeler

3. Terim ve Tanımlar

4. Organizasyon içeriği

5. Liderlik

6. Planlama

7. Destekleme

8. Operasyon

9. Performans değerlendirme

10. İyileştirme

 

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi Nasıl Alınır?

İşletmelerin belgelendirme süreçlerinde mutlaka bir danışmanlık firması ile beraber çalışması tavsiye edilmektedir. Bu firmalar, kalite ve kalite sistemi konusunda oldukça tecrübeli olduklarından belge sahibi olmak isteyen işletmelerin daha hızlı yol almasını sağlamaktadır. 

Belgelendirme sürecinin adımlarını şöyle sıralayabiliriz:

Danışmanlık firması seçimi ve gerekli eğitimlerin alınması.

Belge başvurusu ve denetlemelerden önce işletmenin bütün ISO 9001 gerekliliklerini yerine getirerek hazırlıklarını tamamlanması.

Akredite bir belgelendirme kuruluşuna ISO 9001 başvurusu yapılması.

Belgelendirme kuruluşa bazı belgelerin gönderilmesi ve ön inceleme süreci.

Bu süreçte herhangi bir problem / eksiklik çıkarsa işletmeden bunları gidermesi istenir.

Belgelendirme kuruluşundan gelen denetçiler işletme faaliyetlerini yerinde denetler. Denetim süresi, işletme sahalarının (ofis, atölye, fabrika vs) büyüklüğüne bağlı olarak değişebilir.

Denetlemelerde ortaya çıkan sorunlar, eğer hızlı aksiyon alarak düzeltilebilecek ise işletmeden gerekenleri yapması talep edilir.

Denetleme sırasında tutulan raporlar, belgelendirme kuruluşunun yönetimi tarafından incelenir ve işletmenin belge alıp alamayacağı kararlaştırılır.

Bütün süreçleri başarılı ile tamamlayan işletmeler belge almaya hak kazanırlar.

 

 

Anahtar kelimeler: ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi

Meta yazısı: Bu yazıda, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi hakkında bilgiler ve belgelendirme süreci hakkında açıklamalar yer almaktadır.