ISO EN 15593 Gıda Paketleme Ambalaj Kalite

ISO EN 15593 GIDA PAKETLEME AMBALAJ KALİTE


ISO EN 15593 Gıda Paketleme Ambalaj Belgesi, gıda üreten kuruluşlara yönelik olarak paket ya da ambalaj imalatı yapan işletmeleri yakından ilgilendiren önemli bir sertifikasyondur. Yapılan ambalajlama işleminin standartlara uygun şekilde gerçekleştirildiğini kanıtlayan ISO EN 15593 Gıda Paketleme Ambalaj Belgesi, prestij ve güven açısından gereklidir.
CEN Tarafından Geliştirildi
Belge, ambalajlama ya da paketleme faaliyetlerinin güvenliğini sağlar. Bu standart, Avrupa Standartlar Komitesi tarafından geliştirilmiş bir paketleme standardı olarak bilinir. Bu komite kimi kaynaklarda CEN şeklinde de geçebilir. ISO EN 15593 Gıda Paketleme Ambalaj Belgesi’nin bu anlamda uluslararası anlamda bir geçerliliği söz konusudur. Daha çok tehlike analizleri ya da risk değerlendirmeleri üstüne temellenmiş bir standarttır.
Paketleme bileşenleri ya da tedarikçilere hitap eden ISO EN 15593 Gıda Paketleme Ambalaj Belgesi için bağımsız ve tarafsız bir sertifikasyon firmasıyla bağlantı kurmanız gerekir. Bu anlamda sektörde uzun senelerden bu yana deneyimiyle fark yaratan Aşan Danışmanlık’tan konuya dair bilgi ve destek talebinde bulunabilirsiniz.
Aşan Danışmanlık’ın uzman kadrosu, ISO EN 15593 Gıda Paketleme Ambalaj Belgesi konusunda sizlere yardımcı olacak ve her aşamada profesyonel bir destek sunacaktır. ISO EN 15593 Gıda Paketleme Ambalaj Belgesi, daha çok gıda paketleme faaliyetlerini öncelikli olarak görür. Tüm üretici firmalar için mutlaka gıda güvenliği ve hijyen açısından zorunlu tutulan bir standarttır.
Standardın Genel Kapsamı ve İçeriği


ISO EN 15593 Gıda Paketleme Ambalaj Belgesi, esasen tehlike analizlerine odaklanmış bir standarttır. Gıda paketleme sektöründe ciddiye alınan bir standart olan ISO EN 15593 Gıda Paketleme Ambalaj Belgesi, kullanıcılar için güven oluşturur.  ISO EN 15593 Gıda Paketleme Ambalaj Belgesi, bir açıdan fiziksel koruma da sağlar. Paketlenmiş olan her türlü gıdanın dış faktörler tarafından muhafaza edilmesi, belgenin ilk amacıdır. Örneğin paketleme sırasında ya da sonrasında basınç, sıcaklık, küf, darbe ya da hava koşullarından kaynaklanan olumsuzlukların bu şekilde önüne geçilir.
Diğer yandan paket içinde yer alan gıdaların su ya da toz gibi dış etkenlerden korunmasını ve aynı tazelikte kalmasını sağlar. Gıda sağlığına dikkat edilmediği, risklerin fazla olduğu günümüzde ISO EN 15593 Gıda Paketleme Ambalaj Belgesi ve benzer standartların varlığı, tüketicilerin sağlığı açısından da büyük önem taşır. Burada asıl motivasyon tüketici ve üretici arasında güvenilir ve sağlıklı bir köprü oluşturmaktır. Yanlış ya da bilinçsiz bir paketleme, tüm organizasyonu ve emeği çöpe atabilir. Bu alana özel bir standart getirilmesi, sürecin doğru şekilde tamamlanmasını sağlar.
ISO EN 15593 Gıda Paketleme Ambalaj Belgesi incelendiği zaman daha net görülecektir ki bu sertifikasyon aslında ISO 9001 ya da ISO 22000 şartlarına dayalıdır. İmalat aşamasındaki her nokta detaylı bir şekilde denetlenir ve belli kriterlere göre standarda uygun olup olmadığı analiz edilir. Gereklilikler öyle başarılı bir şekilde oluşturulmuştur ki farklı yönetim ağlarına da sorunsuz bir biçimde entegre edilebilir.


Gıda Paketleme ve Ambalajlama İşlemlerinin Önemi
Sağlıklı bir gıda imalatı ve tüketimi büyük önem kazanmıştır. Özellikle de kar elde etmek amacıyla üreticilerin sorumsuzca davranması, ortaya vahim sonuçlar çıkarmıştır. Ürünlerin sağlıklı olmaları kadar paketleme ve ambalajlama işlemlerinin de büyük önemi vardır. Bu nedenle ambalajlamanın da en az ürünün kendisi kadar dikkatli bir şekilde sunulması şarttır.  
Bu hijyen ve güvenlik açısından çok daha büyük ve ciddi tehditleri beraberinde getirecektir. Bazı ülkelerin özel koşul ve durumları da bu paketlemelerde dikkate alınmalıdır. Örneğin Müslüman ülkelerde domuz jelatini ambalajlar, kabul edilmez.
Bu anlamda beslenme alışkanlıklarından toplumların dini ve kültürel eğilimlerine kadar pek çok detaya dikkat edilmelidir. Özellikle de yurt dışına ihracat edilen ürünlerin ambalajlama süreçleri bu açıdan özel bir dikkat istiyor. Bir diğer örnek de vegan beslenme tarzından verilebilir. Bu tarz kişiler de örneğin ürünlerinin ambalajlarında herhangi bir şekilde hayvansal katkı maddesine rastlamak istemez. Bu nedenle ambalajlarda bitkisel ham maddelere yer verilmelerini isterler. Bu tarz örnekleri daha da çoğaltmak mümkündür.
Ambalajların ürünler açısından çok farklı işlevlere sahip olduğu unutulmamalıdır. Bu ambalajlar işletmeler için bir nevi kimlik kartıdır, aynı zamanda rehber niteliği ya da kullanım kılavuzu niteliği taşır. ISO EN 15593 Gıda Paketleme Ambalaj Belgesi açısından uygun olması, ambalajın üzerinde bulunan logo veya işaretlerden rahatlıkla anlaşılır. Daha detaylı bilgi için Aşan Danışmanlık ile bağlantı kurabilirsiniz.