İyi Hijyen Uygulamaları (GHP)

GHP ( İYİ HİJYEN UYGULAMALARI )


Gıda maddelerinin, güvenilir olması ve insan sağlığına zararlı olmaması için satın alma, üretim, muhafaza ve sunum aşamalarında gerekli kontrollerin yapılması ve önlemlerin alınmasıdır. Kısaca, güvenli gıda üretmek için gerekli olan tüm koşulları sağlamaktır. Amacı tüketicinin gıda güvenilirliği yönüyle korunmasını sağlamak için gıda işletmecisinin, gıdanın ilk üretim aşamasından başlayarak nihai tüketiciye sunumuna kadar uyması gereken kuralları belirlemektir. (Good Hygiene Practices) İyi Hijyen Uygulamaları) gıda güvenliği yönetim sisteminin ön şartı olan GHP İyi Hijyen Uygulamaları, gıda üretim tesislerinin tasarımı ve yapılandırılması, temizleme ve dezenfeksiyon yöntemlerini, tüm süreçlerdeki hijyenik operasyonu gibi uygulamaları içeren bir sistemdir.


Gıda ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeleri üreten işyerleri ile satış ve toplu tüketim yerleri yönetmelik çerçevesinde belirtilen asgari teknik ve hijyenik şartları taşımak zorundadır. Satış yerleri faaliyete başlamadan önce, ilgili belediye / il özel idaresi / organize sanayi bölgesinden “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı” ile Tarım ve Köy işleri Bakanlığından “Kayıt Numarası” almalıdır. Bu konuda ilinizdeki il / ilçe tarım müdürlüğünden bilgi alınabilir. Aynı zamanda, bu işyerlerinin; 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununa göre Esnaf ve Sanatkar Siciline ve esnaf ve sanatkarlar odalarına veya 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İle Odalar ve Borsalar Kanununa göre Ticaret Siciline ve ticaret odalarına kayıtlı olması zorunludur.


Kritik Kontrol Noktalarında Tehlike Analizi adı verilen HACCP gıda güvenliği yönetim sisteminin bir ön gereksinimi olan GHP ( Good Hijyen Practise ) yani İyi Hijyen Uygulamaları; gıda üretim tesislerinin hijyenik tasarımı ve yapılandırılması, temizleme ve dezenfeksiyon yöntemlerini, gıda işlemede gıdaların mikrobiyal kalitesi, her işlem basamağının hijyenik operasyonu, personel hijyeni gibi uygulamaları içeren bir sistemdir.GHP İyi Hijyen Uygulamaları, GMP İyi Üretim Uygulamalarını tamamlayıcı bir standarttır.


GHP (İyi Hijyen Uygulamaları) Önemi


GHP yani iyi hijyen uygulamaları, satılan ürünlerin güvenilir olmasını sağlayarak, tüketicinin sağlığının korunmasında ve işyerinin iyi imajının sürdürülebilirliğinde önemlidir.
Ayrıca Catering, Restoran ve kafeler için GCP İyi Catering Uygulamaları standardını da tamamlamaktadır. Temelde üretim, satış ve toplu tüketimin yapıldığı yerin ve bu yerde çalışanların uyması gereken hijyen kurallarını kapsamaktadır. Bu kurallar aşağıda verilmiş olan başlıklar altında ele alınabilmektedir.

  •    Personel hijyeni
  •    Çalışan sağlığı
  •    Çalışma şartları
  •    Tesis ve ekipman bakımı
  •    Gıda temas yüzeylerinin hijyeni
  •    Pest kontrol
  •    Atıkların uzaklaştırılması
  •    Su kalitesi
  •    Tuvalet ve el yıkama alanları
  •    Çapraz kontaminasyonun önlenmesi 

GHP (Good Hygiene Practices) başka bir deyişle İyi Hijyen Uygulamaları bu ürünlerin hangi koşullarda üretilmesi gerektiği konusunda kılavuzluk eder. Uygun Hijyen Gerekleri olarak ifade edilen GHP, hijyenik gereksinimlerle ilgili olup, gıda üretim tesislerinin hijyenik tasarımı ve yapılandırılması, temizleme ve dezenfeksiyon yöntemlerini, gıda işlemede pişmemiş gıdaların mikrobiyal kalitesi, her işlem basamağının hijyenik operasyonu, personel hijyeni gibi uygulamaları içeren bir sistemdir.


GHP İyi Hijyen Uygulamaları, GMP İyi Üretim Uygulamalarını tamamlayıcı bir standarttır. Ayrıca Catering, Restoran ve kafeler için GCP İyi Catering Uygulamaları standardını da tamamlamaktadır. İyi hijyen uygulamaları satılan ürünlerin güvenilir olmasını sağlayarak, tüketicinin sağlığının korunmasında ve işyerinin iyi imajının sürdürülebilirliğinde önemlidir. Satış yerlerinde hijyen kurallarının uygulanmaması tüketici sağlığının olumsuz etkilenmesine ve dolayısıyla iş riskinin artmasına neden olmaktadır. Zararlı mikroorganizmalar gıdalarda kolaylıkla çoğalarak gıda zehirlenmelerine yol açabilir ve hatta ölümlere neden olabilir. Özellikle çocuklarda, yaşlılarda ve hasta insanlarda çok daha tehlikeli sonuçlara yol açarak insan sağlığı ve yaşam kalitesini doğrudan etkilemektedir. Bu riskleri azaltmak işyerinin sorumluluğu kapsamındadır.


Kurum ya da kuruluşlarda güvenilir gıda temini için bazı tedbirlerin alınması önerilmektedir. Kişi ya da kurumlarca uygulanan bu tedbirler yazılı hale getirilmeli ve gerektiği şekilde güncellenmelidir.  Bununla birlikte yetkili merciiler tarafından kontrol edilebilecek şekilde kayıt tutulması gereklidir. İlgili mevzuatta genel çerçeve çizilmiş olup, kurum ya da kuruluşun büyüklüğüne ve yapılan işin türüne bağlı olarak uygulanan tedbirler değişiklik göstermektedir.


GHP (iyi hijyen uygulamaları) hakkında daha detaylı bilgi edinmek için Arda Belgelendirme ile iletişime geçilmelidir.