Kapasite Raporu


KAPASİTE RAPORU
      Sanayi işletme niteliği taşımakta olan sanayi odalarına kayıtlı özel ya da tüzel kişiliklerin aldığı ve kimlik kartı işlemi gören belge kapasite raporudur. Kapasite raporu kuruluşun kimlik belgesi olmasının yanında daha birçok resmi niteliğe sahiptir. Kapasite raporu sanayi odalarına kayıtlı sanayi kuruluşlarının yıllık üretim kapasitelerini, üretim konularını ve irtibat bilgilerini, kullandıkları teknolojileri, kullandıkları ham maddeleri ve makineleri, kuruluşun istihdam ve sermaye bilgileri gibi konuları içeren kuruluşun kimliğini gösteren rapordur. Kuruluşların sahip olacağı bu raporların düzenlenmesi bağlı oldukları Sanayi Odaları tarafından yapılmaktadır.
Kapasite raporları ihracat, ithalat, imalat sanayi, gümrük işlemleri ve teşvik işlemleri gibi işlemler sırasında oldukça önemli bir yer tutar. Bu işlemler esnasında bürokratik kurumlar sanayi kuruluşuna ait olan gerekli bilgilere kapasite raporu sayesinde erişebilmektedir. Bu sebepten de kapasite raporları oldukça önem arz eder. Herhangi bir kamu kuruluşunun ya da özel kuruluşun sanayi kuruluşu hakkında bilgi almak istediğinde kapasite raporlarında yer alan bilgiler kullanılmaktadır.


Kapasite Raporu Nasıl Alınır?
Sanayi kuruluşları kapasite raporu almak için bazı gereklilikleri yerine getirmelidir. Sanayi kuruluşlarının kapasite raporu alabilmesi için odalar tarafından görevlendirilmiş olan ekspertiz heyeti gelerek sanayi kuruluşunda incelemeler yapar. İncelemelerin yanında görevli olan ekspertiz heyeti belgelerin incelemesini de yapar. Odalar tarafından görevlendirilmiş olan bu heyetin yaptığı incelemeler ve belgelerin değerlendirilmesi işleminin sonucunda kapasite raporları düzenlenir. Kapasite raporları hazırlandıktan sonra belirlenmiş olan gereklilikler çerçevesinde odalar tarafından hazırlanmasının ardından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) onayına sunulur. Odalarca hazırlanmış olan belgelerin geçerliliği için TOBB’un onayı zorunludur. Kapasite raporları objektif ve şeffaf olamalıdır. Raporlar yanıltıcı ya da herhangi bir şekilde haksız rekabete neden olacak bilgiler içermemelidir. Bu nedenle raporlar hazırlanırken hesaplama işlemlerinin yapıldığı esnada TOBB’un belirlemiş olduğu kriterler ve hesaplama yöntemleri esas alınarak hesaplama yapılmalıdır. Kapasite raporu alabilmek için başvuru yapacak kişiler için bazı şartlar da bulunur. Rapor için başvuru yapacak kişi oda üyesi olmalı, sigortalı olan işçiler tarafından üretim yapan, tescilli bir iş yeri adresi olan ve gereken makineler ile tesisata sahip olan sanayiciler olamalıdır. Kapasite raporu başvurusu yapılırken Kapasite Raporu Müracat Dilekçesi, son aya ait olan bir elektrik faturası, eğer işletmede istihdam edilen mühendis varsa sözleşme fotokopisi ve varsa soğuk hava depolarına ait teknik belgeler de başvuru için gerekli belgeler arasında yer alır.


Kapasite Raporu Yenileme İşlemleri
Raporlar düzenlenmiş olduğu tarihten itibaren odalar tarafından belirlenmiş değişiklik işlemi için bir değişiklik gerekmedikçe ve işletme tarafından herhangi bir değişiklik talebinde bulunulmadığı sürece geçerliliğini üç yıl boyunca korumaktadır. Yenileme işlemi için işletmeler odaların kendileri için yaptıkları uyarılar dikkate alınarak ve geçerlilik süresinin dolmadan en az iki ay önce yenileme işlemi için başvuru talebinde bulunmalıdır. Kapasite belgesinde yer alan bilgilerde herhangi bir değişiklik olduğunda ileride yapılacak bürokratik işletmelerde problem olmaması için oldukça dikkat edilmelidir ve bu durum işletmeler için çok büyük önem arz eder. Sanayi kuruluşlarında kullanılan makinalar kiralık ise ve raporda yer alan makinaların kira sözleşmeleri bitimi üç yıldan daha kısaysa sözleşmenin bitiş tarihi de kapasite raporunun geçerli olacağı süreyi belirler. Kiralanmış olan makinaların kira sözleşme süreleri kapasite raporu başvuruları esnasında başvuru tarihinde bir yıldan daha azsa bu makinalar için herhangi bir şekilde kapasite raporu düzenlemesi yapılmaz.
Kapasite Raporu Hangi Sanayi Faaliyetleri İçin Gereklidir?
Kapasite raporları sanayi faaliyetlerinde bulunan kuruluşlar için gereklidir ve bu alan oldukça geniştir. Kapasite raporu düzenlene bazı sektörler:

 •      Çeşitli şekilde üretim yapan metal sanayi,
 •      Madeni eşya sanayi,
 •     Gıda sanayi,
 •     İplik sanayi,
 •     Döküm sanayi,
 •     Konfeksiyon sanayi,
 •     Cam ve Porselen sanayi,
 •     Deri eşya sanayi,
 •     Film ve fotoğraf sanayi,
 •     Plastik eşya sanayi,
 •     Kaplama sanayi,

Şeklinde sıralanmaktadır.
Kapasite Raporları Nerelerde Kullanılır?
Kapasite raporları işletmeler tarafından ihtiyaçlar ev istek doğrultusunda kullanılabilir. Kapasite raporları:

 •     Sanayi Sicil Belgesi başvuruları,
 •     Yurtdışı ve yurtiçinde yapılacak olan kredi başvuruları ve alma işlemleri,
 •     İmalatçı belgesi almak için,
 •     Kuruluşun vergi inceleme işlemleri,
 •    Özel olan ve resmi ihaleler esnasında,
 •    Çeşitli ihracat ve ithalat işlemleri,
 •    Yatırım teşvik belgesi alma işlemleri,

Şeklinde yapılacak olan işlemler esnasında kapasite raporu sanayi kuruluşları tarafından kullanılmaktadır.