Karbon Ayak İzi Danışmanlığı

Karbon Ayak İzi Nedir?


En genel tanımı ile karbon ayak izi, her bireyin insanal faaliyetleri sonucunda doğa üzerinde meydana getirdiği karbondioksit miktarıdır. Isınma, ulaşım, enerji tüketimi ya da satın alınan her türlü ürünün sonucunda atmosfere yayılan karbon miktarını anlatmak için kullanılır. Kişinin kişisel tercihinden bağımsız olarak attığı her adımda kullanmış olduğu enerji türü ve miktarına göre farklı oranlarda varlık göstermektedir. Ton ve metreküp ile ifade edilir.
Aslında bakıldığında karbondioksit ve sera gazı atmosfer içerisinde oluşumundan beri bulunmaktadır. Fakat yirminci yüzyılda endüstriyelleşme ile bu gazların miktarı atmosferde artış göstermiştir. Bu da küresel ortalama sıcaklığı artırarak iklim değişikliklerinin yaşanmasına sebep olmuştur.
Dünya üzerinden her bireyin günlük faaliyetlerini yerine getirirken ortaya çıkardığı karbondioksit miktarı karbon ayak izi olarak adlandırılmaktadır. Binilen araçların egzoz borusundan çıkan gazlarda olduğu gibi kimi zaman bu karbon salınımını çok açık şekilde gözlemlemek mümkündür. Oluşturulan karbon ayak izlerinin iklim değişikliği ve küresel ısınma gibi doğal yaşamı tehdit edecek sonuçlara sebep olduğu ne yazık ki gözler önündedir.


Karbon Ayak İzi Nasıl Azaltılır?


Karbon ayak izi insanların kullanmış oldukları ürünler ile yapmış oldukları faaliyetler sonucunda çevreye ve doğaya verdikleri zarardır. Çeşitli ölçüm ve hesaplamalar yardımıyla belirlenen bu zarar kişiden kişiye değişiklik gösterir. Karbon ayak izi kendi içerisinde ikiye ayrılır. Bunlar birincil ve ikincil karbon ayak izleridir. Çevreye verilen zararın hesaplanması için oldukça önemli olan bu izlerden birincil karbon ayak izi, gün içerisinde gerçekleştirilen ulaşım ya da ev içerisinde kullanılan cihazlardan kaynaklanmaktadır. İkincil olanı ise bütün yaşam döngüsü boyunca doğaya verilen zararı ifade etmektedir.
Karbon ayak izi azaltılabilir bir durumdur. Kişinin gün içerisindeki hayat düzeninde ufak tefek değişiklikler yapması miktarın artışını engellemek için etkili olacaktır. Gün içerisinde kullanılan kişisel araçların mümkün olduğunca küçük ve düşük güçlü tercih edilmesi karbon ayak izini minimum seviyeye indirmeyi destekler. Bunun yanı sıra tercih edilen aracın başkaları ile paylaşılması ya da toplu taşıma araçlarının kullanılması da karbon ayak izinin azaltılmasına yardımcı olacaktır.
Dikkat edilmesi gereken detaylardan bir diğeri ise enerji tüketimidir. Mümkün olduğunca ekolojik binalarda yaşanması ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması karbon ayak izini azaltacaktır. Ayrıca ısınmak için güneş enerjisi kullanılması ve buzdolabı, çamaşır makinesi gibi elektronik eşyalarda çevreye zarar vermeyecek olanların tercihi de bu konuda önemli olacaktır.
Enerji türlerini en alt seviyede kullanmak da karbon ayak izini azaltacaktır. Bir odadan diğerine geçerken gereksiz ışıklandırmaları kapatmak, havalandırma için klima yerine pencere açmak, kullanılacak teknolojik aletlerin tasarruflu olmasına özen göstermek gibi ufak görünen faaliyetler gerçekleştirilmesi karbon ayak izi miktarını oldukça azaltır.
İnsanların çoğunlukla tercih ettiği kent alanlarında ağaçlandırmanın yeterli miktarda olması bu konuda önemli olan bir diğer noktadır. Kent içinde ya da kent çevresinde ağaçlandırmanın artırılması gerekmektedir. Salınan karbondioksit miktarını yüksek oranda etkileyen ağaçlar, karbon ayak izinin azalmasında büyük rol oynar.
 

Karbon Ayak İzi Hesaplama Nasıl Yapılır?


Kişilerin ne kadar karbon ürettiklerini hesaplayabilmek için kullanılan önemli bir yöntemdir. Bu yöntem ile üretilen karbon miktarı ile çevreye verilen zarar da öğrenilebilecektir. Hesaplanabilmesi için nerede yaşandığı ve ne kadar enerji tüketildiğini bilmek yeterli olacaktır. Karbon ayak izi fazla çıkan kişilerin yukarıda belirtilen detaylara dikkat etmesi büyük fark yaratarak karbon üretimini azaltacaktır. Bu da doğanın korunmasını ve daha yaşanılabilir bir dünya sağlanması açısından destekleyici olacaktır.