Kişisel Koruyucu Ekipmanlarda CE Belgesi

 

KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLARDA CE BELGESİ


Günümüzde kişisel koruyucu ekipmanların önemi bir kat daha artmıştır. İş güvenliğini ve insan sağlığını koruma noktasında büyük önemi olan bu tip ekipmanların kullanımına dair çerçeveler, belli standartlar ve mevzuatlar ile belirlenmiştir. Covid-19 pandemesi sonrası pek çok sektörde kişisel koruyucu ekipmanlar bir kez daha gündeme gelmeye başlamıştır. Esasen bu ekipmanlar kavramsal olarak çok geniş bir skalayı ifade etmektedir. Bu nedenle farklı sektörlerde karşımıza değişik biçimlerde çıkabildiğini ifade söylemek mümkündür.

 Kişisel Koruyucu Ekipman Nedir?


Koruyucu ekipmanlar temel düzeyde kasktan, giysiye, koruma gözlüklerinden siperliklere kadar farklı materyalleri kapsar. Tüm bu koruyucu ekipmanlar aslında yaralanmaların veya enfeksiyonların önüne geçer. Bu tip ekipmanların amacı, gerek mühendislik gerekse de idari kontrollerin olası riskleri makul düzeylere taşımasını sağlamaktır. Kişisel koruyucu ekipmanlarda CE Belgesi ile bu koruma resmi düzeyde ve daha profesyonel bir biçimde sağlanmaktadır. Taksim Danışmanlık’ın uzman danışman kadrosu size Kişisel koruyucu ekipmanlarda CE Belgesi konusunda gerekli desteği sunmaktadır. Bu konuda gerek test aşamaları gerekse de teknik dosya gibi konularda hizmet alabilirsiniz. Bu tip süreçlerde başarılı olmak adına en güncel mevzuatlara hakim olmak gerekir.
Endüstriyel alanda, pek çok sektörde potansiyel tehlikelerin göz ardı edilmemesi gerekir. Bu tehlikelerin varlığı çeşitli önlemleri de zorunlu kılar. İş sağlığı ve güvenlik açısından güvenlik kaskları, eldivenler, güvenlik ayakkabıları, kemerler, göz korumaları en başta sıralanabilir. Tabi buradaki ekipmanlar genellikle sektöre göre değişiklik gösterebilir. Tüm bu ekipmanların var olması kadar düzenli denetimleri de son derece belirleyici bir faktördür.

Çalışanların Riskleri


Çalışanların sağlığını ve güvenliğini önemsemesi, işletmelerin kurumsal niteliklerine ayrı bir boyut kazandırır. Çünkü Kişisel koruyucu ekipmanlarda CE Belgesi günümüzde oldukça önemsenen bir güvenlik kriteridir.
Çalışanlar adına oluşabilecek en bilindik riskler şu şekilde sıralanabilir:
•    Kirli havanın solunması nedeniyle akciğer odaklı sorunlar,
•    Yüksek bir noktadan düşecek olan malzemelerden dolayı baş ya da ayaklarda yaralanmalar,
•    Uçan partiküller ya da aşındırıcı sıvıların sıçramasına bağlı olarak gözde oluşabilecek sorunlar,
•    Aşındırıcı maddelerin etkisi ile oluşacak cilt sorunları,
•    Yüksek düzeyde sıcak ya da soğuk havaya maruz kalmaktan dolayı oluşabilecek farklı vücut rahatsızlıkları.
İşte tüm bu riskleri minimize etme noktasında koruyucu ekipmanların niteliği çok önemlidir. Kişisel koruyucu ekipmanlarda CE Belgesi de işletmelerde ortaya konulan mevzuatların yerine getirildiğini yansıtır. Tehlikelerle baş etme noktasında işletme sahiplerinin gerekli önlemleri almaları gerekir. Aks taktirde çok ciddi yaralanma ve hatta ölüm vakaları ile karşı karşıya kalabiliyoruz. Türkiye’de ne yazık ki denetimsiz çalıştırılan pek çok iş yerinde her sene binlerce iş kazasına bağlı yaralanma ve ölüm vakası ile karşılaşıyoruz.
Pek çok iş yeri potansiyel tehlike barındırmaktadır. Sadece koruyucu ekipman kullanmak yeterli değildir. Bu noktada asıl önemli olan iş tanımına uygun en doğru ve nitelikli korumayı sağlayan, ideal kişisel koruyucu ekipmanların tercih edilmesidir. Avrupa Birliği özelinde de bu konuda oldukça sert yaptırımlar söz konusudur. Türkiye’de ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bu konuda önemli çalışmalar yürütmektedir. Şu anda koruyucu ekipman sınıfına giren bütün materyallerin üzerinde CE işareti bulunmak zorundadır. CE işareti evrensel düzeyde ticaret yapmak ve Pazar payından daha fazla pay alabilme noktasında oldukça önemli bir kaynaktır.
Tüketiciler de artık kişisel koruyucu ekipman tercihinde bulunurken CE işareti olup olmadığına özellikle dikkat ediyor.

Kategori Türleri


Kişisel koruyucu ekipman kimi zaman bir cihaz kimi zaman da bir tür malzeme olabilir. Ekipmanların bulunmasından ve kullanılmasından işletmeler mutlak suretle sorumludur. CE işaretleme kapsamında tutulan kişisel koruyucu ekipmanlar, çeşitli kategorilere ayrılır.
Kategori I: Çalışanları asgari koşullarda olan belli risklere karşı koruyan ekipmanlar.
Kategori II: Kategori 1 ile Kategori III kapsamına girmen ekipmanlar.
Kategori III:  Ölüm ya da artık geri dönüşü bulunmayan ciddi düzeyde zararların engellenmesine yönelik kullanılan her türlü kişisel koruyucu ekipmanlar. Bunlar daha büyük endüstriyel alanlarda kullanılan ekipmanlardır. Olası hataların çok ciddi bedelleri olabilir. Bu nedenle denetimler çok sıkı ve katı bir biçimde yürütülür.
Uygunluk beyanından hemen önce üretim yerlerinin çeşitli kontrol testlerinden geçer. Kategori 1’de yalnızca teknik dosyalar hazırlanır. Kategori II’de ise teknik dosya haricinde tip testlerinin yaptırılması ve uygunluk beyanının düzenlenmesi şart koşulur. Kişisel koruyucu ekipmanlarda CE Belgesi hakkında daha detaylı bilgi için Taksim Danışmanlık ile iletişim kurabilirsiniz.