Kosher Belgesi

Kosher Belgesi
Kosher Belgesi veya sembolü, bir gıda ürünün, Musevi inançlarına ve adetlerine uygun bir şekilde üretildiğini gösteren bir düzenlemedir. Bu açıdan Helal Gıda Sertifikası ile benzer bir statüsü bulunan Kosher için bir denetleme ve belgelendirme süreci yürütülmektedir. Bütün dünyada tanınan bu belge, özellikle Musevi vatandaşların yaşadığı ülkelerde daha da önemli hale gelmektedir. Ayrıca, bu ülkelere gıda ihracatı yapan gıda şirketlerinden de kimi zaman Kosher Belgesi istenmektedir.
Kosher Belgesi , sadece Museviler için Müslümanlar için de önem arz etmektedir. Çünkü, bu belgeyi taşıyan ürünlerin içerisinde de domuz eti, yağı veya katkı maddesi bulunmamaktadır. Ayrıca, bu ürünlerin üretilme sürecinde de hijyen konusu en önemli parametrelerden biridir. Bu bağlamda, Kosher’in her kesime sağlık hijyen ve kalite konusunda güven verdiğini söyleyebiliriz. Müslümanların yanı sıra diğer dine mensup kişiler de bu belgeyi taşıyan ürünleri tüketebilmektedir.

Kosher Belgesi Verilme Süreci
Kosher Belgesi almak isteyen bir kurumun sertifikasyon süreci, bu talebin yapılmasıyla başlamaktadır. Büyük gıda üreticileri genellikle daha büyük, ulusal ve uluslararası kuruluşlardan sertifika almayı tercih etmektedir. Öte yandan küçük yerel işletmeler ise Kosher Belgesi ‘ni topluluğa hizmet eden hahamlardan veya sektörde iyi bir üne sahip olan bireysel hahamlardan almaktadır.
Bir sonraki adım, müşterinin gıda ürününde ve makinelerinde kullanılan tüm bileşenlerin (temizlik maddeleri gibi) bir listesini oluşturmasıdır. İlgili sertifikasyon kuruluşu bu listeyi, Kosher Belgesi için gereken kriterleri doğrulamak, kaynakları ve tedarikçileri araştırmak için kullanmaktadır. Başvuruda bulunan işletme, bu listenin dışındaki bir ürünü kullanırsa veya liste dışındaki herhangi bir ekipmanı tesisine getirirse, sertifikasyon kuruluşu değişiklik talep etme veya doğrudan sözleşmeyi feshetme hakkında sahiptir.
Bir sonraki adımda, kuruluşun haham temsilcileri, Kosher Belgesi için gereken şartların dışına çıkan;
•    ekipmanları,
•    üretim süreçlerini,
•    paketleme tekniklerini,
•    depolama sistemlerini ve
•    nakliye düzenlemelerini
not ederek müşteriyle birlikte tüm gıda üretimi veya yemek hizmeti sürecini gözden geçirmektedir.
Aynı tesiste Kosher dışında bir gıda üretimi yapılıyorsa (veya hem et hem de süt ürünleri üretiliyorsa), iki üretim hattı ve iki sistem tamamen ayrı olmalıdır. Kosher olmayan yiyecekler, Kosher gıdalar ile aynı makinede üretiliyorsa, tüm ekipman ve gereçler, kullanılmadan önce yoğun bir şekilde temizlenmelidir. Müşteri ayrıca, gelen ham malzemeleri ve çıkan işlenmiş gıdaları ve ayrıca üretim programlarını izlemek için belirli dokümantasyon ve kayıt tutma sistemlerini uygulamalıdır. Bir yemek servisi mekanı, Şabat, Yom Tov, Fısıh ve bazı Yahudi oruç günlerinin kanunlarına saygı gösterilmesi gibi gerekli olan diğer Yahudi hukuku şartlarına uymalıdır.
Sertifikasyon kuruluşu ve başvuru sahibi müşteri, taraflardan biri diğerine ilişkiyi sonlandırma isteğini bildirmedikçe otomatik olarak yenilenen bir yıllık sözleşme imzalamaktadır.

Kosher Belgesi ve Kosher Sembolü
Kosher Belgesi verilmesi için gerekli onaylar alındıktan sonra müşteri, ürün ambalajında veya yemek servisi yerinde gösterilen bir sertifika üzerinde sertifikasyon kuruluşunun sembolünü sergileme izni almaktadır. Diğer sertifika ve etiketlerin aksine her kuruluşun, kendi mülkü olan ve yalnızca izin alınarak kullanılabilen; genellikle tescilli bir ticari markası olan kendi sembolü vardır. Kosher Belgesi iptal edilirse veya herhangi bir nedenden dolayı geri çekilirse, müşteri kuruluşun sembolünü taşıyan tüm ambalajları imha etmeli ve sembolü reklamlarından kaldırmalıdır.
Kosher Belgesi ile ilgili ne yazık ki yasa dışı ve hileli kullanımlar söz konusudur. Sertifikasyon kuruluşları, sürekli olarak sembollerinin hileli kullanımı ile ilgili araştırma yapmaktadır. Hem kuruluşlar hem de tüketici bültenleri, sertifikasyonun geri alındığı şirketlerin ve ürünlerin adlarını duyurmaktadır. Bir sembol ticari bir marka ise, yetkisiz kullanım, dünyanın birçok ülkesinde yasal bir suçtur.
Sembole ek olarak, birçok kurum ürünün içinde süt ürünü ("D"), et ürünü ("Meat") veya hem et hem de süt ürünü olmayan ürünler ("Pareve") olup olmadığını belirtmektedir. Bu arada, "K" harfinin tek başına ticari bir marka olamadığını belirtmekte fayda var. Bu nedenle bu işaret herhangi bir kişi ya da kurum tarafından bir ürünün üzerine yapıştırılabilmektedir. Yasal veya Yahudi hukuku açısında bir önemi yoktur ve bu nedenle Kosher Belgesi statüsünün garantisi değildir.
Günümüzde Kosher ile ilgili gerek belgelendirme gerekse eğitim ve danışmanlık hizmeti yürüten çok sayıda firma bulunmaktadır. İşletmelerin doğru ve hızlı bir sertifikasyon süreci için her zaman kaliteli hizmet sunan güvenilir kuruluşlar ile çalışmasında fayda vardır.