Kumaşlarda CE Belgesi

 

 

KUMAŞLARDA CE BELGESİ


CE işareti üretilmiş olan malların piyasaya arzı ve serbest dolaşımını sağlayabilmek için Avrupa Bilirliğinin Yeni Yaklaşım anlayışı çerçevesinde uygulamaya girmiş olan bir sağlık ve güvenlik işaretidir. CE işaretiyle işaretlenmiş olan ürünler inan, hayvan ve çevre için sağlıklı ve güvenliği olduğu anlamını taşımaktadır. CE işareti bir kalite simgesi olmak yerine üzerine işaretlenmiş olan ürünlerin yönetmeliğin tüm gerekliliklerini yerine getirdiğini göstermektedir. Bu sayede bu ürünler piyasaya arz edilebilir ve serbest dolaşım sağlayabilir.

 

 


Kumaşlarda ve Tekstilde CE Belgesi


Yürürlükte olan yönetmelikler çevresinde kumaşların piyasaya arzı ve serbest dolaşımda olabilmesi için yerine getirmesi gereken bazı şartlar bulunmaktadır. Bu gerekliliklerin sağlanıp sağlanmadığını anlamak için onaylanmış kuruluşlar tarafından yapılan bazı testlerden geçmeleri gerekmektedir. Tekstil ürünlerinde standartları belirlemek için testler uygulanmaktadır. Tekstil ürünlerinde esas olan sağlık ve güvenlik şartlarıdır ve bunların yanında en önemli özelliklerden biri dayanıklılıktır. Bu özellikler belirlenirken direktifin belirlemiş olduğu şartlar yerine getirilmeleridir.Direktifte tekstil ürünleri olan kumaşlar için doğrudan geçerli olan ya da referans alınacak direktifler doğrudan bulunmamaktadır. Ürünlerin kullanım amacı ve kullanım yerlerine göre bu ürünlerin direktiflerde ilgili uygunluğu sağlanmaktadır. Bu sebeple direktiflerde belirlenmiş olan kullanım alanlarına göre kumaşlarda CE belgesi belirlenmektedir. CE belgesi direktiflerinde kişisel koruyucu ürünler için ve maskeler için şartlar belirlenmiştir. Bu şartlar altında kumaştan üretilmiş olan bu kişisel koruyucu ekipmanlar ya da maskeler ve diğer kumaştan üretime sahip olan ürünler bu şekilde belgelenmektedir. Kumaşlarda CE belgesi düzenlemesi zorunlu olmuş olan maske ve koruyucu ekipmanlar gibi ürünlerde üretim malzemesi olarak kullanılmış ve kumaştan üretilmiş olan bu ürünlerde kumaşın taşıması gererken bazı özellikler bulunmaktadır. Kumaştan üretilmiş olan maskelerde doğal ya da sentetik liflerin kullanılması gerekmektedir. Üretimde dokuma, triko, örme ya da dokusuz tekstil yöntemleri gibi yöntemler kullanılabilmektedir. Kumaşlarda CE belgesi alınabilmesi için doğrudan kumaşlarla ilgili direktifler olmadığı için kumaştan üretilen maske ya da diğer ürünlerin sahip olması gereken bazı özellikler vardır. Bu özellikler:


?    Kullanım süresi boyunca herhangi bir şekilde risk oluşturacak durumlar yaratmamalı ve yırtılma, kopma gibi gibi durumlara sebep olmamalıdır,
?    Kumaştan üretilen bu ürünler kullanımda rahatça giyip çıkarabilmelidir,
?    Kumaşlar ciltle temas ettiği durumlarda herhangi bir şekilde risk oluşturmayacak kumaşlardan ve bu özelliklere ship tekstil ürünlerinden imal edilmelidir,
?    Maske kumaşında kullanılan ürünler kullanım süresi boyunca kullanan kişinin nefes alış verişine engel olmamalıdır,
?    Kumaşlar yeniden kullanıma uygun olmalıdır,
?    Maske kumaşları yüzde ve temas ettiği bölgelerde tahrişe neden olmamalıdır,
Şeklinde belirtilmiştir. Kumaş ürünleri CE belgesine sahip olabilmek için bu şartları sağlamalıdır. Bu şartları sağlamadığı takdirde bu ürünlerin CE belgesine sahip olması mümkün olmamaktadır.

 


Kumaşlarda CE Belgesi İçin Testler


Kumaşlardan üretilen ürünlerin CE belgesi alabilmesi için çeşitli testlerden geçmesi gerekmektedir. Örneğin kumaştan üretilen maskeler solunabilirlik testi, mikrobiyal temizlik düzeyi testi ve bakteri filtrasyon verimliliği testi gibi testlerden geçmesi gerekmektedir. Ayrıca tekstil kumaşlarının standartları belirlenmek üzere çeşitli testlere tabii tutulurlar. Tekstil kumaşlarının yırtılma özellikleri genel başlığı altında bazı testler uygulanarak kumaş ve tekstil ürünlerinin standartları belirlenmektedir. Bu ürünlere uygulanan testlerden biri yırtılma kuvveti testidir. Yırtılma kuvveti testi belirtilmiş olan koşullar altında başlatılmış olan bir yırtığın yayılması olarak uygulanan kuvvet olarak belirlenmiştir. Yırtılma kuvveti yırtılmanın çözgü ya da atkı gibi konular üzerinde yapılması durumuna göre çözgü boyunca ya da atkı boyunca şeklinde nitelendirilmektedir. Çözgü çözgü ipliklerinin yırtılması ve atkı atkı ipliklerinin yırtılması anlamına gelmektedir. Yırtılma uzunluğu olarak belirlenmiş olan uzunluk yırtılma uzunluğu olarak nitelendirilmiştir. Yırtılma uzunluğu yırtılmanın başlangıcından bitişine kadar olan ölçülmüş olan uzunluğa denilmektedir. Belirlenmiş olan standartlar kapsamında kumaştan üretilmiş olan maskelerde kumaşlar için temizlik ve yıkanma, kurutma işlemleri için bazı şartlar belirlenmiştir. Üretici standart şartlarında belirtilen döngü ve yöntemlerden herhangi birini seçerek virüsü ortadan kaldıracak olan bir yıkama yöntemi seçmelidir. Testler için maskelerden alınan numuneler içinde şartlar ilgili standart direktiflerinde belirlenmiştir. Numunelerden alınan örnekler bazı muayenelerden geçer. Bu muayeneler:


?    Boyut kontrolü,
?    Gözle muayene,
?    Malzeme kontrolü,
?    Elektrostatik özellik (bu özellik yalnızca polyester kumaşlar için),
?    Maskenin sürekli olarak takılabilme özelliğinin tespiti,


Olarak belirlenmiştir ve bu muayeneler uygulanmaktadır.