LCA Yaşam Döngüsü Analizi

 

LCA – Yaşam Döngüsü Analizi Nedir ?

LCA (Life Cycle Assessment – Yaşam Döngüsü Analizi) ISO 14040/44 standartlarına göre bir ürünün, hizmetin veya bir prosesin hammaddelerinin elde edilmesinden başlayarak işleme, üretim, kullanım, yaşam sonu ve bertarafına kadar tüm yaşam döngüsü boyunca çevresel etkilerinin hesaplandığı, ölçülebildiği, raporlanabildiği, kaynak verimliliği ve atık oluşum miktarı dâhil bilgiler veren bir değerlendirme yöntemidir.
Yaşam Döngüsü Analizi sırasında, bir ürünün veya hizmetin tüm yaşam döngüsü boyunca potansiyel çevresel etkilerini değerlendirirsiniz.

Life Cycle Assessment çalışmaları son 20-30 yıldan bugüne giderek önem kazanmıştır. Bu çalışmalar, içtiğimiz sudan evlerimizde kullanılan inşaat malzemeleri ve teknoloji ürünlerine kadar oldukça geniş bir yelpazede yürütülmektedir.
LCA beşikten mezara kavramıyla yaklaşır. LCA çalışmaları yapılırken çok geniş bir veri setine sahip olmak gerekir. Aynı zamanda bu veri setlerinin sürekli güncellenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde yapılan LCA çalışmaları doğru sonuçlar vermez.


LCA Amacı:


-Kaynak tüketiminin azaltılması,

-Çevresel salınımların dolayısıyla etkilerin azaltılması,

-Sosyal etmenlerin iyileştirilmesi ve/veya geliştirilmesi,

-Ekonomik ve çevresel faktörler arasındaki pozitif bağlantıları betimlemek ve vurgulamak.


LCA Kuruluşlar İçin Neden Önemlidir?


LCA sayesinde kuruluşunuzun pazar payında bir artış yaşamanız mümkün. Yaşam döngüsü süreçleri kontrolü sayesinde ürün kalitesinin artması Pazar payının artmasında ve yeni iş fırsatlarının doğmasında da etkili olacaktır. Pazar gereklilikleri alanında bu önemli artışlar tedarik zincirinin yönetimi için de önemli avantajlar ağlar. LCA uluslar arası alanda da etkinliği olan bir standart olduğu için kuruluşların uluslar arası çalışmalarının oluşmasında fayda sağlayacaktır. Yaşam döngüsü değerlendirmesi analizleri sonuçlarına göre kuruluşlar yönetim alanında politikalarında yeni yönler belirleyebilir. Rekabet avantajı sağlanmasında ve kazanılmasında, çevre yönetim politikalarındaki karar alma ve entegre süreçlerinde LCA en önemli standartlardan biridir. Ürünlerin bütün bir yaşam döngüsü süreçleri çalışmalarına odaklanan bu standart sürdürülebilirlik alanındaki en somut adımların atılabileceği analizleri de yapmakta etkilidir.

 
LCA Çalışmalarının Faydaları Nelerdir?


-Ürünlerin yaşam döngüsünün her aşamasında önemli çevresel etkilerini belirlenmesi
-Potansiyel iyileştirme ve yatırımlar için karar alma sürecine yardımcı olması,
-Daha az olumsuz çevresel etkiye sahip ürünler için talebin teşvik edilmesi,
-Rekabet avantajı kazanılması,
-Tedarik süreçlerinin optimize edilmesi,
-Yatırım getirisinin artırılması
-Çevre yönetim projelerinin karar alma ve entegre etme süreçlerine yardımcı olması


LCA Aşamaları:


1.Hammadde Üretimi: Ürünü oluşturmak için gereken bir ya da daha fazla hammaddenin üretimi

2.Ürün veya Hizmet Üretimi: Ürün veya hizmetlerin imalat veya meydana getirilme aşaması

3.Tüketim / Ürün ya da Hizmet Kullanım: Ürün müşteriye servis edildikten sonra kullanım aşaması

4.Bertaraf: Ürünlerin geri dönüşüme sokulmadığı durumlarda imha etme aşaması

5.Geri Dönüşüm: Ürünün tekrar hammadde olarak dönüşüm aşaması

6.Nakliye: Tüm ara stepler dahil olmak üzere ürün yada hizmetin lojistik aşaması


LCA Yaşam Döngüsü, Kurumsal Karbon Ayakizinin aksine firmanın kendi faaliyetlerinin sınırları dışındaki sera gazı emisyonlarının çevresel etkilerini de göz önüne alır. Buna tedarikçilerin, müşterilerin ve distribütörlerin ürünün imalatı ve kullanımı ile ilgili olanlar dahildir. Aynı zamanda, atıkların atılmasından ve geri dönüşümün etkisiyle oluşan emisyonları da kapsar.


“6 RE felsefesi”:

1. re-think (yeniden etraflıca düşünmek): ürün ve işlevi hakkında detaylı analiz yapmak,

2. re-duce (azaltmak): hammadde ve enerji sarfiyatını azaltmak,

3. re-place (yerini değiştirmek): zararlı maddeler yerine daha az zararlı olanları kullanmak,

4. re-cycle (geri dönüşüm): geri kazanılabilecek materyallerin seçimi,

5. re-use (yeniden kullanım): ürünün tekrar kullanılabilecek şekilde üretilmesi,

6. re-pair(onarmak): onarıma uygun üretmek.

 

“ARDA Belgelendirme Firması olarak sizlere tüm süreçlerde destek olmaktan memnuniyet duyarız. Detaylı bilgiler için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.”